En ETF med AI och robotar i sikte

Fondanalys Den globala marknaden för industrirobotik och robotkirurigi spås öka kraftigt fram till år 2030. Det finns flera drivkrafter: Ökad efterfrågan på precisionsvaror, betydande framsteg inom generativ AI och stigande arbetskraftskostnader. Placera tipsar om en börshandlad fond med Robot och AI fokus.

Den globala marknaden för industrirobotik spås växa från fjolårets totalmarknad på 18,2 miljarder dollar till 41 miljarder dollar år 2030 enligt konsultfirman Fortune Business Insight.

Automatiseringen förväntas omforma produktionslinjer och lyfta det mänskliga arbetet till mer avancerade uppgifter, vilket ökar produktiviteten och minskar fel i tillverkningsprocessen. Ökade arbetskostnader driver ytterligare på en ökad automatiseringsgrad.

De genomsnittliga tillverkningslönerna i USA förväntas överstiga 39 dollar per timme år 2027, vilket innebär en ökning med 56 procent från lönenivåerna år 2014. Samtidigt sjunker tillverkningskostnaden för industrirobotar i allt snabbare takt.

Tillväxten gynnar inte bara tillverkare och leverantörer av industrirobotar, utan även en bred industri som inkluderar mjukvaruföretag när industrirobotarna blir alltmer sofistikerade.

Inom mjukvaruområdet har vi sett att användningen av avancerade mjukvarulösningar och artificiell intelligens i tidigare svagt digitaliserade sektorer som tillverkning ökar. Totala utgifter för industriell och tillverkningsmjukvaruapplikationer förväntas överstiga 27 miljarder dollar år 2024, vilket innebär en tillväxt på över 50 procent jämfört med nivåerna år 2019. Och tillväxten spås fortsätta under flera år efter det.

Med avancerad hårdvara och mjukvara, inklusive generativ AI, förväntas automatisering skapa ett mer omfattande ekosystem med ökad efterfrågan på relaterade teknologier såsom IoT-sensorer och molntjänster.

Det är inte bara inom tillverkningsindustri som robotar har en stor efterfrågan. Kirurgiska robotar har varit i bruk i över 20 år, men genom förbättrad hårdvara och tillämpningar av artificiell intelligens möjliggörs nu deras assisterande roll vid alltmer komplexa ingrepp.

Dessa robotar erbjuder betydande fördelar jämfört med traditionella kirurgiska metoder och blir alltmer populära när de förbättrar patientresultaten med hjälp av modern teknik och AI-integration.

De höga initiala kostnaderna har utgjort ett hinder för en bredare användning av kirurgiska robotar, men Robotics-as-a-Service-modellen erbjuder fördelar för både tillverkare och användare och förväntas öka efterfrågan.

Med ytterligare teknologiska framsteg och nya betalningsmodeller för kirurgiska plattformar kan kirurgisk vård revolutioneras och utvecklingen av kirurgiska robotar accelereras, vilket kan skapa en marknad på upp till 29 miljarder dollar enligt konsultfirman Bain & company.

Marknaden för kirurgiska robotar förväntas växa med en tillväxt på 17 procent per år fram till 2030, vilket ytterligare kan öka intresset för investeringar inom detta område. Kirurgiska robotar utgör bara ett exempel på hur tekniken samt hälso- och sjukvården samverkar för att förbättra patientvården.

Robotik och AI går hand i hand och omfattar en allt mer komplext och omfattande ekosystem som erbjuder en hög tillväxt de kommande tio åren.

För investerare som inte vill ägna sig åt att välja enskilda aktier finns möjligheten att investera i en portfölj av robot- och AI-bolag genom den börsnoterade fonden Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF (XBOT).

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF är en så kallad tematisk ETF, vilket innebär att den följer ett givet tema. Temat är robot- och AI-företag globalt.

Fonden investerar i bolag som har anknytning till robot- och AI-industrin samt bolag som anses dra fördel av AI-utvecklingen. Bolagen ska ha en betydande del av sina intäkter från robot- och AI-industrin, eller har en tydlig och klar vision om att man arbetar mot robot- och AI-industrin. Minsta börsvärde är 300 miljoner dollar och bolaget ska var noterat på en utvecklad börs.

I Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF ingår för närvarande 42 innehav. De två sektorerna som dominerar är teknik och Industri. Teknikbolagen väger 44 procent och industribolag står för 41 procent. Hälsovårdssektorn står för 12,5 procent.

Tio största innehaven   
Bolag vikt i %
Nvidia 8,9
ABB 8,0
Intuitive Surgical 7,9
Keyence 7,8
SMC 7,6
Yaskawa Electric 4,5
Fanuc 4,4
UiPath 4,3
Dynatrace 4,1
Daifuku 3,8
Källa: Global X 61,06

 

De tio största innehaven utgör drygt 60 procent av fondens värde. Fjolårsraketen Nvidia är fondens största innehav på knappt 9 procent. Det svensk/schweiziska el- och automationsteknikbolaget ABB är fjärde största innehav på 7,8 procent. På femte plats hittar vi världens största robotkiriurgitillverkare, amerikanska Intuitive Surgical med 7,7 procent

Bolagen i fonden är viktade efter börsvärde, men inget bolag väger mer än 9 procent och ingen mindre än 0,1 procent.

Drygt 42 procent av bolagen kommer från USA, 34 procent är japanska och den tredje största är Schwiz på drygt 10 procent, följt av sydkoreanskabolag på 3 procent.

Fondens tyngdpunkt inom industrisektorn skiljer den från en renodlad teknikfond. Förutom Nvidia inkluderar fonden inte de stora teknikjättarna som vanligtvis fokuserar på AI-forskning, vilket exemplifieras av "Magnificent 7". Dess höga exponering mot japanska företag innebär en risk vid lokala händelser eller stora valutafluktuationer.

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF förvaltas av Global X som en del av den sydkoreanska kapitalförvaltaren Mirae Asset Financial Group som förvaltar drygt 2 000 miljarder kronor.

Med en förvaltningsavgift på 0,75 procent är fonden ett attraktivt alternativ för de som är intresserade av att investera i Robot- och AI bolag.

Förutom den årliga förvaltningsavgiften utgår även courtage då den börshandlade fonden handlas som aktie och då fonden inte är noterad på Stockhomsbörsen utgår en valutaväxlingsavgift.

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF   
Avkastning % i år 14,9
Avkastning % 1 år 32,0
Risk % 3 år 29,7
Index Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence
Handelskod: XBOT
ISIN: IE00BLCHJB90
Replikering: Fysisk
Avgift%/år 0,7
Rörlig avgift  nej
Förvaltare: Global X
Källa: Ishares 21/3 2024  

 

Följ mig gärna på X

Följ Placera på Facebook , LinkedInXYouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -