Mips: Är återhämtningen inprisad?

Aktieanalys Vinsthaveri, kursslakt och insynsförsäljningar. Det mesta går emot Mips aktieägare. I andra vågskålen ligger en skalbar affärsmodell där produkten skapar tydligt kundvärde och efterfrågan varit hög.

Mips kom till börsen våren 2017. För de som tecknade aktier på 46 kronor och behållit dem har avkastningen hittills varit fantastisk och investeringen nästan sjufaldigats. Beräknat från 2017, har vinsten fram till år 2023 trefaldigats. Och vinstutvecklingen beskrivs enklast – precis som aktiekursen – upp som en sol, ner som en pannkaka.

Källa: Bolaget

Den tidigare kraftiga vinstökningen förklaras till stor del av hur bolagets avancerade teknologi för hjälmar, främst inom cykelsport, nästan blivit standard och ett krav bland konsumenterna. En explosionsartad försäljning av cykelhjälmar under 2020 och 2021 fick tydligt genomslag i Mips intäkter och resultat.

Under rekordåret 2021 summerades intäkterna till drygt 600 miljoner kronor och affärsmodellens skalbarhet synliggjordes genom vinsten på 255 miljoner, vilket motsvarade nästan 10 kronor per aktie. Vid det tillfället hade vinsten växt 14 gånger, jämfört med introduktionsåret på börsen.

Baksmällan för intäkter och vinst är en konsekvens av dämpad efterfråga på hjälmar, kunder med fyllda lager och att skalbarhet går åt båda håll. Förra året summerades intäkterna till 357 miljoner kronor och resultatet till 64 miljoner kronor, vilket motsvarade 2,4 kronor per aktie.

Resultatet per aktie är nu tillbaka på motsvarande nivåer som för sex år sedan. Till skillnad från nu, representerade helårsvinsten 2018 en vinsttillväxt på över 200 procent jämfört med året innan.

År 2023 minskade vinsten i stället med över 60 procent, jämfört med året före. I det korta perspektivet är bolagets värdering knuten till vinsttillväxten som gärna mäts på årsbasis, och stundtals även på kvartalsbasis.

Inget företag opererar i ett vakuum och att som investerare endast förlita sig på styrelse och ledningens förmåga är därför naivt. Ibland gynnas bolaget kraftigt av omvärldsfaktorer, precis som de under perioder missgynnas. Och precis som att ledningen inte bör hyllas allt för mycket i medvind, kan det vara rimligt att anta viss försiktighet med kritik mot styrelse och ledning när omvärldsfaktorer grusar intäkter och resultat.

En generell nedgång i efterfrågan på hjälmar, och att kunderna redan hade stora lager, är rimliga förklaringar till senaste två årens resultatutveckling.

Det som däremot bör väcka funderingar hos aktieägarna är hur delar av ledningen under samma period sålt väsentliga mängder aktier kopplat till optionsprogram, samtidigt som det råder en total avsaknad av en tydlig huvudägare.

Mips 15 största ägare består av svenska och utländska kapitalförvaltare där största ägaren Handelsbanken Fonder endast kontrollerar 5,7 procent av rösterna.

Relativt kort historik och slagiga vinster gör det svårt att räkna på vad man kan säga vara en normaliserad vinstnivå. Tidsintervallet brukar slarvigt kallas för en konjunkturcykel. Den ackumulerade vinsten per aktie uppgår till 30 kronor på sju år, vilket innebär ett genomsnitt på 4,3 kronor per aktie.

Det är en väldig förenkling att påstå att det är en normaliserad vinst, men kan synliggöra aktiens värdering. En vinst på 4,3 kronor per aktie skulle ge ett p/e-tal på 81. För att nå den vinstnivån krävs det dessutom att vinsten växer med hela 80 procent jämfört med 2023. Inte omöjligt, men långt ifrån enkelt. På fjolårets siffror värderas aktien till 145 gånger vinsten.

Gör vi dessutom en enklare prognos, baserat på den genomsnittliga intäktstillväxten från 2017 till 2023, värderas aktien på höga multiplar på framtida vinster.

Källa: Placera

I kalkylen har vi antagit en intäktstillväxt om 20 procent, en bruttomarginal på 70 procent, konstanta rörelsekostnader och ränteintäkter något lägre än år 2023.

Det är en optimistisk kalkyl i linje med historiska tillväxttal där investerare måste tro att vinsten bottnade 2023. Vid ett sådant scenario handlas aktien idag till 88 gånger vinsten för i år och 60 gånger nästa års vinst.

Oavsett enkla antaganden om normaliserad vinstnivå eller en optimistisk kalkyl blir vinsttillväxten jämfört med i fjol kraftig, vilket aktiemarknaden gärna betalar höga multiplar för. Men hur vi än vrider och vänder på kalkylen och val av metod är aktien svår att räkna hem på dagens nivåer.

Å andra sidan är ett sätt att utgå från bolagets, enligt dem, rimliga förväntningar på framtida intäkter och resultat. För att infria de finansiella målen för 2027 måste intäkterna minst fyrfaldigas och rörelseresultat öka minst tio gånger från fjolåret.

Väljer man att att bortse från aktiens värdering är Mips ett bolag med en bevisad affärsmodell, en efterfrågad produkt, ett starkt varumärke och en ledning som lyckades leverera under perfekta marknadsförhållanden. 

Penetrationsgraden inom cykelhjälmar är fortfarande låg och fler vertikaler inom exempelvis bygg- eller motorcykelhjälmar kan ge bra effekt på framtida intjäning. Prispress från kunder, riktig konkurrens och framtida patent är risker som i stället kan utmana bolagets framtida vinstökning.

På dagens vinstmultiplar är det svårt att se hur aktiemarknaden skiljer på bolag och aktie. Bolaget är visserligen bra, men aktien för dyr.

Avvakta, eller sälj.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Mips Neutral 331,40 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -