Riksbanken rör inte räntan

Makro Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 4,00 procent. Enligt Infronts enkät väntade sig samtliga av nio tillfrågade analytiker att Riksbanken skulle lämna styrräntan oförändrad.

Riksbanken ändrade senast styrräntan vid det penningpolitiska mötet den 20 september 2023, då den höjdes med 25 punkter till 4,00 procent.

"Inflationen är på väg att stabiliseras vid målet men inflationstrycket är fortfarande något förhöjt. Direktionen har därför beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 4 procent. Om inflationsutsikterna fortsätter att vara gynnsamma kan styrräntan troligen sänkas i maj eller juni" skriver Riksbanken.

"Riksbankens räntehöjningar och avtagande utbudsstörningar har bidragit till ett lägre inflationstryck. Inflationsförväntningarna är väl förankrade och löneökningarna måttliga. Inflationen har fortsatt att sjunka och framåtblickande indikatorer tyder på att den närmar sig 2 procent."

"Mot bakgrund av de senaste årens mycket höga inflation och förändrade prissättningsbeteende hos företagen vill direktionen få ytterligare bekräftelse på att inflationen stabiliseras nära målet. Risken för att inflationen ska bita sig fast på för höga nivåer fortsätter visserligen att minska, men inflationstrycket är fortfarande något förhöjt. Direktionen har därför beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 4 procent."

"Behovet av en åtstramande penningpolitik minskar när inflationen sjunker mot målet och konjunkturen är svag. Om inflationsutsikterna fortsätter att vara gynnsamma kan styrräntan troligen sänkas i maj eller juni."

"Men direktionen betonar att det finns risker som kan göra att inflationstrycket stiger igen. Till dessa hör exempelvis nya utbudsstörningar till följd av den geopolitiska oron, att kronan fortsätter att försvagas eller att företagens prissättningsbeteende inte normaliseras som förväntat. Anpassningen av penningpolitiken framöver bör därför präglas av försiktighet, med gradvisa sänkningar av styrräntan. Ny information och hur den bedöms påverka konjunktur- och inflationsutsikterna är avgörande för hur penningpolitiken kommer att utformas."

Riksbankens penningpolitiska rapport mars 2024

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -