Hoppet om bättre tider kvarstår

Makrokommentar Konjunkturen i EMU-området och Sverige visar tecken på att vända till det bättre. I USA är det främst hushållen som håller fanan högt. Räntesänkningar är fortsatt aktuella, även om de ser ut att dröja något i USA.

Lite i skymundan av rapportfloden har det släppts en hel del intressanta makrosiffror under veckan. Det har varit lite mixade signaler men hoppet om en stabil amerikansk utveckling driven av hushållen och en vändning till det bättre i EMU-området och Sverige kvarstår. Dessutom är räntesänkningar fortsatt högt på agendan.

För att börja med EMU-området så var de preliminära inköpschefsindexen för april hoppingivande. Även om det samtidigt fanns delar som var ganska rejäla besvikelser. Det sammanvägda indexet för industri och tjänstesektor steg till, i sammanhanget, hyggliga 51,4 och ligger därmed med viss marginal över det 50-streck som markerar gränsen mellan tillväxt och nedgång. Det blir dock allt tydligare att det är tjänstesektorn som är hoppet och motorn till en mer rejäl återhämtning i närtid. Här steg indexet till 52,9 medan det sjönk till låga 45,6 i industrin. Sammantaget blir ändå bedömningen att tillväxten i EMU-området är på väg att ta bättre fart även om det finns en stor oro kring industrikonjunkturen. Släpankaret Tyskland har också fått upp lite bättre fart drivet av tjänstesektorn och något bättre hushållshumör.

Lite oroande var dessutom att priskomponenten i inköpschefsindexen steg något men det tycks fortfarande vara mer eller mindre givet med en räntesänkning från ECB:s sida i samband med det penningpolitiska beskedet den 6 juni.  

I USA kom inköpschefsindexen in lite lägre än väntat men hankar sig ändå över 50-strecket med ett värde på 50,9. Men här är det mer tydligt att det är hushållen som driver tillväxten och efter en liten dipp in inledningen 2024 har dessa återigen tagit på sig spenderbyxorna. Bland annat har detaljhandel gått starkt.  

Nu väntar torsdagseftermiddagens BNP-siffror och fredagens inflationssiffror (PCE). De sista, och mycket viktiga, pusselbitarna för Federal Reserve inför räntebeskedet den 1 maj. Ingen ränteförändring väntas. Den här gången lämnar inte FOMC-ledamöterna några prognoser så allt fokus hamnar på Fed-chefens efterföljande presskonferens och på eventuella ändringar i skrivningarna i pressmeddelandet.

Ska vi tro på prissättningen på räntemarknaden är en julisänkning fortfarande möjlig men om så inte sker så ska en septembersänkning vara mer eller mindre given.

För svenskt vidkommande släppte Konjunkturinstitutet en färsk konjunkturbarometer på torsdagsmorgonen. I aprilmätningen steg barometerindikatorn med 1,9 enheter till 95,0. Det är visserligen under det historiska snittet på 100 men 2024 har ändå börjat hyggligt. Det var dessutom en bredbaserad uppgång men det som verkligen sticker ut är att industrins konfidensindikator landade på 100,5 och att detaljhandelns motsvarighet steg rejält till 102,7. Så de svenska hushållen tycks se framtiden an med viss tillförsikt och törs återigen börja spendera även om hushållens konfidensindikator steg måttligt till 88,9. Så signalerna är trots allt lite svårtolkade men det är framför allt hushållens bild av framtiden som ljusnat under inledningen av 2024.

Till det mer entydigt positiva hör att det är färre företag än normalt som tror på stigande försäljningspriser under de kommande tre månaderna. En viktig signal till Riksbanken inför deras räntebesked den 8 maj.

Inför konjunkturbarometern indikerade prissättningen på räntemarknaden lite drygt 70 procents sannolikhet för en räntesänkning från Riksbankens sida i maj. Det är troligt att den siffran kan komma att justeras upp en aning efter de positiva signalerna kring företagens prisplaner. En liten riskfaktor är att producentpriserna på hushållsvaror steg något snabbare än väntat i marsmätningen. Årstakten ligger ändå på förhållandevis blygsamma 0,8 procent.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -