Makroveckan: Inflationssiffror i fokus

Makro Börser mot nya rekord var temat på finansmarknaden under förra veckan. Nu väntar en makrovecka där intresset i huvudsak riktas mot svenska och amerikanska inflationssiffror.

Det var klackarna i taket på de flesta av världens börser under veckan som gick. Majbörsen har därmed, tvärtemot det sedvanliga säsongmönstret, fått en rykande start. Den svenska börsen var upp med hela 3,6 procent under veckan som gick medan Stoxx600 steg med 3,0 procent. I USA var börsuppgången något mer försiktig och stannade vid 1,9 procent.

Till en del är det här räntedrivet, men den stora förklaringen torde vara en stigande optimism kring företagens möjligheter att fortsätta driva upp vinsterna givet att den globala ekonomin piggnar till. Men det finns ändå viss anledning att varna för överdriven optimism utan att för den skull vara en riktig surkart.

För svenskt vidkommande var förstås förra veckans penningpolitiska besked från Riksbanken huvudnumret. Riksbanken sänkte och lovade nya räntesänkningar under andra halvåret. Noterbart är ändå att kronan inte tog särskilt mycket stryk efter Riksbankens besked. Dessutom stärktes kronan något mot det brittiska pundet efter att Bank of England kommit med ett överraskande mjukt penningpolitiskt besked i förra veckan.

Mot den här bakgrunden blir det förstås stort marknadsfokus på de svenska inflationssiffrorna för april som publiceras på onsdag. Visserligen väntas inflationen ha tickat upp en aning, men lär fortfarande hamna en bit under Riksbankens prognoser. Vi får se om riksbankschefen Erik Thedéen har några synpunkter på detta när han håller tal på fredag.

På onsdag kommer även de amerikanska inflationssiffrorna för april. De lär svälja mycket av marknadens intresse. Vänta är att inflationen fortsatt ligger obekvämt högt ur den amerikanska centralbankens perspektiv men att inflationstakten dämpas något. Det vore extra välkommet om månadsutvecklingen, som legat lite högt i inledningen av året, visade tydliga tecken på att dämpas. På marknaden går man fortfarande och hoppas på en räntesänkning senast i september. Eventuella överraskningar åt ettdera hållet lär ge stora utslag på finansmarknaden.

Övrigt av stort intresse är detaljhandels- och industriproduktionssiffror från USA och Kina. De bekräftar förhoppningsvis fortsatt god fart i amerikansk ekonomi och en än tydligare återhämtning i Kina. Noterbart är ändå att hushållshumöret i USA dämpats rätt påtagligt under senare tid så en mindre varningsflagg hissas kring konsumtionsviljan.

Måndag

Inte så mycket spännande som händer på makrofronten. Inflationsförväntningarna i USA ligger på en något förhöjd nivå, men är inget stort bekymmer för Federal Reserve. I alla fall är det inget som debatteras särskilt mycket.

Tisdag

Löneökningarna i Storbritannien dämpas i långsam takt medan arbetslösheten går upp. Bank of England var i alla fall rätt tydliga med att räntesänkningarna kommer i närtid i samband med förra veckans penningpolitiska besked. Förväntningarna på bättre tider framöver växer i Tyskland. Håll också koll på vad vice riksbankschefen Anna Breman eventuellt säger om penningpolitiken framöver.

Onsdag

Stora inflationsdagen. Först ut är svenska inflationssiffror som väntas ha tickat upp en aning. Främst beroende på tillfälliga faktorer. Viktigast är ändå att de återigen troligen hamnar en bra bit under Riksbankens prognoser. Passande nog släpps protokollet från Riksbankens senaste räntemöte samma dag. Marknadens fokus ligger dock främst på de amerikanska inflationssiffrorna. Inflationsnedgången väntas fortsätta, om än i långsam takt. Så inflationsproblemet väntas kvarstå för Federal Reserve. Månadsutvecklingen väntas ändå ge viss lättnad efter höga utfall i inledningen av året. Även detaljhandelssiffrorna har bäring på Fed:s kommande signaler.

Torsdag

Svenska inflationsförväntningar väntas vara väl förankrade kring målet på 2 procent. Snarast är väl faran att de sjunker under inflationsmålet i det korta perspektivet. Amerikanskt bostadsbyggande väntas rekylera upp efter svaga marssiffror. Veckosiffran över nyanmälda arbetslösa i USA tickade upp en aning i senaste mätningen och det togs emot med viss lättnad på marknaden. En dämpning på arbetsmarknaden vore välkommet ur finansmarknadens perspektiv.

Fredag

Den kinesiska ekonomin, liksom börsen, har visat tydliga livstecken under de senaste månaderna. Både industriproduktion och detaljhandel väntas ha tagit ytterligare fart i april. Riksbankschefen Erik Thedéen håller tal men vi väntar oss egentligen inte så mycket nytt men den färska inflationssiffran kan sätta lite press på Thedéen. Uppdaterade inflationssiffror för EMU-området lär inte skaka marknaden.      

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -