ETF: Ljus framtid för cybersäkerhet

Fondanalys Den ökande digitaliseringen och användningen av data har placerat cybersäkerhet i förgrunden som en kritisk bransch för framtiden. Placera rekommenderar en börshandlad fond som investerar i olika företag inom cybersäkerhetssektorn.

Med den snabba tillväxten av molntjänster och artificiell intelligens förväntas behovet av cybersäkerhet fortsätta öka. Företag möter allt fler hot i form av cyberattacker, vilket kräver robusta säkerhetslösningar för att skydda företagsdata och integritet.

Enligt uppskattningar från Fortune Business Insight växte att den globala cybersäkerhetsmarknaden under fjolåret  med drygt 12 procent och omsatte närmare172 miljarder dollar. De uppskattar att cybersäkerhetsmarknaden når 425 miljarder dollar 2030. Det motsvarar en årlig tillväxttakt på 14 procent fram till år 2030.

Generativa AI-verktyg har sänkt tröskeln för tekniskt sofistikerade cyberattacker, vilket har ökat behovet av starka säkerhetssystem för att täppa till potentiella säkerhetsluckor.

Cybersäkerhet förblir en megatrend som kommer att dominera den tekniska utvecklingen i flera år framöver. Stora företag har insett vikten av datasäkerhet och gjort det till en avgörande faktor för sin tillväxt och långsiktiga lönsamhet.

Ökade hot mot dataintegritet och risken för cyberattacker har drivit på behovet av avancerade cybersäkerhetslösningar.

Incidenter med stora företag har inte bara resulterat i ekonomiska förluster utan även lett till betydande böter från tillsynsmyndigheter runt om i världen. Denna trend har drivit på strängare lagstiftning kring dataskydd och integritet, vilket innebär att företag som exempelvis Google har ådragit sig betydande böter för bristande efterlevnad av dessa regler.

WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF

För investerare som vill ha en exponering mot världsledande cybersäkerhetsbolag rekommenderar Placera att den börsnoterade fonden WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF.

WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF  investerar i 25 bolag noterade på utvecklade börser. Fonden består till 46 procent stora bolag. Medelstora bolag utgör 48 procent och småbolag 6 procent.

WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF följer WisdomTree Team 8 Cybersecurity UCITS Index.

Indexet är utvecklat i samarbete med företaget Team 8, som är specialiserat på cybersäkerhet. Det inkluderar företag som huvudsakligen är verksamma inom cybersäkerhet och där minst hälften av intäkterna kommer från produkter och tjänster inom cybersäkerhet.

Indexet utesluter företag som inte uppfyller WisdomTrees ESG-kriterier. För att bli inkluderade i indexet måste företag uppfylla vissa kriterier för riskhantering, samt minimikrav på likviditet och marknadsvärde som är satt till minst 300 miljoner dollar.

Indexet tillämpar ett "tillväxtbetyg" och ett "fokusbetyg" för att välja företag till indexet. Tillväxtbetyget baseras på omsättnings-CAGR över tre år, medan fokusbetyget mäter företagens engagemang inom cybersäkerhet.

De företag som uppfyller angivna kriterier och visar hög tillväxt eller engagemang väljs ut för inkludering i indexet. Ompopulering av indexet sker halvårsvis, vid stängning av handelsdagen den tredje fredagen i mars och september.

Fondens inriktning är mot tillväxtbolag, med innehav som har en hög värdering på P/E-tal 39, något högre än värderingen i MSCI World Technology Index på P/E-tal 36. Det som sticker ut är tillväxten i försäljning och fritt kassaflöde hos bolagen, vilket är betydligt högre än genomsnittet för det globala teknikindexet.

Innehav

De tio största innehaven utgör halva fondens värde. Hashicorp är fondens största innehav med 6,6 procent. Det är ett relativt litet bolag med ett börsvärde på 4 150  miljoner dollar. HashiCorp är ledande inom utvecklingen av verktyg för molninfrastrukturautomatisering och hantering av infrastruktur som kod. Deras produktutbud inkluderar Terraform för infrastruktur som kod, Vault för säker hantering av hemligheter och kryptografiska nycklar.

Det fölst av Palo Alto Networks på drygt 5,6 procent. Palo Alto Networks är ett ledande företag inom cybersäkerhet som erbjuder avancerade lösningar för att skydda organisationer mot en mängd olika cyberhot. Företaget är känt för sin nästa generations brandvägg, som erbjuder avancerade funktioner för att upptäcka och blockera hot på nätverksnivå.

Datadog finns bland fondens största innehav. Bolaget erbjuder en molnbaserad övervaknings- och analysplattform för IT-infrastruktur, applikationer och loggar. Deras tjänster inkluderar realtidsövervakning, logghantering, APM, syntetiska tester och övervakning av molntjänster.

Datadogs produkter integreras med ledande molntjänster och infrastrukturplattformar som AWS, Azure och Google Cloud för att ge användare en helhetsbild av sina molnmiljöer och möjliggöra övervakning och analys av resurser och tjänster i molnet.

Drygt 85 procent av bolagen kommer från USA, 5 procent är japanska och den tredje störst är Storbritannien på drygt 4,3 procent. Fondens tyngdpunkt är uteslutande inom tekniksektorn med 100 procent.

Tematiska investeringar lockar med möjligheter inom specifika sektorer eller trender men medför också risker.

Högre värderingar för företag med snabb tillväxt, särskilt inom megatrender som cybersäkerhet, kan utgöra en risk för investerare. Koncentrationsrisken är signifikant då portföljen är inriktad på en specifik sektor eller trend, vilket kan resultera i svag avkastning om sektorn stagnerar eller försämras.

WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF förvaltas av Wisdom Tree, en amerikansk kapitalförvaltare som lanserade sin första ETF år 2006. De förvaltar för närvarande över 100 miljarder dollar. Med en förvaltningsavgift på 0,45 procent är fonden ett attraktivt alternativ för investerare som är intresserade av att placera sina pengar i några av världens största och mest eftertraktade cybersäkerhetsbolag.

Förutom den årliga förvaltningsavgiften utgår även courtage då den börshandlade fonden handlas som aktie och då fonden inte är noterad på Stockhomsbörsen utgår en valutaväxlingsavgift.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på finansmarknaden?

Följ mig gärna på X

Följ Placera på Facebook , LinkedInXYouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -