Håll koll på förvärvs-nykomlingen

Aktieanalys Börsnykomlingen Karnell har gått starkt sedan börsdebuten i slutet av mars. Bolaget har laddat upp med torrt krut och är i början av sin förvärvsresa.

Den lilla industrigruppen Karnell, som noterades den 22 mars på Nasdaq Stockholm, har gått starkt sedan debuten. Intresset var stort inför noteringen och erbjudandet blev kraftigt övertecknat. Teckningskursen landade i toppen av intervallet vilket var 30 kronor per aktie. Idag står aktien i 40 kronor vilket motsvarar ett börsvärde på nästan 2,1 miljarder kronor. 

Bolaget startades 2016 av Patrik Rignell och Hans Karlander som tidigare arbetade tillsammans på riskkapitalbolaget Procuritas. Karlander är idag enbart styrelseledamot i Karnell, medan Rignell är arbetande styrelseordförande. Grundarduon äger tillsammans nästan 12 procent av bolaget och 49,6 procent av rösterna. Vd Petter Moldenius, som tidigare arbetat inom Lagercrantz-gruppen, äger aktier för nästan 10 miljoner kronor. Det är värt att tillägga att Moldenius har teckningsoptioner som kan öka hans ägarandel väsentligt om de löses in.

Karnell, likt de andra sektorkollegorna, köper och utvecklar industritekniksbolag som har starka positioner inom sina respektive nischer. Karnell är en aktiv ägare och dotterbolagen drivs decentraliserat. 

Karnell har en förkärlek till att låta nyckelpersoner i de köpta bolagen få ett lokalt ägarskap. Idag äger man 60-99 procent av sina bolag vilket skapar minoritetsposter.  

Karnell har primärt siktet inställt på nordiska B2B-bolag vars omsättning ligger mellan 50 och 350 miljoner kronor. Historiskt har runt två förvärv per år genomförts och denna takt är att förvänta sig framåt. Förutom nya plattformsbolag görs även tilläggsförvärv. Att bolaget verkar vara disciplinerade i sin förvärvsagenda och inte “överköper” företag är ett plus i Placeras bok.  

Även om fokuset ligger på nordiska bolag så öppnades dörrarna till Storbritannien i slutet av förra året då man förvärvade Plalite som är baserat i Sittingbourne, nära London. 

Koncernen består idag av totalt 12 olika portföljbolag som delas in i de två affärsområdena Produktbolag och Nischproduktion. Karnell har idag en försäljning på drygt 1,1 miljarder kronor och det finns totalt 590 medarbetare under bolagets paraply. Övervägande del av omsättningen (cirka 60 procent) kommer från Finland och ungefär 25 procent från Sverige. Idag är portföljbolagen belägna i Finland, Sverige och Storbritannien. 

Inom Produktbolag ingår bolag som helt eller till övervägande del baserar sin verksamhet på egenutvecklade produkter. Här ingår sju olika bolag, bland annat finska dräneringsbolaget Rotomon och Björköby-baserade (nära Nässjö) Vebe som tillverkar automatiska säckfyllnadssystem. Runt 40 procent av försäljningen kommer från Produktbolags-segmentet.

Rotomon 

Affärsområdet Nischproduktion fokuserar på bolag som är marknadsledande på att producera produkter inom sin nisch (nischad kontraktstillverkning). Än så länge finns fem bolag inom affärsområdet som idag står för 60 procent av försäljningen. Här ingår exempelvis precisionstillverkaren KL Mechanics. 

Summerat kan man säga att det finns en salig blandning av bolag som verkar på olika slutmarknader. 

Det är uppenbart att det idag finns en cyklikalitet i Karnell. Under 2023 växte den översta raden med 25 procent och den organiska tillväxten uppgick till 1 procent. Ser vi till rörelseresultatet (ebita) såg det dystert ut med en organisk minskning på 9 procent. Enligt Karnell påverkas man av den svaga byggkonjunkturen och hårdast drabbas Produktbolagen. Inom affärsområdet tappade man nästan 40 procent organiskt i ebita under 2023. Även 2022 såg det klent ut på den organiska ebita-fronten med en nedgång på 12 procent. 

I kvartalsrapporten, som släpptes den 14 maj, växte omsättningen till 290 miljoner kronor vilket motsvarar en tillväxt på 15 procent. Den organiska försäljningstillväxten låg på 2 procent. Bortser vi från engångsposter (bland annat för börsnoteringen) visar Karnell-gruppen en organisk ebita-tillväxt på nästan 2 procent. Det är värt att tillägga att första kvartalet är det säsongsmässigt svagaste.  

Nischproduktion hade det tufft under kvartalet, där flera större industrikunder varit avvaktande. Här möttes bolagen av en svagare marknad och jämförelsetalen var tuffa. Organiskt minskade ebita med 20 procent. 

Produktbolagen hade ett starkt kvartal där flera bolag såg ökad försäljning. Jämförelsetalen inom segmentet var låga och bolagen Re-Board och VEBE har sett både ökad försäljning och marginal, vilket ökat resultatet kraftigt. Detta är något som syns tydligt på den organiska tillväxten i affärsområdet. Organiskt ökade rörelseresultatet med hela 85 procent. Karnell hävdar dock att den svaga byggmarknaden fortsatt påverkar vissa dotterbolag negativt. 

Karnell har som mål att, över en konjunkturcykel, ha en genomsnittlig ebita-tillväxt på över 15 procent samtidigt som rörelsemarginalen på sikt ska leta sig upp över 15 procent.

Balansräkningen är i bra skick och det finns torrt krut att förvärva med. I samband med noteringen tog bolaget in 250 miljoner kronor som är tänkt att endast gå till företagsköp. 

Kortsiktigt finns det risk att konjunkturen påverkar Karnell ännu mer. Men om vi istället skulle börja gå mot ljusare tider så bör gruppens organiska tillväxt få en skjuts. Dessutom finns det goda möjligheter för en hel del nya förvärv i närtid. 

Karnell 2024e 2025e 2026e
Oms till,% 18 8 5
Ebita marg,% 13,5 14 14
Ev/ebita 13 12 12
P/e 18 17 16
Källa: Placera      

 

Baserat på innevarande års prognoser handlas aktien till ev/ebita 13 och p/e 18. Multiplarna är lägre i jämförelse med många andra sektorkollegor som Lagercrantz och Addtech (runt ev/ebita 25). Bolaget värderas dock nästan i paritet med Idun Industrier som kanske är det noterade företaget som påminner mest om Karnell.  

Placera tycker att Karnell är ett intressant bolag och värderingen är trots uppgången rimlig. Även om vi skulle önska att det fanns en längre historik i bolaget tror vi att det kan vara intressant att ta ett litet bett på aktien.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Karnell Group B Köp 41,00 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -