Europa: Lågt pris, hög hållbarhetsprofil

Fondanalys Exponering mot Europa är en naturlig del i ett väldiversifierat fondsparande och kanske lite extra intressant för tillfället, när Europa ligger före i räntecykeln och konjunkturen ser ut att vända. Storebrand Europa är en indexnära Europafond.

Storebrand Europa har en indexnära förvaltning. Det betyder att fonden försöker efterlikna utvecklingen på de europiska marknaderna. Skillnaden jämfört med ett vanligt Europaindex är att fonden har vissa hållbarhetskriterier.

Räntecykeln kan tala för Europa

Den kommande vändningen i konjunkturen och sjunkande räntor, där vår del av världen ligger före i räntecykeln, kan tala för en Europaexponering i fondsparandet framöver. Dessutom är priset på den genomsnittliga förväntade intjäningen lägre i Europa (runt 15 jämfört med 22 i USA) och en Europafond är ett bra komplement om man vill minska sin exponering mot den dyrare tekniksektorn.

Storebrand Europa investerar i flera hundra olika bolag och de senaste fem åren har den följt sitt jämförelseindex MSCI Europe Index, med hyfsat småavvikelser framför allt när energibolag och andra exkluderade branscher i perioder över- respektive underpresterat börsen.

Konsumentvaror och hälsovård dominerar i Europa

Att investera i en globalfond innebär en rejäl (ofta upp mot 70 procent) exponering mot USA, där teknikbolagen dominerar. I Europa är det i stället hälsovård, konsument och bank som utgör en stor del av fonden.

Undantagen som bekräftar regeln i fonden är nederländska halvledarbolaget ASML, som är fondens näst största innehav, och tyska SAP, som gör affärssystem.

Storbritannien, Frankrike, Schweiz och Tyskland är de största länderna i fonden och står för två tredjedelar. Största innehavet är danska Novo Nordisk, som ju är Europas största bolag, sett till börsvärde.

Ett annat av Europas största bolag, lyxkonglomeratet LVMH, inte är med eftersom den exkluderas på alkoholkriteriet. Även oljebolaget Shell faller bort, liksom sektorkollegorna Total Energies, BP (British Petroleum) samt Airbus (vapen).

Bland de största innehaven kan nämnas Nestlé, Astra Zeneca, Novartis, Unilever och Roche, alltså hälsovårds- och konsumentbolag – ofta med välkända varumärken som vi ser och använder varje dag.

Under 2023 steg Storebrand Europa nära 19 procent, vilket var över tre procentenheter bättre än index. Fonden har en avgift på låga 0,2 procent.

Källa: Morningstar

Fonden har fyra Morningstarstjärnor av fem möjliga och har de senaste 10 åren i snitt avkastat en procentenhet över kategorisnittet (Europa, mix bolag).

Tre frågor till förvaltaren

Lars Qvigstad Sørensen har förvaltat Storebrand Europa sedan 2017.

Vad är speciellt med fonden?

”Det är en fond som så bra som möjligt följer indexet MSCI Europe, men som inte investerar i vapen, tobak, gambling, alkohol och fossila energibolag.”

Lars Qvigstad Sørensen

”Det gör att fondens innehav avviker 20 procent från index och för att komma så nära som möjligt så har vi en modell där vi utifrån det exkluderade bolagets egenskaper i stället investerar i ett annat bolag.”

”Som exempel kan nämnas att om man utesluter tobaksbolag så förlorar man kvalitetsexponering, eftersom de ofta har låg skuld, starka kassaflöden och hög avkastning på eget kapital. Då investerar vi ett bolag med liknande egenskaper, som till exempel Unliver och Nestlé, för att neutralisera kvalitetsexponeringen.”

”LVMH, vars försäljning består av mer än 5 procent alkoholhaltiga drycker och därför exkluderas ur fonden, ersätts i vår fond av andra ”lyxmärken” såsom Hermes, Kering (Gucci) och Compagnie Financiere Richemont. LVMH har en vikt i MSCI Europe om ungefär 2 procent och vi har ersatt den med flera, mindre positioner i liknande bolag. Grunden till det är att vi önskar att återskapa exponeringen vi mister när undviker LVMH, men utan att ta för mycket risk i ett enskilt bolag.”

”Vi försöker neutralisera portföljvikten, så att vi har samma vikt per land och sektor och som jag nämnde, om det är ett tillväxt- eller kvalitetsbolag till exempel. Det har vi lyckats ganska gott med.”

Ni har slagit index fast ni är en indexnära fond. Hur kommer det sig?

”Som exempel kan man ta förra året då bolagen som vi exkluderar generellt gått sämre än benchmark och våra så kallade hedgar, de mer hållbara bolagen vi investerar i istället, gått bättre.”

Varför följer ni inte bara ett index med ESG-kriterier?

”Storebrand har gjort ett aktivt val att inte följa ett Paris Aligned-index och den typen av benchmark, för att när de sätts då håller de fast vid det och ändrar inte även om datan gör det. Gör man egna val kan man anpassa dem.”

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -