Kan Fed-beskedet lyfta börserna?

Makroveckan AI och teknik räddade börsen under förra veckan. På räntesidan ser det lite mer oroväckande ut och onsdagens räntebesked från Federal Reserve lär bli veckans tveklösa huvudnummer med viss konkurrens från inflationssiffrorna i EMU-området.

Efter några tröga veckor var det åter lite mer positiva tongångar på världens börser under veckan som gick. Den svenska börsen var upp med 1,6 procent och Stoxx600 med 1,7 procent. Den amerikanska börsen agerade draglok med hjälpt av ny teknik- och AI-yra och S&P500 steg med 2,7 procent och Nasdaq med 4,2 procent.

På makrosidan var det annars lite dystert efter att amerikanska BNP-och inflationssiffror visade på svagare tillväxt men högre inflation i samband med att siffrorna för årets första kvartal publicerades i torsdag. Dessbättre visade inte fredagens inflationssiffror (PCE) för mars samma oroväckande uppgång, även om de hamnade något över förväntningarna. Marknadsräntorna har ändå stigit något och den amerikanska tioårsräntan handlas nu kring 4,67 procent.

Mot den här bakgrunden är det förstås onsdagens penningpolitiska besked från Federal Reserve som är veckans absoluta huvudnummer. Inga ränteförändringar väntas så fokus ligger på pressmeddelandet och den efterföljande presskonferensen. Fed-chefen Jerome Powell kan knappast anlägga samma positiva ton kring inflationsutvecklingen som tidigare men hur tufft han uttalar sig kring räntesättningen blir högst avgörande för hur marknaden kommer att reagera. Vi på Placera tror ändå att han kommer att ha ett balanserat budskap och det kan räcka för att lyfta börshumöret.

På temat USA och räntor blir också fredagens amerikanska arbetsmarknadssiffror för april högintressanta. En fortsatt stark arbetsmarknad kan nog dämpa förväntningarna på kommande räntesänkningar även om de redan är ordentligt nedtryckta. En första räntesänkning från Fed är prissatt till efter det amerikanska presidentvalet den 5 november.

På räntesidan blir också tisdagens preliminära inflationssiffror i EMU-området en liten rysare. På marknaden räknar man med att ECB sänker i juni men ett högre inflationsutfall än vänta skulle kunna skaka om kalkylerna något. Redan på måndag får vi en del indikator kring var inflationssiffran kan tänkas hamna när Spanien och Tyskland publicerar sina siffror.   

Norges Bank lämnar också penningpolitiskt besked i veckan (fredag). Det är ett mellanmöte så inga nya prognoser presenteras men av allt att döma ligger Norges Bank en bra bit från en första räntesänkning.

För svenskt vidkommande är det ganska tunt på makrofronten under vecka som kommer. Torsdagens inköpschefsindex för industrin är väl det tyngsta som släpps. Här finns det visst hopp om en hygglig siffra efter en uppgång för industrin i den konjunkturbarometer som kom i förra veckan. Lär väl ändå inte vara särskilt marknadsdrivande om så blir fallet även om man kan hoppas på en viss, positiv kroneffekt.

Noterbart och lite uppseendeväckande är att den japanska yenen fortsatt att gå svagt och tidvis var uppe kring 160 mot den amerikanska dollarn. Den svagaste nivån sedan 1990. Nu på måndagsmorgonen tycks någon form av intervention ha skett och den handlas nu kring 156.

 Måndag

BNP-indikatorn för Sverige har visat på hygglig fart under inledningen av 2024. Förhoppningsvisser vi en fortsättning på den trenden när marssiffrorna publiceras. Barometerindikatorn i EMU-området segar sig uppåt. Inflationssiffror för Spanien och Tyskland som kan ge en indikation på var tisdagens inflationssiffra för hela EMU-området kan tänkas hamna.

Tisdag

Intressanta makrosiffror från både Japan och Kina. Mest fokus lär det ändå bli på de preliminära inflationssiffrorna för april i EMU-området. En högre siffra än väntat skulle kunna skrämma upp både ECB och finansmarknaden inför det penningpolitiska mötet i juni, så vi hoppas förstås på det motsatta. Även BNP-siffrorna för EMU-området lär röna visst intressen även om det troligtvis blir ett svagt utfall. Det blir kanske lite tvärtomsiffror jämför med de motsvarande amerikanska siffrorna som publicerades i förra veckan.

Onsdag

Svensk finansmarknad håller stängt men det blir ändå en lång dags väntan på kvällens penningpolitiska besked från Federal Reserve för många finansintresserade. Väntat är att Fed låter räntan ligga still så huvudfokus ligger på vad Fed-chefen Jerome Powell väljer att kommunicera på den efterföljande presskonferensen.

Torsdag

I den förra mätningen lyckades det svenska inköpschefsindexet för industrin hanka sig upp exakt till det 50-streck som markerar gränsen mellan tillväxt och nedgång. Förhoppningen är att indexet ska stiga ytterligare i aprilmätningen även om svaga industriindex i stora delar av Europa, och inte minst Tyskland, är en riskfaktor. Förra veckan konjunkturbarometer var ändå hoppingivande.

Fredag

Norges bank lämnar penningpolitiskt besked. Det mesta talar för att centralbanken ligger tämligen långt från en första räntesänkning. Inga prognoser presenteras den här gången så kommunikationen viktig. Marknadens fokus lär dock i högre grad hamna på de amerikanska arbetsmarknadssiffrorna.  På marknaden hoppas man på en lite dämpad utveckling men indikatorerna pekar i huvudsak i motsatt riktning. Håll särskild koll på löneutvecklingen som visat tydliga tecken på att dämpas och kan vara en positiv faktor.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -