Här är årets råvaruvinnare

Marknadskommentar Vi hittar flera vinnare på råvarumarknaden under årets första kvartal, trots att de globala ekonomin går på halvfart. S&P Goldman Sachs Commodity Index, ett brett råvaruindex som omfattar jordbruksprodukter, energi, industri metaller, boskap och ädelmetaller har startat året med en uppgång med 9 procent.

Avkastningen varierar betydligt mellan olika sektorer inom råvarumarknaden. Ädelmetaller har presterat starkt och ökat med nästan 13 procent. Energisektorn har haft en uppgång på 7 procent och har varit den drivande kraften bakom den positiva utvecklingen i indexet, särskilt genom ökade priser på olja och bensin, som tillsammans utgör över 42 procent av indexet. Jordbruksprodukter har haft en stabil och oförändrad utveckling. Å andra sidan har industriella metaller sett en nedgång på 6 procent under samma period.

I dessa tider av inflation är den råvara som vi som konsumenter märker av mest bensinpriset, som rör sig i takt med oljepriset. Oljepriset har ökat med 14 procent i år och handlas nu på sin högsta nivå sedan oktober. Detta delvis på grund av produktionsnedskärningar från OPEC+.

Naturgas, som har varit föremål för mycket diskussioner på grund av kriget i Ukraina, har däremot backat med 16 procent. Om vi zoomar ut och tar en titt på det större perspektivet, har priset nästan halverats under det senaste året.

Naturgasprisets nedgång består av flera faktorer. En ökning av flöden från Norge till kontinentala Europa har bidragit. Trots förväntningar på en kall vinter har temperaturerna i år varit över de normala, vilket har minskat efterfrågan. I takt med att Europa närmar sig slutet av uppvärmningssäsongen förväntas priserna fortsätta att sjunka. Stabil produktion från Norge, ökade satsningar på alternativa energikällor och en hög kapacitet i europeiska gaslager har alla bidragit till att dämpa priset på naturgas.

Uranpriset har sjunkit med 6 procent i år, trots en ökad diskussion om kärnkraftsatsningar i flera länder. Men på ett års sikt har uranpriset ökat med 75 procent. Under början av februari nådde priset på uran 106 dollar per pund, den högsta nivån på 16 år. För närvarande handlas uran kring 88,5 dollar.

En ytterligare dämpande faktor för uranpriset är signaler från USA om att man överväger att återöppna flera uranprojekt och gruvor.

Industrimetaller har överlag backat i år, men det som sticker ut är att nickelpriset har varit stabilt. Nickel är en viktig metall för energiomställningen och har hamnat i fokus på grund av dess roll som en primär metall för elektriska fordon.

Indonesien står för över hälften av världens nickelproduktion och strävar efter att skapa en OPEC+-liknande kartell för att hantera framtida utbud. Kinas tillverkningsindustri spelar en avgörande roll, och kommande industridata är viktigt för att bedöma nickelns framtidsutsikter.

Omställningsmetallen litium har stigit med 8 procent sedan årsskiftet, men priset är halverat på ett års sikt.

Ett överutbud av elbilar på den kinesiska marknaden fortsätter att dämpa efterfrågan på batterier. Försäljningen i Kina har en lägre tillväxt än föregående år, samtidigt som exporten av kinesiska elbilar till EU har minskat med närmare 20 procent. Den lägre efterfrågan från konsumenterna i Kina beror till stor del på att de kinesiska myndigheterna har minskat subventionerna för köp av elbilar avsevärt.

Jordbruksprodukter har haft en oförändrad utveckling på indexnivå, men skillnaderna mellan olika jordbruksprodukter är betydande.

Kakaopriset har ökat kraftigast i år, med en uppgång på hela 130 procent. Priset på kakao nådde en ny rekordnivå när en perfekt storm av faktorer drev upp priset. Dåligt väder i Västafrikas främsta kakaoodlingsregion har fortsatt att skapa problem till följd av El Niño-vädermönster. Skördarna minskade med över 10 procent till följd av extremt regn följt av torka under 2023.

Efterfrågan på choklad har varit stor i år, och förväntningarna är att efterfrågan överstiger utbudet med 370 000 ton enligt International Cocoa Organization.

Vetepriset har i år backat med 11 procent och hela 20 procent på ett år. Anledningen till prisnedgången anses vara att stora mänger ryskt vete exporterats i spåren av en historiskt stor skörd som var betydligt större än förväntat.

Inom ädelmetaller är det framförallt guld som sticker ut. Guldpriset har nått nya rekordnivåer i år och uppgången drivs av flera faktorer.

En av de främsta faktorerna är den ökade efterfrågan på säkra tillgångar med tanke på de eskalerande geopolitiska spänningarna i Mellanöstern och Ukraina. Dessa spänningar har skapat oro på marknaderna och ökat efterfrågan på guld som en trygg tillgång.

Utöver de geopolitiska spänningarna analyserar investerare också det penningpolitiska landskapet. Marknaden förväntar sig att Federal Reserve (Fed) kommer att genomföra tre räntesänkningar under året. När marknadsräntorna sjunker blir guld mer attraktivt som investering, eftersom det inte genererar någon avkastning i form av utdelning, men det blir mer attraktivt som en säker hamn för kapital.

Silverpriset har återhämtat sig i år med en uppgång på 10 procent, vilket är det högsta på nästan ett år. Uppgången drivs av en ökad efterfrågan på säkra tillgångar, liknande den för guld.

Silverpriset får ytterligare stöd eftersom silver också fungerar som en industrimetall. Det finns förhoppningar om en ökad användning av silver inom solenergiindustrin, som för närvarande står för cirka en tredjedel av efterfrågan på silver.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på finansmarknaden?

Följ mig gärna på X

Följ Placera på Facebook , LinkedInXYouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -