Favoriter som håller

Fondanalys Här är fonderna som levererat avkastning i nivå med index till lägre risk det senaste året. Placera listar favoriter bland aggressiva blandfonder.

Blandfonder erbjuder en mix av räntor och aktier i en och samma fond. Tanken är att förvaltaren med sin marknadsnärvaro ska parera med att öka räntorna i fonden när aktiemarknaden går dåligt och vice versa.Att försöka tajma de stora marknadsrörelserna är bland det svåraste som finns. Med en bra förvaltare är tanken att fondens utvecklingen ska bli lite jämnare jämfört med en aktiefond.

Intresset för blandfonder har varit stort de senaste åren. Under fjolåret var inflödet till blandfonder rekordstort med ett nettosparande på 77 miljarder kronor, enligt Fondbolagens förening. Det motsvarade 90 procent av svenskarnas nettosparande under året.

Vi har fokuserat på kategorin aggressiva blandfonder den innehåller 43 fonder. De kännetecknas av att de placerar en stor andel av kapitalet i aktier. I de flesta fall uppgår aktidelen till mellan 50 och 75 procent. Den kategorin svänger mest inom blandfondskategorierna.

Sett över de senaste tre åren har den genomsnittliga risken i form av standard avvikelse varit 9,4 procent jämfört med kategorin Sverigefonder har har haft en risk på 13,3 procent motsvarande period. Värt att notera är att risken i aggressiva blandfonder är ungefär 70 procent som svenska aktiefonders snitt.

Avkastningen skiljer sig inte så mycket åt mellan kategorierna som det borde. Den senaste tre års perioden har aggressiva blandfonder avkastat i genomsnitt 9,6 procent jämfört med 11,8 procent för kategorin Sverigefonder. Det senaste årets utveckling talar till fördel för aggressiva blandfonder, även årets avkastning är fördel blandfonder. Det innebär att den riskjusterade avkastningen har varit högre för aggresiva blandfonder.

För den som vill investera är utbudet av aggressiva blandfonder stort. Placera har några gamla favoriter som vi ska ta pulsen på och se om de fortfarande lever upp till våra högt ställda förväntningar.

Den första är AMF Balansfond som i normalläget investerar cirka 60 procent av kapitalet i aktier och 40 i räntebärande värdepapper. Ränteinvesteringarna är främst svenska. Även aktiedelen har ett tydligt fokus på Sverige nästan 65 procent investerat i Sverige. USA väger näst tyngst med knappt 20 procent.

AMF Balansfond uppvisat bra avkastning i relation till risken. Det gör att den riskjusterade avkastningen för AMF Balansfond blir riktigt bra. En konkurrensfördel är fondens förvaltningsavgift. Den ligger på 0,4 procent per år, vilket är riktigt lågt i förhållande till konkurrensen. Snittavgiften i fondkategorin ligger på 1,7 procent.

Går vi längre ut på riskskalan hittar vi Cliens Mixfond B och Lannebo Mix. Fonderna har haft en snarlik avkastning 10,1 procent respektive 10,2 procent den senaste tre årsperioden. Båda har samma risknivå 9,1, vilket är lägre än kategorisnittet på 9,4 procent. De har avkastat bättre än kategorisnittet till en lägre risk.

Cliens Mixfond placeringar är 89,5 procent i Sverige och resterande i Västeuropa. Stora bolag utgör 56 procent, småbolag 34,3 procent och medelstora bolag knappt 10 procent. I nuläget har fondenplacerat 60 procent i aktier.

Lannebo Mix har en jämnare fördelning där 36 procent utgörs av stora bolag, 38,2 procent är medelstora bolag och små bolag utgör knappt 26 procent. Fonden har placerar 75,3 procent i Asverige och 24,7 procent i Västeuropa.

Den fonden som sticker ut mest är Sensor Sverige Select. Stefan Olofsson som förvaltar den har stora frihetsgrader och kan variera fondens nettoexponering mot aktiemarknaden beroende på hur han ser på aktiemarknaden. Vid en mycket stark syn på aktiemarknaden har fonden hög exponering och vid en mycket svag syn har fonden låg exponering.

Den aktiva förvaltningen av båda aktie- och räntedelen har lönat sig. De senaste tre åren har fonden stigit med drygt 59 procent, vilket placerar den överst i kategorin där snittavkastningen uppgår till 31,3 procent. I nuläget har fonden 67 procent i aktier.

Fondens huvudsakliga placeringar är i Sverige 97,1 procent och resterande i Västeuropa. Småbolag utgör knappt 59 procent, medelstora bolag 21 procent och stora bolag 20,4 procent. Den stora delen småbolag ser man i risken som är högre än kategorisnittet.

Alla fyra fonderna har gjort bra i från sig. De jobbar aktivt med sina aktie- och ränte placeringar samt allokeringen mellan räntor och aktier - vilket betalat sig. Vi behåller våra köprekommendationer för dessa fonder.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
AMF Balansfond Köp 273,11 -
Cliens Mixfond B Köp 2 328,93 -
Lannebo Mixfond Köp 20,80 -
Sensor Sverige Select A Köp 206,88 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -