Sex starka tillväxtfonder

Fondkommentar Den förnyade optimismen på världens börser har gjort att kapitalflödena börjat leta sig tillbaka till tillväxtmarknaderna Kina och Turkiet tillhör de stora vinnarna under hösten.

Som framgår av Pekka Kääntäs Utblick tror vi på Placera att de båda börserna kan fortsätta stiga på sikt utifrån mer stabila ekonomiska fundamenta. Vi vill poängtera att investeringar på tillväxtmarknaderna innebär hög risk och i synnerhet när man investerar i enskilda länder. För den som är både riskvillig och långsiktig tipsar vi om de bästa fonderna.

Kina

Oron kring kinesisk ekonomi nådde sin kulmen i slutet av augusti när fastlandsbörserna tappat runt hälften av sitt värde samtidigt som konjunkturindikatorerna pekade mot att det skulle bli en djupdykning även för realekonomin. Frågetecknen växte kring skuldsättningen och den politiska ledningens förmåga att ställa om ekonomin till att bli mer driven av inhemska faktorer.

Sedan dess har läget ljusnat. Börserna har vänt upp på ett imponerande sätt samtidigt som ekonomin numer visar tecken på att stabiliseras, drivet av den kinesiska centralbankens sex räntesänkningar och en växande tjänstesektor.

Talar för Kina:

 • Konjunkturen på väg att stabiliseras
 • Tjänstesektorn ny motor för tillväxten
 • Utrymme för ytterligare stimulanser

Det finns flera positiva finanstekniska faktorer som talar för Kina som investering. Ökad genomlysning av börserna när handeln öppnar för kinesiska A-aktier via Hongkong samt att Kina kommer på sikt att få ökad vikt i tunga aktieindex vilket bör öka intresset och investeringsflödena till kinesiska bolag.

Placera har tre favoritfonder för Kinainvesteraren. Fonderna är aktivt förvaltade med koncentrerade portföljer som avviker från index och kategorin. Mot bakgrund av att den kinesiska finansmarknaden är mindre genomlyst och inte så effektiv, tror vi att en bra aktiv förvaltning lönar sig. Alla tre fonderna har presterat bättre än snittet för kategorin de senaste tre åren till en lägre risk. Här kan du läsa senaste analysen av Kinafonder.

Fonder för Kinainvesterare:

 • Fidelity Greater China A-USD
 • Handelsbanken Kinafond (A1 SEK)
 • Invesco Greater China Equity A

 

Turkiet

Den turkiska ekonomin och börsen har haft ett tufft 2015. Den ekonomiska turbulensen tog fart efter parlamentsvalet i juni där president Erdogans parti, AKP, inte lyckades uppnå egen majoritet. Tillsammans med svaga konjunkturindikatorer och eskalerande flyktingkris bidrog detta till börsfall och en kraftig försvagning av den turkiska liran.

Nu har nyval hållits där AKP visserligen fick egen majoritet men inte tillräckligt för att på egen hand genomdriva förändringar av konstitutionen för att stärka presidentmakten. Det har tolkats som positivt av utomstående bedömare. Dessutom har EU utlovat ekonomiskt stöd till Turkiet för att hantera den allt mer akuta flyktingkrisen. Den turkiska liran har stabiliserats och det syns också försiktiga positiva konjunktursignaler, även om både valutan och landets ekonomi är känsligt för nya störningar.

Talar för Turkiet:

 • Politisk mer stabilt
 • Ekonomiskt stöd från EU
 • Mer stabil valuta och konjunktur

 

Turkietinvesteraren har haft flera tuffa år med låg avkastning och hög volatilitet. Risken på den turkiska börsen är dubbelt så hög som den svenska börsen. Aktiekurserna kommer sannolikt att fortsätta röra sig mycket framöver, men den riskvillige kan välja från ett urval av Turkietfonder.

Placera tror att en bra aktiv förvaltning lönar sig, då den turkiska finansmarknaden är mindre genomlyst och inte så effektiv. Alla våra förslag har presterat bättre än snittet för kategorin de senaste tre åren till motsvarande risk.

Fonder för Turkietinvesteraren:

 • East Capital Turkietfond
 • HSBC GIF Turkey Equity AC
 • Turkisfund Equities A

 

Placeras bedömning är med en investeringshorisont på minst tre år kan Kina- och Turkietfonder höra hemma i en normaldiversifierad portfölj. Investerare bör endast placera en liten andel av sitt kapital i fonderna och se det som en krydda i portföljen.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -