Aristokraternas utdelningar värmer

Fondkommentar Årets tuffa inledning på aktiemarknaden har gjort att flera investerare letar efter högutdelande bolag. Utdelningsaktier brukar vara populära då de ger ett stadigt kassaflöde i form av utdelningar. Placera tipsar om en börshandlad fond med fokus på amerikanska högutdelare.

Bolag med höga utdelningar är oftast mogna bolag med stabila vinster och starka balansräkningar. De brukar ha en stil som lutar åt värdebolag. Det har varit några tuffa år för värdebolag när marknaden med fördel investerat i mer snabbväxande tillväxtbolag oftast med liten eller ingen utdelning.

Men det senaste året har värdebolagen har gynnats när finansmarknaden bytte fot och sektorrotationen mot värdebolag tagit fart. Ett investerarsentiment som nu tycker att en fågel i handen är viktigare än tio i skogen.

Utdelningsinvesterare brukar ange tre skäl som anledningar till att utdelningsaktier erbjuder lite av en krockkudde att investera i:

Ett bolag som betalar höga utdelning genererar bra och stabila intäkter eller kassaflöden, så att det kan fortsätta betala utdelning till aktieägarna. Och bolagen hör inte till de mest riskfyllda aktierna på marknaden.

Ett bolag som betalar konsekventa utdelningar måste vara mer selektivt med de tillväxtprojekt det tar på sig, eftersom en del av kassaflödet går till att betala utdelning. Att granska beslut om kapitalallokering extra mycket bidrar sannolikt till aktieägarvärdet.

Aktier med hög utdelning belönar aktieägare med kontanta utbetalningar. Detta är ett tecken på att ledningen är aktieägarvänlig.

Jag har valt den börshandlade fonden SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF USD (Dist) med börskoden SPYD och ISIN kod: IE00B6YX5D40. Det är en passiv fond som investerar efter S&P High Yield Dividend Aristocrats Index.

S&P High Yield Dividend Aristocrats Index består av drygt 100 bolagen, som ingår i det underliggande S&P Composite 1 500 index. I indexet ingår bolag med minst en historik av 20 år med höjda utdelningar. Det beräknas av den amerikanska indexleverantören S&P Dow Jones.

S&P Composite 1 500 index som är det underliggande index som omfattar 1 500 största och mest likvida bolagen noterade på USA-börserna. Index täcker 90 procent av det totala börsvärdet i USA.

S&P High Yield Dividend Aristocrats Index tar i sin tur ut drygt 100 bolag från bolagen som ingår i S&P Composite 1 500 index. Urvalet till indexet sker med tre kriteriet.

Första kriteriet är att bolagen ska ha en utdelningshistorik med minst 20 år i rad av ökade utdelningar.

Värt att notera är att 12 bolag i indexet har en stigande utdelningshistorik på mer än 60 år och längst har American State Waters med 68 år i rad av stigande utdelningar. Och ytterligare 18 bolag har en utdelningshistorik på minst 50 år.

Det andra är att andelen utestående aktier som handlas fritt på börserna i ett bolag måste uppgå till minst 2 miljarder dollar. Aktier som handlas fritt innebär att de inte kontrolleras av huvudägare eller insiders.

Det sista kriteriet är att bolagets aktie ska var likvid och en genomsnittlig dagsomsättning ska var på minst 5 miljoner dollar.

S&P High Yield Dividend Aristocrats Index byter bolag en gång om året och det sker den 1 februari. Vid det senaste bytet kom åtta nya bolag in i indexet och tre fick lämna.

Indexets urvalsmetoder gör att det av naturen inte förändras mycket, historiskt har det tenderat att flera bolag lämnar indexet under lågkonjunkturer. Senaste det skedde var under finanskrisen 2007–2008, då flera banker sänkte eller ställde in utdelningen.

Annars lämnar ett bolag oftast om det sker förändringar i bolagsstrukturen, vilket är fallet med AT&T som delat ut sin mediadivision Warner Media som sedan gått samman med Discovery och bildat det nya bolaget Warner Bros. Discovery. Genom den affären minskar utdelningen för AT&T.

Indexet innehåller idag 114 aktier. Aktiens vikt i indexet baseras på storleken på direktavkastningen, men ingen aktie väga mer än 4 procent av indexvärdet.

Indexet ombalanseras fyra gånger om året med start den första februari. Vid varje tillfälle omvägs indexet, vilket innebär att storleken på varje aktie återgår till den vikten det har enligt direktavkastningen.

Storleken på bolagen spänner från 2,6 procent som indexet största vikt är för energibolaget Exxon Mobile, till 0,2 procent i Roper Technologies.

Största sektor är finansbolag som utgör 17 procent. Dagligvarubolag väger drygt 15 procent följt av så kallade allmännyttiga bolag på 15 procent och industrisektorn på 14,7 procent.

Indexet ger en bred exponering mot de fyra stora sektorerna och tekniksektorn väger bara drygt 3 procent.  SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF USD (Dist) ger en bred exponering mot stabila sektorer.

Tio största innehaven 
Bolag vikt % verksamhet
Exxon Mobile 2,6 Gas- och oljebolag med huvudkontor i Irving, Texas
IBM 2,1 International Business Machines - IBM - är ett globalt teknikbolag
Chevron  2,0 Energibolag med fokus på prospektering och raffinering av råolja
AbbVie 1,8 Läkemedelsbolag inriktade mot behandling av svårbehandlade sjukdomar
People´s United Financial 1,8 Bankverksamhet med huvudkontor i Bridgeport, Connecticut
National Retail Properties 1,8 Fastighetsinvesteringsfond (REIT) som primärt investerar i affärsfastigheter
Realty Income 1,7 Bolaget äger fastigheter runtom i hela Nordamerika
Cardinal Health 1,7 Medtechbolag,  produkter för första hjälpen, utrustning för diagnostik samt operationer
Leggett & Platt 1,6 Designer och tillverkare av produkter för hem, kontor och industri
Amcor 1,6 Utveckling och tillverkning av förpackningar
Källa: State Street 18,7  

 

De tio största innehaven i SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF USD (Dist)utgör precis som det underliggande indexet knappt 19 procent av fondens värde. Indexet har en bra riskspridningen då inget enskilt innehav väger mycket.

Vi hittar bland annat flera energibolag bland de tio största innehaven. Bland de största bolagen finns det även banker och fastighetsbolag som traditionellt är högutdelande bolag.

Största bolag är amerikanska energibolaget Exxon Mobile med bas i Irving, Texas. Bolaget ett av de största privatägda energibolagen i USA. Näst störst är teknikbolaget IBM som grundades redan 1911 och hör hemma i Armonk, New York.  

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF USD (Dist)
Avkastning % 3 år 42,7
Avkastning % i år -2,7
Risk % 3 år 17,6
Betyg* NA
Index S&P S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
Handelskod: SPYD
ISIN: IE00B6YX5D40
Avgift%/år 0,36
Rörlig avgift  nej
Utdelande: kvartalsvis
Förvaltare: State Street
* Morningstar har 5-gradig skala  
Källa: State Street den 9 februri 2022  

 

Direktavkastningen för SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF USD (Dist) är i skrivande stund på 3 procent vilket är dubbelt upp mot S&P 500 index. Även värderingen är lägre och landar på P/e-tal 16,3 jämfört med 20,6 för S&P 500 index.

Avkastningen för fondens tio största innehav det senaste året spänner från en uppgång på 3 procent för Cardinal Health till 60 procent för Exxon Mobile. De båda energijättarna Exxon Mobile och Chevron hör till fondens bästa bidragsgivare det senaste året.

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF USD (Dist) har haft en något sämre än det bredare marknadsindexet S&P 500 index under det senaste decenniet. Den total årlig avkastning landar på 13,3 % för Dividend Aristocrats jämfört med 15,1 % för S&P 500 Index.

Utdelningsaristokraterna har dock uppvisat lägre risk än S&P 500 index mätt som standardavvikelse. En stor del av överavkastningen jämfört med S&P 500 kommer under lågkonjunkturer och sämre börs, som under finanskrisen 2007/2008 samt 2016.

I år har SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF USD (Dist) backat 2,7 procent och minus 5,3 procent för S&P 500 index.

Förvaltningsavgiften för SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF USD (Dist) är 0,65 procent. Det tillkommer courtage då en börshandlad fond handlas som en aktie över börsen. Fonden förvaltas av State Street som hör till en är världens största kapitalförvaltare.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -