Rapportfloden: Blandade resultat

Q1 Atlas Copco, Assa Abloy, SSAB, Evolution, SEB, Volvo Cars, SHB, Billerud och Husqvarna finns bland bolagen som publicerat sina kvartalssiffror.

Verkstadsbolaget Atlas Copco, verksamt inom bland annat kompressorer och vakuumteknik, redovisar ett justerat rörelseresultat om 9.486 miljoner kronor för det första kvartalet 2024.

Analytikerna hade i genomsnitt förväntat sig 9.259 miljoner kronor, enligt en sammanställning som Infront gjort av 15 analytikers prognoser inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 42.875 miljoner kronor. Här låg analytikersnittet på 42.174 miljoner kronor. Den organiska försäljningstillväxt var 7 procent, mot väntade 5,6 procent.

Orderingången var 45.656 miljoner kronor, jämfört med väntade 41.814 miljoner kronor. Den organiska orderingångstillväxten var -4 procent, mot väntade -12,7 procent.

Atlas Copco förväntar sig att kundernas aktivitetsnivå på kort sikt kommer att kvarstå på nuvarande nivå. Det uppger bolaget i kvartalsrapporten. Prognosen i närmast föregående kvartalsrapport var att kundernas aktivitetsnivå på kort sikt skulle kvarstå på nuvarande nivå.

Koncernens orderingång på 45.656 miljoner kronor i det första kvartalet högre än analytikernas snittestimat på 41.814 miljoner kronor, enligt en sammanställning gjord av Infront.

"Den övergripande efterfrågan på gruppens produkter och tjänster var god, även om orderingången inte nådde den höga nivån i jämförelsekvartalet föregående år", skriver verkstadsbolaget i delårsrapporten.

Heimstaden AB, vars preferensaktie är noterad på Nasdaq First North, har under morgonen rapporterat hyresintäkter på 3.876 miljoner kronor (3.698) och en jämförbar hyrestillväxt på 5,2 procent i kvartalet (5,0). Preferensaktien steg med omkring 3,5 procent vid klockan 10.30 på onsdagen.

Bolagets belåningsgrad (LTV) ökade samtidigt till 59,0 procent (54,9) under kvartalet och Heimstadens ICR (räntetäckningsgrad) sjönk till 1,7x (2,4x).

Heimstaden skrev upp värdet på sina fastigheter med 2.488 miljoner kronor under det första kvartalet (-13.477).

Heimstadens driftsöverskott uppgick till 2.573 miljoner kronor, upp från 2.402 miljoner ett år tidigare och nettoresultatet vände till en vinst om 884 miljoner kronor, efter att ha uppgått till -13.425 miljoner under första kvartalet 2023.

Bilåterförsäljaren Bilia redovisar ett operativt rörelseresultat på 333 miljoner kronor i det första kvartalet 2024 (431).

Rörelseresultatet blev 287 miljoner kronor (380).

Nettoomsättningen uppgick till 9.371 miljoner kronor (9.871), motsvarande en minskning om 5 procent.

It-konsulten Softronic redovisar ett ebitda-resultat på 25,5 miljoner kronor (28,9) för det första kvartalet 2024.

Rörelseresultatet, på ebit-nivå, uppgick till 22,0 miljoner kronor (25,2). Nettoomsättningen blev 230 miljoner kronor (233).

Impact Coatings redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2024 på -15,9 miljoner kronor (-9,1). Nettoomsättningen uppgick till 4,0 miljoner kronor (20,0).

Fastighetsbolaget Wallenstams hyresintäkter för fastigheter uppgick till 719 miljoner kronor i det första kvartalet 2024.

Analytikerna i Infronts sammanställning av åtta analytikers estimat hade väntat 717 miljoner kronor.

Driftöverskottet blev 535 miljoner kronor mot förväntade 510 miljoner kronor, medan förvaltningsresultatet landade på 270 jämfört med förhandstipset på 244 miljoner kronor.

Värdeförändringarna på fastigheter var -15 miljoner kronor jämfört med +5 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

Värdeförändring på finansiella instrument landade parallellt på 238 miljoner kronor (-247).

Låsföretaget Assa Abloy redovisar ett rörelseresultat om 5.409 miljoner kronor för det första kvartalet 2024 (3.961).

Utfallet var aningen högre än analytikernas genomsnittliga förväntan som var 5.394 miljoner kronor enligt en sammanställning gjord av Infront.

Nettoomsättningen uppgick till 35.200 miljoner kronor (32.391) och var aningen lägre än väntade 35.511 miljoner kronor.

Den organiska försäljningstillväxten sjönk till -2 procent (8) och var 0,6 procentenheter lägre än väntade -1,4 procent.

Rörelsemarginalen steg till 15,4 procent (12,2) och var 0,2 procentenheter högre än väntade 15,2 procent.

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 5.427 miljoner kronor (5.186) och var aningen högre än väntade 5.412 miljoner kronor.

Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 15,4 procent (16,0) och var 0,2 procentenheter högre än väntade 15,2 procent.

Sintercast, som levererar processtyrningssystem för produktion av kompaktgrafitjärn, redovisar ett rörelseresultat på 7,4 miljoner kronor (6,5) för det första kvartalet 2024.

Rörelsemarginalen var 23 procent (24,5).

Resultatet efter skatt blev 6,2 miljoner kronor (6,3) och resultatet per aktie uppgick till 0:87 kronor (0:89).

Nettoomsättningen var 32,1 miljoner kronor (26,4).

Industrigruppen Volati redovisar ett ebita-resultat på 90 miljoner kronor (159) för det första kvartalet 2024. Ebita-marginalen var 5 procent (8)

Rörelseresultatet blev 62 miljoner kronor (135). Resultatet efter skatt blev 19 miljoner kronor (74).

Nettoomsättningen uppgick till 1.747 miljoner kronor (1.890). Försäljningstillväxten var -8 procent.

Medicinteknikbolaget Addlife redovisar ett resultat efter skatt på 63 miljoner kronor för det första kvartalet 2024 (174). Resultatet per aktie uppgick till 0:52 kronor (1:43).

Nettoomsättningen uppgick till 2.570 miljoner kronor (2.457). Den organiska tillväxten var 4 procent.

Ebita-resultatet blev 291 miljoner kronor (366), motsvarande en ebita-marginal på 11,3 procent (14,9).

Transplantationsbolaget Xvivo redovisar ett justerat ebitda-resultat på 36,9 miljoner kronor för det första kvartalet 2024 (24,9). Resultatet efter skatt låg på 22,8 miljoner kronor (14,2). Resultatet per aktie uppgick till 0:72 kronor (0:48).

Nettoomsättningen uppgick till 186 miljoner kronor (141).

Rörelseresultatet blev 19,0 miljoner kronor (11,2), och rörelsemarginalen blev 10,2 procent (8,0). Det justerade rörelseresultatet låg på 19,9 miljoner kronor (12,5).

Resultatet före skatt uppgick till 30,0 miljoner kronor (16,6).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 1,6 miljoner kronor (-12,4) ,ed likvida medel om 511 miljoner kronor (198) vid utgången av rapportperioden.

Sportboksleverantören Kambi redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2024 på 4,4 miljoner euro motsvarande en rörelsemarginal på 10,2 procent.

Under motsvarande kvartal i fjol uppgick rörelseresultatet till 4,5 miljoner euro med en rörelsemarginal om 10,3 procent.

Intäkterna uppgick till 43,2 miljoner euro mot 44,0 miljoner euro i fjol.

Resultat efter skatt blev 3,2 miljoner euro mot 3,3 miljoner euro ett år tidigare.

Ebitda-resultatet låg på 14,1 miljoner euro (12,8). Kambi upprepar sin intäktsprognos om 170-180 miljoner euro för helåret 2024.

Konsumentproduktföretaget Duni redovisar ett rörelseresultat på 123 miljoner kronor för det första kvartalet 2024 (111). Rörelsemarginalen i kvartalet blev 7,1 procent (5,9).

Nettoomsättningen uppgick till 1.736 miljoner kronor (1.877). Organiska tillväxten var -9,1 procent.

Det operativa resultatet var 140 miljoner kronor (130), med en operativ rörelsemarginal på 8,1 procent (6,9).

Ståltillverkaren SSAB:s ebitda-resultat uppgick till 4.142 miljoner kronor för det första kvartalet 2024. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 3.521 miljoner kronor enligt Infronts estimatsammanställning.

Rörelseresultatet, ebit, blev 3.157 miljoner kronor. Väntat var 2.582 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 27.148 miljoner kronor. Här låg konsensusprognosen på 27.662 miljoner kronor.

SSAB Special Steels hade ett rörelseresultat om 1.781 miljoner kronor (2.094) med en rörelsemarginal om 23 procent (24) under kvartalet.

SSAB Americas rörelseresultat för det första kvartalet minskade till 1.412 miljoner kronor (2.675) och rörelsemarginalen var 23 procent (35).

Livekasinounderleverantören Evolution redovisar ett ebitda-resultat på 346 miljoner euro för det första kvartalet 2024. Väntat var 347 miljoner enligt Infronts sammanställning av tretton analytikers estimat.

Ebitda-marginalen var 69,0 procent. Här hade analytikerna räknat med en marginal på 69,6 procent.

Rörelseresultatet landade på 312 miljoner euro mot förväntade 314 miljoner euro.

Nettoomsättningen uppgick till 502 miljoner euro mot väntade 499 miljoner.

Badrumsföretaget Svedbergs redovisar ett ebita-resultat på 83,7 miljoner kronor för det första kvartalet 2024 (64,0).

Nettoomsättningen blev 572 miljoner kronor (476) och den organiska tillväxten var -4 procent.

Bostadsutvecklaren Bonavas rörelseresultat blev -22 miljoner kronor i det första kvartalet 2024. Analytikerna hade i genomsnitt räknat med 4,6 miljoner kronor, enligt Infronts prognossammanställning.

Bonavas resultat kan slå, särskilt mellan kvartal, eftersom bolaget redovisar intäkter och resultat först när ett projekt färdigställts och lämnats över till kund.

Intäkterna uppgick till 1.280 miljoner kronor, jämfört med väntade 1.353 miljoner.

I det gångna kvartalet resultatavräknades 357 bostadsenheter, mot 603 stycken under det första kvartalet föregående år. Bonava sålde under kvartalet 302 bostäder och produktionsstartade 281 bostäder.

"Marknadsförutsättningarna förbättras fortsatt, men det är tydligt att återhämtningen kommer att ta tid. Vi förväntar oss en gradvis förbättring av marknadsförutsättningarna och ser möjligheten att öka produktionsstarterna under året", säger vd Peter Wallin.

Hotellbolaget Scandic redovisar ett justerat ebitda-resultat på 33 miljoner kronor för det första kvartalet 2024. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 35 miljoner kronor enligt Infronts estimatsammanställning.

De totala intäkterna blev 4.419 miljoner kronor i kvartalet, mot snittförävntan om 4.532 miljoner kronor.

Revpar (genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum) var 619 kronor i det första kvartalet (626).

Electrolux Professional, som säljer vitvaror för professionell användning, redovisar ett ebita-resultat på 326 miljoner kronor för det första kvartalet 2024 (302). Ebita-marginalen var 10,7 procent.

Analytikerna i Infronts sammanställning av fem estimat hade räknat med 302 miljoner respektive 9,8 procent.

Nettoresultatet blev 171 miljoner kronor mot väntade 169 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 3.055 miljoner kronor, vilket innebar en tillväxt på 2,9 procent. Här hade analytikerna tippat 3.069 miljoner kronor och 3 procent.

Den organiska tillväxten i kvartalet var -4,3 procent (12,7).

Electrolux Professionals försäljning inom Storkök och dryck minskade i första kvartalet organiskt med 3,1 procent jämfört med samma period föregående år. Det konstaterar bolagets vd Alberto Zanata i kvartalsrapporten.

Ebita-resultatet för Storkök och dryck ökade, vilket gav en ebita-marginal på 10,9 procent (9,6).

"Försäljningen på vår största marknad, Europa, förblev oförändrad, medan USA minskade med 9 procent och APAC-MEA med 2 procent. Vi fortsätter se tecken på återhämtning i USA. Orderingången var högre än för ett år sedan i både Nordamerika och Europa", kommenterar Alberto Zanata i rapporten.

Försäljningen inom Tvätt minskade organiskt med 5,9 procent. Ebita-marginalen för området var 13,7 procent (18,1).

"Marginalminskningen beror på lägre volymer, delvis på grund av försenade leveranser och kostnader om 26 miljoner kronor relaterade till integrationen av Tosei. /…/ Orderingången var betydligt högre än för ett år sedan", kommenterar Alberto Zanata.

Industrikonglomeratet Lifco redovisar ett ebita-resultat på 1.278 miljoner kronor för det första kvartalet 2024. Väntat enligt Infronts analytikersammanställning av estimat var 1.355 miljoner kronor.

Ebita-marginalen landade på 21,3 procent jämfört med förhandstipsens 22,1 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 6.006 miljoner kronor. Analytikernas förväntningar på omsättningen var 6.119 miljoner kronor.

Den organiska försäljningstillväxten var -7,8 procent. Väntat var -5,7 procent.

MTG redovisar ett justerat ebitda-resultat på 396 miljoner kronor för det första kvartalet 2024. Analytiker hade i genomsnitt räknat med ett justerat ebitda på 347 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av åtta analytikers prognoser.

Ebitda-resultatet blev 377 miljoner kronor, mot väntade 332 miljoner.

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 1.447 miljoner kronor. Analytikerna hade räknat med 1.452 miljoner.

Den organiska tillväxten blev 4 procent.

Coor Service Management redovisar ett justerat ebita-resultat på 160 miljoner kronor för det första kvartalet 2024, jämfört med analytikernas snittestimat på 155 miljoner, enligt Infronts sammanställning.

Nettoomsättningen uppgick till 3.124 miljoner kronor, jämfört med väntade 3.125 miljoner.

Badrumsföretaget Svedbergs redovisar ett ebita-resultat på 83,7 miljoner kronor för det första kvartalet 2024 (64,0).

Nettoomsättningen blev 572 miljoner kronor (476) och den organiska tillväxten var -4 procent.

Kredithanteringsbolaget Intrums justerade rörelseresultat uppgick till 1.155 miljoner kronor i det första kvartalet 2024. Väntat var ett justerat rörelseresultat på 1.236 miljoner, enligt Infronts sammanställning.

Rörelseresultatet blev 470 miljoner kronor. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 1.108 miljoner kronor. Nettoresultatet blev -238 miljoner kronor mot förväntade 218 miljoner.

De justerade intäkterna uppgick till 4.891 miljoner kronor, att jämföra med analytikersnittet på 4.984 miljoner kronor. Omsättningen uppgick till 4.257 miljoner kronor.

De totala portföljinvesteringarna under kvartalet uppgick till 371 miljoner kronor, mot 1.664 miljoner kronor ett år tidigare.

Intrums skuldsättningsgrad är oförändrad på 4,4x gånger i det första kvartalet.

SEB redovisar ett rörelseresultat på 12.316 miljoner kronor för det första kvartalet 2024. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 11.082 miljoner kronor enligt en sammanställning av 15 analytikerprognoser som Infront gjort inför rapporten.

Bankens totala intäkter var 20.682 miljoner kronor mot förväntade 19.705 miljoner, medan de totala kostnaderna uppgick till 7.160 miljoner kronor mot väntade 7.034 miljoner.

Räntenettot uppgick till 11.765 miljoner kronor, att jämföra med analytikersnittet på 11.937 miljoner.

Provisionsnettot blev 5.625 miljoner. Där låg snittprognosen på 5.511 miljoner. Nettot av finansiella transaktioner uppgick till 3.249 miljoner kronor mot förväntade 2.194 miljoner.

Kreditförlusterna uppgick netto till 73 miljoner kronor. Förväntningarna låg vid 530 miljoner kronor.

Bankens kärnprimärkapitalrelation var vid periodens utgång 18,9 procent. Analytikerna hade i snitt förväntat sig 19,3 procent.

SEB:s provisionsnetto ökade med 2 procent i första kvartalet vid en jämförelse med närmast föregående kvartal, och uppgick till 5.625 miljoner kronor. Det var samtidigt upp 9 procent jämfört med det första kvartalet 2023. Konsensus enligt Infront låg på 5.511 miljoner kronor.

"Med en bättre aktiemarknadsutveckling var det genomsnittliga förvaltade kapitalet högre än under det förra kvartalet", skriver SEB i rapporten.

Koncernens räntenetto var 11.765 miljoner kronor i kvartalet, vilket motsvarade en nedgång på 3 procent mot närmast föregående kvartal. Det var 1 procent lägre än Infronts konsensus.

"Räntenettot påverkades negativt under kvartalet både av en valutaeffekt på 66 miljoner kronor och av att kvartalet hade en dag mindre än det fjärde kvartalet", skriver SEB.

Jämfört med motsvarande period i fjol ökade räntenettot med 4 procent.

SEB:s nettoresultat av finansiella transaktioner ökade med 36 procent till 3.249 miljoner kronor under det första kvartalet jämfört med kvartalet före. Det var 48 procent högre än Infronts konsensus.

Divisionernas nettoresultat av finansiella transaktioner ökade och uppgick till 2.438 miljoner kronor, jämfört med fjärde kvartalets 1.890).

"I division Stora Företag & Finansiella Institutioner var aktiviteten inom räntehandel robust. Treasurys portföljer redovisade positiva värderingseffekter", kommenterar SEB i sin delårsrapport.

Verkligt värdejusteringen av derivatpositioner uppgick till 50 miljoner kronor, en förbättring på 356 miljoner jämfört med det fjärde kvartalet.

"Det underliggande nettoresultatet från finansiella transaktioner innehöll ökade intäkter från den svenska riskförsäkringsverksamheten och fortsatt bidrag från avkastning från investeringar i egna portföljer", skriver SEB.

Biltillverkaren Volvo Cars redovisar ett rörelseresultat på 4,7 miljarder kronor för det första kvartalet 2024.

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 6,1 miljarder kronor, enligt Infronts sammanställning av tio analytikers prognoser.

Rörelseresultatet exklusive resultat från andelar i samriskbolag och intressebolag uppgick till 6,8 miljarder kronor, delvis motverkat av försäljningsmix och prissättning. Här låg förväntningarna på 7,1 miljarder kronor. Rörelsemarginalen var 5 procent, mot väntade 6,1 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 93,9 miljarder kronor. Analytikerna hade räknat med en nettoomsättning på 99,6 miljarder kronor.

Volvo Cars förväntar sig att kassaflödet förbättras under kommande kvartal och målet är ett neutralt fritt kassaflöde för helåret. Det skriver Volvo Cars vd Jim Rowan i rapporten för det första kvartalet.

Under första kvartalet uppgick det fria kassaflöde till –12 miljarder kronor, vilket var enligt plan, skriver vd:n.

"Detta var drivet av det vanligtvis säsongsmässigt svagare första kvartalet men även av produktion och ett förhållandevis stort lager av EX30 som i kvartalet befann sig i en upprampningsfas", skriver han.

Bolaget fortsätter att fokusera på intern effektivitet och vidtar kostnadsåtgärder, samtidigt som det säkerställer kapitalfördelning inom verksamheten som stödjer investeringarna.

"Till följd av detta förväntar vi oss ett neutralt fritt kassaflöde under 2024 och 2025. Från och med 2026 förväntar vi oss att leverera starka kassaflöden när investeringstakten minskar och vi börjar skörda de långsiktiga fördelarna av vår strategi med högre intäkter och lönsamhet", skriver Jim Rowan.

Handelsbanken redovisar ett rörelseresultat på 8.267 miljoner kronor för det första kvartalet 2024. Det kan jämföras med förväntade 8.387 miljoner kronor, enligt en sammanställning av analytikerprognoser gjord av Infront.

Räntenettot uppgick till 11.587 miljoner kronor, jämfört med ett analytikersnitt om 11.964 miljoner. Provisionsnettot blev 2.754 miljoner. Där låg förväntningarna på 2.852 miljoner.

Nettot av finansiella transaktioner uppgick för kvartalet till 750 miljoner kronor, mot förväntade 445 miljoner.

Kreditförlusterna var netto återvinningar om 95 miljoner kronor miljoner kronor. Analytikerna hade i snitt räknat med kreditförluster på 303 miljoner kronor.

Avkastningen på eget kapital var 13,7 procent, jämfört med förväntanssnittet om 13,8 procent.

Kärnprimärkapitalrelationen, som är ett riskviktat storleksmått på bankens kapitalbas, uppgick vid periodens slut till 18,8 procent, jämfört med förväntade 18,9 procent.

Handelsbankens räntenetto sjönk 5 procent under det första kvartalet, jämfört med närmast föregående kvartals 12.222 miljoner kronor, och uppgick till 11.587 miljoner kronor. Väntat enligt Infronts prognossammanställning var 11.964 miljoner kronor.

Samtliga jämförelser i denna text avser årets första kvartal mot det fjärde kvartalet 2023, samt mot Infronts prognossammanställning.

Justerat för valuta, dageffekt (1 dag färre) samt insättningsgarantiavgifter sjönk räntenettot med 4 procent jämfört med föregående kvartal.

"Minskningen förklarades till största del av lägre räntemarginaler till följd av ökad priskonkurrens, speciellt på kundernas inlåningskonton, och att en ökad andel av inlåningsvolymen var placerad på konton med lägre marginal", skriver Handelsbanken.

Sammantaget påverkade nettoeffekten av marginaler och finansieringskostnader med -392 miljoner kronor. Förändrade affärsvolymer hade en effekt om -87 miljoner kronor.

Provisionsnettot minskade med 2 procent till 2.754 miljoner kronor. Här låg analytikerprognossnittet på 2.852 miljoner kronor.

Fond-, depå- och övriga kapitalförvaltningsprovisioner ökade med 1 procent, men betalningsprovisionsnettot minskade med 12 procent, där kortprovisionsnettot minskade med 17 procent till följd av säsongsmässigt högre aktivitet under jämförelsekvartalet, skriver Handelsbanken.

Husqvarna, som bland annat tillverkar trädgårdsprodukter, redovisar ett rörelseresultat på 1.930 miljoner kronor för det första kvartalet 2024.

Analytikerna hade i snitt förväntat sig 1.882 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av åtta analytikers estimat.

Rörelsemarginalen blev 13,1 procent mot väntade 12,6 procent.

Omsättningen uppgick till 14.719 miljoner kronor, motsvarande en tillväxt om -14 procent. Här hade analytikerna väntat sig 14.908 miljoner kronor respektive -13 procent.

Den organiska tillväxten i kvartalet var -11 procent. Förväntningarna var i snitt -8 procent.

Förpackningstillverkaren Billerud redovisar ett rörelseresultat om 448 miljoner kronor för det första kvartalet 2024 (806).

Utfallet var 15 procent högre än analytikernas genomsnittliga förväntan som var 389 miljoner kronor enligt en sammanställning gjord av Infront.

Nettoomsättningen uppgick till 10.423 miljoner kronor (11.495) och var 4 procent högre än väntade 10.050 miljoner kronor.

Det justerade ebitda-resultatet sjönk till 1.166 miljoner kronor (1.484), men var 5 procent högre än väntade 1.109 miljoner kronor.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -