Stigande global optimism

Utblick Fortsatt amerikansk konjunkturstyrka och en stabilisering av kinesisk ekonomi har bidragit till ökad tillförsikt kring global ekonomi. Hopp om ECB-stimulanser bidrar till europeisk börsoptimism.

Även om den globala ekonomin fortsätter att utvecklas trögt och världens börser inte haft någon vidare utveckling hittills i november så finns det numera en högre grad av tillförsikt på finansmarknaden. Det handlar verkligen inte om någon överdriven optimism men det är ändå ett tydligt skifte från den tämligen mörka bild av världsekonomin som målades upp under sommar och tidig höst.

Då var det överraskande svaga makrosiffror från USA parat med stegrad oro för en kinesisk djupdykning som spökade, samtidigt som EMU-området knappt hade fått upp styrfarten.

Men som framgår av Citigroups Economic Surpise Index (ESI), som mäter hur makrostatstiken rullar in i förhållande till analytikernas prognoser, så ser det numera lite ljusare ut på konjunktursidan (se diagram).

Makrostatistiken från USA har på sistone överraskat en del åt det positiva hållet. Det gäller framför allt arbetsmarknaden där sysselsättningen för oktober var årets bästa månadsiffra. Det talar för att den inhemska efterfrågan kan fortsätta att utvecklas i en hygglig takt och delvis agera draglok för den globala ekonomin.

Den amerikanska exportindustrin tyngs av en starkare dollar men hankar sig ändå fram över tillväxtstrecket. Att dollarn börjat stärkas beror i hög grad på att den amerikanska centralbanken väntas genomföra en första räntehöjning i december, medan ECB i sin tur tycks välja att gå åt motsatt håll.

Intressant i sammanhanget är att finansmarknaden inte reagerat särskilt mycket på risken för en amerikansk räntehöjning. Det flesta på finansmarknaden tycks numer ha accepterat tanken på det och räknar med att höjningarna görs i små steg och endast om ekonomin fortsätter att röra sig i rätt riktning.

Konjunkturen i EMU-området fortsätter också att hanka sig framåt. Nu lär visserligen terrorattackerna i Paris lägga viss sordin på stämningen, framför allt hos hushåll, men tidigare erfarenheter talar för att de realekonomiska effekterna ändå blir små. Tvärtom kan vi räkna med att både terrordåd och flyktingströmmarna lyfter tillväxten i det korta perspektivet.

Att ECB flaggat för att nya penningpolitiska åtgärder kommer att presenteras inom kort har dessutom bidragit till att euron tappat i värde. Det stärker konkurrenskraften och lär lyfta humöret i exportindustrin.

Inte att förvåna bidrar en svagare euro och det förmodade penningflödet från ECB till att börslistan för den senaste 30-dagarsperioden domineras av länder från EMU-området (se tabell).

Även från tillväxtekonomierna (Emerging Markets) har det kommit lite bättre konjunktursignaler under senare tid. Den kanske viktigaste signalen har varit att kinesisk ekonom visar tecken på att stabiliseras. Det blir därmed, av allt att döma, inte den djupdykning för kinesisk ekonomi som många bedömare befarade under sommaren.

Omställningen av kinesisk ekonomi till att i högre grad vara driven av inhemska faktorer ser dessutom ut att fortgå. Tjänstesektorn är, och blir framöver, i allt högre grad den kinesiska ekonomins tillväxtmotor.

Svensk ekonomi fortsätter att övertyga och tillväxten väntas i år hamna en bra bit över det normala samtidigt som Riksbanken fortsätter bedriva en extremt stimulerande penningpolitik.

När det gäller börsutvecklingen så är det den här gången europeiska ekonomier som dominerar vinnarlistan för den senaste 30-dagarperioden. Det man bör ha i åtanke är att mycket av drivkraften kommer från svagare valutor och ECB:s förmodade stimulanser.

Även Japan, där det också kan tänkas komma nya stimulanser, har gått starkt.

Bland förlorarna hittar vi många råvarutunga ekonomier då råvarupriserna åter börjat svaja. Det gäller framför allt oljan som åter ser ut att vara på väg ner mot 40-dollarsstrecket.

Nedan följer tabeller som visar respektive lands börsutveckling inom de olika tre utvecklingssegmenten. För rekommendationer baserade på vår Utblick hänvisas till Pär Ståhls Fondtips.

Developed Markets

Det är bland de mogna ekonomierna vi finner börsvinnarna för den senaste 30-dagarsperioden. Svagare euro och stimulanssignaler från ECB har drivit upp kurserna i flertalet EMU-länder. Värt att notera är att USA skulle ha gjort ett rejält lyft i börslistan omräknat till svenska kronor då dollarn gått mycket starkt under den senaste månaden.

Developed Markets 30 dagar 90 dagar 12 mån
Belgien 10,8% 5,8% 27,2%
Finland 9,0% 3,2% 16,0%
Tyskland 8,0% 0,1% 14,4%
Danmark 5,6% -2,4% 33,2%
Holland 5,6% -1,2% 18,9%
Sverige 5,5% -2,1% 11,0%
Japan 5,3% -5,0% 13,0%
Irland 4,6% -2,1% 40,4%
Frankrike 4,3% -1,2% 16,2%
Österrike 3,6% 0,2% 13,4%
Schweiz 3,6% -3,3% 1,4%
Israel 2,8% -9,9% 5,6%
Nya Zeeland 2,2% 2,6% 3,6%
USA 2,1% -1,4% 1,3%
Norge 0,9% 0,5% -5,1%
Spanien 0,8% -6,0% 0,2%
Italien -0,3% -5,1% 17,1%
Portugal -1,2% -4,1% -0,3%
Storbritannien -1,3% -3,9% -4,8%
Australien -2,8% -3,3% -5,7%
Hong Kong -3,1% -4,6% -7,7%
Kanada -3,5% -6,0% -11,4%
Singapore -4,6% -4,4% -13,4%
DM, genomsnitt 2,2% -2,3% 2,5%

 

Emerging Markets

Bland tillväxtekonomierna är det mest minus på börserna för den senaste 30-dagarsperioden. Det är delvis en reaktion på den starka utvecklingen tidigare under hösten men också en följd av svajiga råvarupriser och politisk oro i enskilda länder. Turkiet och Ryssland har däremot gått mot strömmen. Noterbart är att det MSCI-index som vi använder som underlag inte inkorporerar kinesiska A-aktier. Kinesiska fastlandsbörser har annars gått mycket starkt under sedan slutet av september.

Emerging Markets 30 dagar 90 dagar 12 mån
Ryssland 4,0% 6,2% 10,6%
Turkiet 2,6% 6,2% -1,3%
Mexico 0,1% 0,9% 1,7%
Brasilien 0,0% -1,2% -12,0%
Indonesien -0,2% 0,0% -15,2%
Chile -0,7% -0,2% -6,0%
Sydkorea -1,3% 3,0% -0,7%
Tjeckien -1,9% -10,6% -11,4%
Malaysia -2,4% 6,2% -8,5%
Sydafrika -2,6% -0,3% 0,0%
Taiwan -3,0% 2,2% -6,1%
Kina -3,5% -4,2% -3,1%
Thailand -3,9% 0,0% -14,8%
Filippinerna -3,9% -7,0% -8,1%
Polen -4,8% -6,6% -14,6%
Indien -6,0% -9,3% -7,5%
Grekland -7,0% -4,3% -44,8%
Peru -7,9% -5,0% -27,3%
Colombia -10,3% -11,7% -29,3%
Egypten -16,6% -14,7% -33,8%
EM, genomsnitt -2,6% -1,3% -6,0%

 

Frontier Markets

Börserna i de nya tillväxtekonomierna lyckas som grupp ta sig en bit över nollstrecket trots en del ordentlig sänken i form av oljetunga ekonomier. Den argentinska börsen har tokrusat men det förtjänar att påminnas om att Argentina är en mycket skakig marknad som mycket väl kan befinnas sig längst ner på listan nästa gång. Det har svängt rejält på den börsen under 2015.  

Frontier Markets 30 dagar 90 dagar 12 mån
Argentina 27,4% 13,3% 11,1%
Kazakstan 6,7% -7,0% -44,1%
Kenya 5,0% -5,5% -11,5%
Estland 2,7% -1,1% 14,0%
Rumänien 2,6% -0,9% 15,4%
Sri Lanka 2,5% -8,0% -10,7%
Kroatien 2,4% -2,3% -0,2%
Slovenien 2,4% -5,2% -6,0%
Marocko 1,8% -3,9% -14,6%
Bulgarien 0,4% -6,2% -22,6%
Litauen 0,1% -3,1% -0,8%
Kuwait 0,0% -6,3% -21,1%
Mauritius -1,0% -5,8% -12,6%
Pakistan -1,0% -8,2% -6,8%
Oman -1,9% -4,6% -15,0%
Vietnam -2,8% -3,3% -9,5%
Serbien -2,9% -9,0% -9,8%
Jordanien -3,0% -9,6% -5,8%
Bangladesh -4,0% -6,7% -7,7%
Libanon -4,1% -9,3% -8,5%
Tunisien -6,6% -12,3% -8,5%
Bahrain -6,8% -12,2% -23,9%
Nigeria -7,9% -5,0% -21,5%
Qatar -9,2% -8,7% -26,9%
Ukraina -9,7% -29,8% -16,9%
Förenade Arabem. -15,1% -16,9% -33,3%
FM, genomsnitt 1,4% -4,0% -12,5%

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -