Skilda världar bland storbankerna

Börs Placera har gått igenom intjäning och värdering för Handelsbanken, SEB och Swedbank. På tio år finns det en tydlig vinnare och förlorare på aktiemarknaden. Men vad har de egentligen presterat?

Det finns många åsikter om investeringar i svenska storbanker. Några undviker sektorn med hänvisning till risken, andra med hänvisningen till begränsad framtida vinstökning. De som inte har en åsikt om investeringar i svenska banker, har i stället ofta en uppfattning om enskilda bankers strategiska val eller kundupplevelse.

En lågt värderad sektor indikerar att aktiemarknaden ser begränsad framtida vinstökning och fortfarande är smärtsamt medveten om riskerna förknippade med branschen. För bara femton år sedan tvingades Swedbank till två nyemissioner på totalt drygt 27 miljarder kronor och SEB till en nyemission om 15 miljarder.

Styrräntan har en direkt inverkan på bankernas intjäning då räntenettot gynnas av en högre nivå. I spåren av finanskrisen sänkte Riksbanken styrräntan snabbt. Från 4,25 procent hösten år 2008, till 0,5 procent i april 2009. Efter en period av minusräntor är nu läget väsentligt annorlunda. Nuvarande styrränta på 3,75 procent skapar bra grundförutsättningar för svenska banker att skapa avkastning till aktieägarna.

Avkastning

Källa: Infront, kurser 2024-05-07

Handelsbanken är den aktie som avkastat absolut sämst på tio år. Exkluderas utdelning, vilket visserligen knappt är relevant, är aktiens utveckling negativ på tio år. Adderas utdelning är avkastningen på plus, men fortfarande väsentligt sämre än Stockholmsbörsens breda index. Ett dystert facit för bankens minoritetsägare.

Hur de större ägarna upplever kursutvecklingen går däremot att fundera på. På listan av bankens tio största ägare finns Industrivärden, Lundbergföretagen och Fredrik Lundberg privat. Och än så länge är Handelsbanken enda storbank som inte återköpt egna aktier sedan finanskrisen.

Senast för två veckor sedan adderade styrelseledamoten Lundberg själv en miljon aktier till sitt tidigare privata ägande på drygt 22 miljoner aktier.

Stiftelsen Oktogonen är näst största ägare i Handelsbanken med drygt 8 procent av kapitalet och rösterna. Stiftelsen är ett resultat av ett tidigare resultatandelssystem för anställda och avsättningar har gjort sedan 1973. Med avsättningarna har stiftelsen köpt aktier i Handelsbanken, vilket skapat stora förmögenheter hos anställda då Handelsbanken har en tidigare historik av framgångar på börsen.

Sedan år 2020 görs inga nya avsättningar till stiftelsen, vilket innebär att aktier i Handelsbanken måste säljas för att fullfölja sitt åtagande till tidigare anställda. Bankens nyare resultatandelssystem, som också heter Oktogonen, erbjuder mer flexibilitet för den anställde som har möjlighet att direkt få avsättningen i form av likvida medel.

På tio år har SEB-aktien utvecklats absolut bäst. Avkastningen, inklusive utdelning, summeras till nästan 200 procent, vilket dessutom är bättre än börsens breda index.

Lönsamhet & intjäning

Källa: Bolagen

Avkastningen på eget kapital är ett mått som visar på vilken avkastning som skapats till bolagets aktieägare. Exkluderas pandemiåret 2020 har de tre bankerna haft en avkastning på eget kapital överstigande 10 procent per år.

SEB och Swedbank har som mål att uppnå minst 15 procent avkastning på det egna kapitalet. Handelsbanken har uttryckt liknande ambitioner genom målet om högre lönsamhet än jämförbara konkurrenter. Det innebär bristande måluppfyllnad senaste åren och förklaras främst av kostnadsbasen i form av kontor och personal, vilket framför allt synliggjordes i årets första kvartal.

SEB och Swedbank var klart över mål i fjol och har hittills inlett året över målen gällande lönsamhet. För samtliga var avkastningen på egna kapitalet sämre i årets första kvartal, jämfört med helåret 2023.

Källa: Bolagen

På tio år har Handelsbanken och SEB nästan skapat exakt lika många vinstkronor per aktie. Vid utgångsläget år 2014 kostade Handelsbanken cirka 110 kronor och SEB cirka 90 kronor. Den väsentliga skillnaden i kursutvecklingen under motsvarande period förklaras alltså främst av marknadens syn på framtida intjäning, och inte på den historiska samlade vinsten. På tio år har Swedbank genererat 180 i vinst per aktie, vilket kan ställas mot dagens aktiepris om 213 kronor.

Utdelning

Källa: Bolagen

Aktieägarna har inkasserat extra-utdelning under flertalet tillfällen. År 2020, uppmanade Finansinspektionen bankerna att vara försiktiga med att skifta ut pengar till aktieägarna. SEB och SHB behöll vinstkronorna i bolaget medan Swedbank senare kallade till extrastämma och under år 2021 delade ut delar av vinsten som avsåg år 2019.

Adderas Handelsbankens utdelning av aktier i Industrivärden har banken delat ut något mer än SEB under mätperioden.

Värdering

Källa: Bolagen

Bankerna värderas på ensiffriga P/e-tal baserat på vinstestimaten i Factset. För SEB och Handelsbanken förväntas fallande vinster. Swedbank förväntas i stället öka vinsten nästa år och har på marginalen lägst P/e-tal på nästa års förväntade vinster.

P/B står för Price/Book och förklaras enklast som priset för att köpa eget kapital i ett företag. I dagsläget värderas Handelsbanken lägst med ett P/B-tal under 1, vilket innebär en teoretisk rabatt på det egna kapitalet.

SEB värderas högst med ett P/B-tal på 1,4 på innevarande årets förväntade intjäning. Det innebär att aktiemarknaden idag är beredd att betala en premie i relation till det angivna värdet, vilket i sin tur sannolikt baseras på aktiemarknadens uppfattning om bankens framtida vinstökning och avkastning på eget kapital.

Vi kan konstatera hur storbankerna tjänar bra med pengar i varierande marknadsklimat och hur de är lågt värderade på aktiemarknaden. Kommande vinstutveckling och värdering förblir en evig dragkamp mellan styrräntan, riskviljan och intern kostnadskontroll.

Storbankerna är samhällskritiska funktioner vars framtida intjäning inte är direkt beroende av att sälja en till vara eller tjänst. Till skillnad från tillverkande bolag, sker intäktsgenereringen sker även när kunderna är passiva, om än i något lägre takt.

På dagens intjäning och värdering finns bra möjligheter till framtida avkastning i Handelsbanken, SEB och Swedbank. Ett tydligt negativt sentiment som ökat markant efter ett enskilt negativt kvartal har resulterat i en låg värdering på Handelsbanken.

Ett köp i Handelsbanken kan motiveras av priset som idag är lägre än eget kapital samtidigt som aktien värderas väsentligt lägre än konkurrenterna. Draghjälp från återköp är inte att förvänta sig.

Ett köp i SEB eller Swedbank kan i stället motiveras av en tro om att senaste årens lönsamhet håller sig på höga nivåer samtidigt som aktiemarknaden fortsätter att värdera bankerna högre än det egna kapitalet.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -