Råvaru-ETF minskar portföljrisken

Fondanalys Flera råvaror har haft stark kursutveckling i år och allt flera råvaruexperter talar om ett stundande råvarurally. Placera tycker det finns anledning att fundera på att diversifiera med råvaror.

Årets råvaruprisuppgång drivs av en starkare tillväxt i USA än förväntat, geopolitisk osäkerhet, den pågående omflyttningen av produktionen bort från Kina efter pandemin, AI-utveckling och den globala omställningen till grön energi.

Koppar och silver hör till årets råvaruvinnare. Kopparpriset har stigit med över 22 procent och silverpriset är upp över 31 procent, sedan årsskiftet.

Koppar

Terminspriserna på koppar nådde nyligen rekordnivån på 5,15 dollar per pund. Kopparpriset är en bra indikator på global tillväxt. Koppar används i stor utsträckning inom byggsektorn, elektronik och transporter, och efterfrågan på dessa produkter ökar när ekonomin växer, vilket driver upp kopparpriserna.

Koppar är också central i bygg- och infrastrukturprojekt som expanderar under perioder av ekonomisk tillväxt. Dessutom ökar den globala övergången till grön energi, såsom elinfrastruktur, solpaneler och elbilar, efterfrågan betydligt på koppar. Även den rådande AI-trenden skapar större efterfrågan på koppar.

Kopparpriser speglar även global ekonomisk aktivitet och handel; högre produktion och konsumtion av varor ökar efterfrågan på koppar. Stigande kopparpriser kan signalera förväntningar om starkare ekonomisk tillväxt, medan fallande priser kan indikera en avmattning. Därför fungerar kopparpriser som en indikation på den globala ekonomins tillstånd.

På utbudssidan är förhoppningarna om ökad tillgång från gruvor låga, kostnaderna är höga och det tar mellan 10 till 25 år att skapa en ny koppargruva. De höga kostnaderna för att åta sig nya projekt har fått stora gruvbolag att söka fusioner och förvärv istället för nya projekt. Detta illustreras nyligen av BHP:s andra försök att köpa Anglo American.

Silver

Silverpriserna steg nyligen till 31,6 dollar per uns, den högsta nivån sedan december 2012, vilket ökade årets totala uppgångar till nästan 33 procent.

Uppgången i silverpriser är nära kopplad till den positiva trenden på guldmarknaden, mitt i optimismen om att Fed snart kommer att börja sänka räntorna framöver. Dessutom har silvers attraktionskraft som en säker tillgång ökat på grund av potentiell eskalering av geopolitiska spänningar i Mellanöstern och Ukraina.

Slutligen fortsätter det vita metallen att dra nytta av sin användning i solpaneler, vilket förväntas nå rekordnivåer i år och silvermarknaden kommer att få sitt fjärde raka underskottsår.

Inkludera råvaror i en portfölj

Att inkludera råvaror i en investeringsportfölj är klokt av flera skäl. Råvaror har låg korrelation med aktier och obligationer, vilket innebär att när aktiemarknaden sjunker kan råvaror stiga eller behålla sitt värde och därmed minska portföljens totala risk.

Råvaror fungerar även som ett inflationsskydd eftersom deras priser särskilt på energi, metaller och jordbruksprodukter ofta ökar under inflation. Det är ett effektivt sett att skydda sig mot minskad köpkraft.

Efterfrågan på råvaror påverkas av faktorer som geopolitisk instabilitet, väder och tekniska framsteg, vilket skiljer sig från de faktorer som traditionellt påverkar aktie- och obligationsmarknader.

Råvarupriser påverkas direkt av förändringar i utbud och efterfrågan och plötsliga underskott eller överskott som kan skapa investeringsmöjligheter. Många råvaror handlas via terminskontrakt med hävstång, vilket kan öka avkastningspotentialen men även risken.

Genom att inkludera råvaror i en investeringsportfölj kan investerare dra nytta av dessa fördelar och bygga en mer robust och motståndskraftig portfölj.

Att använda en börshandlad råvaru-ETF som följer ett underliggande råvaruindex är ett enkelt och relativt billigt sätt att få bred råvaruexponering. Det är ett bekvämt sätt för att få exponering mot prisrörelser på råvaror utan att behöva fysiskt hålla tillgångarna eller köpa och rulla egna terminskontrakt.

Placera har hittat en börshandlad råvaru-ETF som investerar efter ett råvaurindex som som ger en bred exponering mot, energi, industrimetaller och ädelmettaler.

Den börshandlade fonden Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF med börskoden XAAG och ISIN-kod IE00BYXYX521, följer avkastningen för Bloomberg Commodity ex-Agriculture index.

Indexet omfattar de 11 största och mest likvida terminskontrakten inom energi, industrimetaller och ädelmetaller. Indexet omfattar inte jordbruksprodukter och boskap.

Råvarorna är viktade efter likviditet och global produktion med begränsningar på enskilda och gruppvikter för att säkerställa diversifiering. Energi är största tillgångsslaget på 39 procent, följt av industrimetaller på 32 procent och ädelmetaller på 29 procent. Placera tycker indexet ger en bra och balanserad exponering mot de intressantaste råvaruslagen.

Fonden är terminsbaserade, vilket innebär att den köper termins-, forwards- eller swapkontrakt på de råvaror som ingår i indexet. De tio största innehaven i fonden utgör 93 procent av dess värde.

Störst exponering har guldet men 20 procent syskonmetallen silver återfinns med en vikt på 9,3 procent. Näst störst exponering har fonden mot koppar med knappt 12 procent. Tredje störs är naturgas på 10 procent, följt av brent-oljekontrakt på 9,8 procent.

På grund av den relativt höga volatiliteten i underliggande råvarupriser bör investerare vara försiktiga när de investerar i råvaru-ETF:er. Vanligtvis allokerar investerare inte mer än 5 till 10 procent av portföljens värde.

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ger investerare en kostnadseffektiv väg att få en bred exponering mot ledande råvaror. Med en förvaltningsavgift på 0,19 procent och förvaltning av Invesco som är en av världens största kapitalförvaltare, är fonden ett alternativ för dem som är intresserade av att investera i råvaror.

Förutom den årliga förvaltningsavgiften utgår även courtage då den börshandlade fonden handlas som aktie och då fonden inte är noterad på Stockhomsbörsen utgår en valutaväxlingsavgift.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på finansmarknaden?

Följ mig gärna på X

Följ Placera på Facebook , LinkedInXYouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Köp 29,32 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -