Det är dags för räntehöjning

Makro Inflationen i Sverige fortsätter att rusa uppåt och KPIF-inflationen landade på skyhöga 6,1 procent i mars. Det är därmed, mer eller mindre, bäddat för en svensk räntehöjning redan i slutet av april.

Den svenska inflationstakten, mätt som KPI, steg från 4,3 procent i februari till 6,0 i mars. Den högsta inflationen sedan december 1991 och väl över analytikernas konsensusprognos på 5,5 procent.

KPIF, där effekten av räntesatsförändringar räknas av och som är Riksbankens inflationsmål, steg från 4,5 till 6,1 procent. Också det väl över konsensusprognosen på 5,7 procent men än mer uppseendeväckande är med hur stor marginal utfallet slog Riksbankens prognos om en KPIF-inflation på 3,8 procent. En närmast brutal prognosmiss från Riksbankens sida och möjligen den sista spiken i kistan för en räntehöjning från bankens sida redan i samband med det penningpolitiska beskedet den 28 april.

Mellan februari och mars steg KPIF-inflationen med 1,7 procent. Under motsvarande period i fjol steg inflationen med 0,2 procent. SCB gör också en särskilt poäng av att inflationsuppgången är bred och att de allra flesta varugrupper nu stiger i pris. Visserligen är el- respektive drivmedel de stora inflationsmotorerna men även ovanligt stora prisökningar på exempelvis livsmedel och bilar bidrar till inflationsuppgången. Något som vi på Placera tror att de flesta svenska hushåll har känt av under de senaste månaderna. Det finns också tydliga tecken på ett stigande inflationstryck inom tjänster som bland annat reparationer och restaurangbesök.  

KPIF exklusive energi steg följaktligen kraftigt. Från 3,4 procent i februari till 4,1 procent i mars. Och det behöver väl knappast tilläggas att även detta utfall hamnade en bra bit över såväl Riksbankens som analytikernas prognoser.

Att inflationen nu är tre gången så hög som Riksbankens inflationsmål lär göra de flesta i riksbanksdirektionen lite svettiga. Sannolikheten för en räntehöjning redan i april stiger nu kraftigt och det är nog säkrast att räkna med ytterligare några höjningar på de kommande möten. Det enda som egentligen talar emot en aprilhöjning är att det skulle vara ett synnerligen radikalt omslag från det räntebesked som Riksbanken gav i februari och där prognosen var att ränta skulle höjas först 2024. Lite förtretligt förstås med ett så stort omslag men närmast oundvikligt, enligt oss på Placera. Riksbanken kommer att tvingas till en kraftig höjning av sina inflationsprognoser och gårdagens Prospera-siffror visade dessutom att även de mer långsiktiga inflationsförväntningarna är på väg uppåt och nu ligger några snäpp över Riksbankens inflationsmål på 2,0 procent.

Riksbankens kommer samtidigt att tvingas justera ner tillväxtprognoserna. Inte minst mot bakgrund av att den höga inflationen och kommande räntehöjningar begränsar hushållens konsumtionsutrymme.

Det är också tydligt att marknadsaktörerna börjar ladda för en aprilhöjning genom att handla upp kronan. Kort efter att inflationssiffrorna publicerats handlas euron till 10,30 kronor och dollarn till 9,42 kronor. Även marknadsräntorna lär justeras upp.

Den höga inflationstakten är förstås ett globalt och nordiskt fenomen. Den svenska inflationstakten stiger dock numera i en snabbare takt än i våra nordiska grannländer. Ytterligare något som på marginalen kommer att pressa Riksbanken.

Viktigt för Riksbanken är också vad ECB väljer att leverera i samband med torsdagseftermiddagens penningpolitiska besked. Ingen räntehöjning är väntad men väl lite tydligare besked om att en sådan är på väg. Vår bedömning är ändå att Riksbanken den här gången kommer att gå före ECB i åtstramningståget.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -