Har det blivit köpläge i litium?

Aktiekommentar Litium handlades på ovanligt höga nivåer under 2022. Nu är priset efter en kraftig tillbakagång det lägsta på tre år. Ökat litiumutbud och svagare efterfrågan från främst elbilstillverkare anses ligga bakom prisfallet. Är det det nya normala eller finns det köpläge i litiumbolagen?

I år har litiumpriset legat på runt 110 000 kinesiska yuan per ton och har haft svårt att återhämta sig sedan de sjönk till under 100 000 kinesiska yuan vid årsskiftet, vilket är den lägsta nivån sedan sommaren 2021.

Litiumkarbonat

Den avtagande efterfrågan på elbilar har förstärkt den ständigt ökande överproduktionen av litium.

Under första kvartalet i år ökade försäljningen av elbilar i Kina med knappt 15 procent, en avmattning jämfört med ökningen på 21 procent under första kvartalet 2023. Det är också långt under de tresiffriga tillväxttakter som sågs mot slutet av 2022.

Makroekonomiska utmaningar i Kina och minskande subventioner har minskat aptiten för stora elbilsinköp, vilket ytterligare försvårar situationen. Även i Europa är efterfrågan på elbilar lägre än förväntat, främst på grund av låg ekonomisk tillväxt. USA är för närvarande den bilmarknad med lägst penetration av elbilar.

En tillbakablick på litiumpriset visar på perioder av obalans mellan utbud och efterfrågan.

Efter en initial uppgång från 2015 till 2017, drivet av ökad efterfrågan från den snabbt växande elbilsproduktionen i Kina, följde en period av prispress från slutet av 2018 till mitten av 2020. Detta berodde på överskott på marknaden och minskad efterfrågan på elbilar till följd av subventionsförändringar.

Priset på litium bottnade sedan sent 2020 och nådde en ny topp i november 2022.

 

Prisuppgången förklaras av att flera litiumproducenter gick ner till sparlåga under inledningen av covidpandemin och minskade investeringarna i ny kapacitet. Med mindre ny kapacitet på marknaden och en kraftigt ökad efterfrågan på elbilar skapades nya toppnoteringar för litiumpriset under 2022.

Under 2023 har priset fortsatt att sjunka efter en viss återhämtning under april och juni. Efter det har priset stadigt sjunkit till följd av höga lagernivåer i hela leverantörskedjan och en minskande global tillväxt som har dämpat efterfrågan på elbilar och annan hemelektronik.

Utbudet av litium från främst Afrika har varit större än förväntat vilket också påverkat priserna negativt.

Flera analytiker tror att utbud och efterfrågan håller på att närma sig en ny balans, där efterfrågan förväntas överstiga utbudet först efter år 2026. Detta skulle troligtvis leda till högre priser på litium på lång sikt.

Efterfrågan

Elbilsbatterier stod 2022 för 67 procent av litiumefterfrågan, enligt Bloomberg. Traditionella marknader som mobila enheter, datorer, andra hemelektronikprodukter och industriella tillämpningar står för 26 procent av efterfrågan, medan energilagring utgör den minsta delen med 7 procent.

Under 2030 förväntas elbilsbatterier stå för hela 79 procent av litiumefterfrågan, medan den traditionella marknadsandelen förväntas minska till 8 procent och efterfrågan från energilagring förväntas växa och utgöra 13 procent av den totala efterfrågan.

Det är värt att notera att energilagring kan vara en viktig faktor för framtida efterfrågan, med förväntningar som är relativt låga och som kan överträffas.

Under 2022 låg den totala efterfrågan på litium på 674 000 ton, och efterfrågan förväntas växa till 2 537 000 ton år 2030. Detta motsvarar en årlig genomsnittlig tillväxt på 22 procent.

Utbud

Prisnedgången sedan toppnoteringen förklaras till stor del av den nya kapaciteten för litiumproduktion som kommer ut på marknaden. Investeringar görs i ny och utökad produktionskapacitet i Afrika, Australien, Nord- och Sydamerika.

Enligt Deutsche Bank förväntas den största tillväxten procentuellt sett ske i Afrika, där kapaciteten förväntas öka från 100 kt till 248 kt mellan 2025 och 2030. Australiska aktörer förväntas öka sin produktion till 684 kt, vilket tillsammans med sydamerikanska producenter står för den största ökningen i absoluta tal.

De förutspår att den globala produktionen kommer att nå över 2 000 kt år 2030, vilket skulle leda till ett underskott jämfört med den förväntade efterfrågan på litium som förväntas landa på drygt 2 500 000 ton.

För investerare som tror att litiumpriset har nått en ny botten och att efterfrågan kommer att vara större än utbudet av litium om några år, kan det vara intressant att titta på några av Placera utvalda aktörer inom sektorn.

Albemarle är en global ledare inom kemibranschen, specialiserad på tillverkning av specialkemikalier för olika industrier. Deras verksamhet omfattar tre huvudområden: litium, brominbaserade kemikalier och olika specialkemikalier.

Bolaget grundades 1994 som en avknoppning från Ethyl Corporation, och har etablerat sig som en betydande aktör inom sitt segment. Med huvudkontor i Charlotte, North Carolina, USA, har företaget en global närvaro med produktionsanläggningar över hela världen.

Företaget är noterat på New York-börsen under tickersymbolen ALB.

Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM) är ett ledande chilenskt företag inom produktion av kaliumnitrat, jod och litium. Med anläggningar i Chile, Argentina och USA är de en betydande aktör på den globala marknaden för sina produkter.

SQM är särskilt framstående inom litiumproduktion, som används i batterier för elbilar och förnybar energilagring. Företaget är börsnoterat och handlas på Santiagobörsen och New York-börsen under symbolen SQM.

Lithium Americas Corporation är en ledande aktör inom litiumproduktion och fokuserar på utveckling av litiumprojekt över hela världen. Deras främsta projekt är Thacker Pass i Nevada, USA, som förväntas bli en betydande litiumproducent.

Med en portfölj av litiumprojekt är Lithium Americas välpositionerat för att dra nytta av den växande efterfrågan på litium, särskilt inom elfordon och energilagring.

Företaget har sitt säte i Vancouver, Kanada, och är noterat på Torontobörsen och New York-börsen under symbolen LAC.

Lithium Argentina var tidigare en del av Lithium Americas, men det blev ett separat kanadabaserat resurs- och materialföretag under 2023. Dess huvudprojekt inkluderar Cauchari-Olaroz-projektet och Pastos Grandes, båda belägna i Argentina.

Företaget är inriktat på att utveckla litiumprojekt som stödjer litiumleveranskedjan och den globala övergången till förnybar energi. Med bas i Vancouver, Kanada, är Lithium Argentina noterat på Torontobörsen och New York-börsen under symbolen LAAC.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på finansmarknaden?

Följ mig gärna på X

Följ Placera på Facebook , LinkedInXYouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -