Fonden som är bäst i klassen

Fondanalys Gränsmarknader karaktäriseras vanligtvis av snabbt växande ekonomier och en ung konsumtionshungrig befolkning. När ekonomin utvecklas och moderniseras finns det betydande tillväxtpotential för företag på dessa marknader. Placera har tips om en fond som investerar på gränsmarknaderna där få andra letar.

Gränsmarknader är mindre bevakade och mindre förstådda av investerare jämfört med tillväxt- och utvecklademarknader. Bristen på täckning från banker leder ofta till undervärderade tillgångar och erbjuder möjligheter för investerare som är villiga att göra sin egen analys.

Att investera på gränsmarknader kan skapa flera fördelar för investerare. Det ger möjlighet att komma in på marknader som befinner sig i ett tidigt utvecklingsstadium, vilket innebär att man kan fånga upp den mest betydande tillväxtpotentialen.

Gränsmarknader erbjuder ofta exponering mot sektorer och branscher som kan vara underrepresenterade på mer utvecklade marknader. Det ger investerare tillgång till en bredare uppsättning investeringsmöjligheter.

Gynnsam förflyttning från Kina

En betydande faktor som gynnar flera gränsmarknadsländer är den pågående omflyttningen av produktionen bort från Kina efter pandemin. Fler och fler företag väljer att flytta sin produktion till länder med ung befolkning, billig arbetskraft och i vissa fall närmare Europa och USA. Det skiftande produktionslandskapet öppnar upp möjligheter för länder som Vietnam, Mexiko och Turkiet att dra nytta av ökad investering och tillväxt inom tillverkningssektorn.

Att inkludera en fond som investerar på gränsmarknaderna i en portfölj kan vara en strategi för att öka tillväxtpotentialen, särskilt för investerare med en långsiktig investeringshorisont. Även om gränsmarknader kan vara mer volatila på kort sikt kan deras långsiktiga tillväxtutsikter bidra till den övergripande portföljtillväxten.

Inkludering av gränsmarknadsinvesteringar i en portfölj skapar diversifieringsfördelar genom att dessa marknader vanligtvis har låg korrelation med mer utvecklade marknader. Denna låga korrelation innebär att gränsmarknaderna inte rör sig i takt med de mer etablerade marknaderna, vilket kan bidra till att minska den totala risknivån i portföljen.

Det är viktigt att notera att investeringar på gränsmarknaderna även medför risker. Nu pratar vi om politisk instabilitet, betydande valutaförändringar, likviditetsbegränsningar och regelverksosäkerhet.

Det kan vara klokt att ta rygg på en etablerad fondförvaltare. För den som vill sprida riskerna, diversifiera eller komplettera tillväxtmarknadsinvesteringarna i fondportföljen har Placera ett intressant fondval för den långsiktige investeraren.

Fonden Evli Emerging Frontier B är en aktiefond som investerar i aktier i tillväxtländer och på gränsmarknader. Fondens investeringsområde sträcker sig över länderna i Asien, Afrika, Centralasien, Mellanöstern och Latinamerika.

Evli Emerging Frontier B haft samma investeringsteam i över elva år. Det globala investeringsteamet har lång erfarenhet och består av Burton Flynn och Ivan Nechunaev som är investeringsrådgivare med bas i Dubai. Till sin hjälp har de en analytiker.

 Ivan Nechunaev och Burton Flynn

I Helsingfors finns Peter Lindahl och Antti Sivonen, förvaltare av fonden, tillsammans med en hjälpförvaltare som ansvarar för den dagliga driften av fonden.

Investeringsprocessen är utpräglad "bottom-up", vilket bland annat innebär att fonden investerar i bolag utan att ta hänsyn till något index. Processen bygger på egen fundamental analys. Fokus ligger på små- och medelstora kvalitetsbolag med hög vinsttillväxt och relativt låg värdering oftast med ett p/e-tal under 15.  

Bolagen ska ha växande kassaflöden och en konsumtionsdriven tillväxt. Förvaltarna föredrar bolagen med stabila marginaler, bra tillväxtutsikter och en hög avkastning på eget kapital. Bolagens aktier ska företrädesvis vara missförstådda och undervärderade av finansmarknaden.

Bolagsbesök en viktig del av förvaltarfilosofin

Bara 24 procent av bolagen på gränsmarknaderna har bred analytikerteckning med minst 10 analytiker som följer bolagen. Det gör att investeringsteamet genomför många bolagsbesök och det är en mycket viktig del av i investeringsprocessen.

Teamet genomför flera besök i månaden. Under årets första kvartal har förvaltarna hunnit med närmare 100 företagsbesök. Man passar även på att ha möten med externa experter för att få en bättre förståelse för bolagen man äger eller vill äga.

Efter investeringsprocessens urval sätts en koncentrerad portfölj ihop, på mellan 50 och 60 aktier. Fonden avviker oftast mycket från index. Fondens karaktär har en tydlig lutning mot tillväxt- och kvalitetsbolag.

Fonden består av 34 procent micro-cap bolag. Småbolag utgör 45 procent och medelstora bolag väger knappt 10 procent, fonden äger inget stora bolag. Det är en stor avvikelse från kategorisnittet av liknande fonder och index, som har en större andel stora- medelstora bolag. Det är värt att notera att bolagen i fonden har en hög likviditet trots sin ringa storlek.

Fondens innehav har en låg värdering och snittet landar på ett p/e-tal på 9 jämfört med tillväxtmarknadsindex på 15 och snittet för fondkategorin landar på p/e-tal 13.

Det som sticker ut är att lönsamheten på eget kapital i fondens bolag är betydligt högre än index, vilket även gäller för den underliggande vinsttillväxten. Med andra ord hittar investeringsteamet billig och lågt värderad tillväxt i kvalitetsbolag.

Största sektorn är industribolag på 29 procent. Näst största sektor är finansbolag på 19 procent, föjt av råvarubolag på 13 procent. Industrisektorn har den största övervikten följt av råvarubolag. Fonden har inga investeringar i fyra sektorer.

Går man ett steg djupare och ser på undersektorer så står byggbolag för knappt 19 procent. Fastighetsbolag utgör 12 procent, följt av stålbolag med 7 procent.

Förvaltarna investerar en ganska stor andel i de bolag man tror mest på. Oftast får de största investeringarna en andel på mellan 5 och 8 procent. De tio största innehaven väger drygt 40 procent, vilket ger en stor avvikelse mot index och fondkategorin.

Det indonesiska byggbolaget PT Surya Semesta Internusa är fondens största bet på 5,8 procent. Det turkiska teknologibolaget Escort Teknoloji Yatirim är näst största innehav på 4,5 procent.

Största investeringsland är Saudiarabien på 17,5 procent av fondens kapital, följt av turkiska bolag på 15 procent. Kuwait är fondens tredje största land på 12 procent. Alla tre länder utgör en övervikt mot jämförelseindex.

Träffsäkerheter hos investeringsteamet att hitta kursdubblare är ovanligt stor. Det senaste året har de hittat nio aktier som dubblat sin kurs det senaste året. Två turkiska bolag har högst avkastning. Elektronikbolaget Orge har avkastat över 200 procent följt av Escort som avkastat 130 procent.

Fonden har fem Morningstar-stjärnor

Sedan fondens start 2013 har den kontinuerligt rankats som en av de bästa fonderna inom kategorin "Tillväxtmarknader, Små-/medelstora bolag". Fonden har presterat bäst avkastning jämfört med andra fonder inom samma kategori under de senaste 10, 5 och 1 åren.

Med en avkastning på 134 procent de senaste fem åren har fonden överträffat genomsnittet för liknande fonder inom samma kategori avsevärt. Det understryker fondens styrka och förmåga att skapa värde för investerarna över tid. Risken i fonden är lite högre än både jämförelseindex och fondkategorin mätt som volatilitet.

Volatiliteten i fonden kan göra fondens resa svängig, vilket innebär att den kan uppleva perioder då den underpresterar jämfört med både fondkategorin och index. Trots detta har förvaltningsteamet imponerat med sin riskjusterade avkastning, vilken rankas som klart högst inom fondkategorin. Denna bedrift har resulterat i att fonden tilldelas fem stjärnor av Morningstar.

Fondkategorin ”Tillväxtmarknader, nya” hör till de dyrare fondkategorierna. Som investerare ska man vara medveten om att det är dyrare att handla och förvalta aktier på mindre utvecklade finansmarknader. Det gör att den årliga avgiften blir betydligt högre än vid förvaltning av exempelvis en Sverigefond.

Fonden har en fast avgift och dessvärre en rörlig avgift. Den fasta avgiften är på 1,9 procent per år tillsammans med en rörlig avgift på 20 procent av överavkastningen. Det göra att den totala avgiften vid goda år kan bli hög.

Även med den höga avgiften rekommenderar Placera köp av Evli Emerging Frontier B. Anledningen är att vi uppskattar fondens koncept med aktiv förvaltning, där fondförvaltarna genomför egen analys, besöker många bolag personligen, hittar ovanligt många kursdubblare och vågar avvika från sitt jämförelseindex.

Evli Emerging Frontier B utgör ett utmärkt komplement till en billigare tillväxtmarknadsindexfond. Placera rekommenderar att investerare har en lång sparhorisont på minst fem år, med en mindre del av den totala portföljen.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Evli Emerging Frontier B Köp 3 636,22 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -