Placeras tolv utvalda fonder i februari

Köptips Riskviljan har hittat tillbaka till börserna, vilket gjort att starten på 2023 varit den bästa på många år, en stor kontrast mot fjolårets tuffa börsår. Placera passar på att genomföra ett byte i utbudet av utvalda fonder.

Efter en tuff decembermånad ökade investerarnas intresse rejält för aktier i början på januari. Det är inte bara aktiefonder som stigit mycket utan även räntefonder har haft en synnerligen bra återhämtning.

Artikeln kan du även lyssna på här. Prenumerera på Placera Analys där alla våra inlästa artiklar finns i poddformat.

SIXRX, Six Return Index

Återöppningen av Kina efter covidrestriktionerna anses som den enskilt största faktorn bakom den nyvunna optimismen på finansmarknaden. Enligt Bofa:s senaste månadsenkät ser investerarna nu en betydligt lägre recessionsrisk. Samtidigt var synen på den globala tillväxten den högsta på ett år.

Även den långa amerikanska 10-åringen som i mångt och mycket sätter taktpinnen på den globala finansmarknaden, har fortsatt att sjunka under inledningen på året.

Det har varit en bred uppgång under månaden på sektorbasis. På den globala aktiemarknaden är det bara två av tio sektorer som backat. Mest motvind har det varit för de två defensiva sektorerna hälsovård och allmännyttiga bolag. Även defensiva dagligvarusektorn har haft en tuff start i år när investerarna ökat risken.

Telekommunikationssektorn och sällanköpsvaror har stigit rejält med 13 procent vardera. Under fjolåret hörde de till de sämst presterande sektorerna.  

Årets uppgång på världens börser är ganska samstämd. Stockholmsbörsen hör till högpresterarna och har stigit närmare 8 procent. Breda Europaindex har haft sin bästa januarimånad någonsin med en uppgång på drygt 9 procent i euro. Mätt i svenska kronor är uppgången större, euron stärkts med drygt 1 procent mot kronan.

Det breda amerikanska S&P 500 index har inte hängt med i årets uppgång på Europabörserna. Uppgången stannar på 4,5 procent i lokal valuta. Dollarn har haft en sidledes utveckling mot svenska kronan.

Tillväxtmarknaderna har haft medvind under vintern, när riskviljan ökat och dollarn tappat, och stigit närmare 8 procent mätt i US dollar. Kina som utgör drygt 30 procent av tillväxtmarknadsindex har haft en ovanligt stark period sedan mitten på november med uppgångar på närmare 50 procent.

Alla Placeras rekommenderade fonder har stigit under inledningen på året. Bäst start har teknikfonden Fidelity Global Technology Fund haft, uppgången är drygt 12 procent.

Även Storebrand Europa sticker ut med en avkastning på 7,5 procent. Länsförsäkringar Japan Index placerar sig också i topp under inledningen på året.

Listans två blandfonder med en stor Sverigeexponering, AMF Balansfond och Carnegie Strategifond, har lyckats bra och stigit med 4,3 respektive 4,8 procent.

Även om aktiefonderna har rivstartat året väljer jag att genomföra ett fondbyte i Placeras utvalda fonder. Vi tar hem vinsten i DNB Norden Indeks S och valet landar på en bred svensk småbolagsfond.

Under fjolåret förlorade Carnegie Småbolagsindex runt en tredjedel av börsvärdet. Det var den största nedgången sedan finanskrisen 2008 - då backade indexet närmare 45 procent. Men redan året efter rusade investerarna till svenska småbolag och indexet steg 58 procent.

Om historien upprepar sig finns det en stor potential i svenska småbolagsfonder. Enligt flera förvaltare finns det flera faktorer som talar för en återkomst av småbolag.

Småbolagsindex har kommit ner från värderingsnivåer som låg runt 25 gånger vinsten och ännu högre under 2021 med en värderingspremie om upp mot 50 procent mot de större bolagen. Idag handlas småbolagen till en värdering om 15 gånger förväntad vinst och rabatten mot de stora bolagen ligger på nästan 20 procent. En situation som vi inte sett under perioden 2014–2022. 

Jag byter ut DNB Norden Indeks S mot PLUS Småbolag Sverige Index. Det är den första indexnära fonden för svenska småbolag och följer Carnegie småbolagsindex. Fonden lanserades hösten 2017 och den indexnära förvaltningen sköts av Tom Michels och Fredrik Engwall.

Carnegie Småbolagsindex är det mest vedertagna småbolagsindexet i Sverige och används av en klar majoritet av fondförvaltarna som jämförelseindex.

Indexet väljer bort de allra största bolagen men kanske inte så många som man kan tänka sig på namnet. Det ingår bolag som väger maximal 1 procent av värdet på Stockholmsbörsen.

Det är ett rörligt mål som växer med det totala börsvärdet och innebär numera ett börsvärde från närmare noll till 80 miljarder kronor och omfattar Micro Cap-bolag, småbolag, medelstora bolag samt en andel stora bolag. För tillfället ingår det runt 280 bolag.

Indexet ger en liten exponering mot traditionella banker, då de stora bankerna inte finns med i index. Största sektor är industri på 30 procent, följt av fastighetssektorn på 15 procent. Tredje störst är hälsovårdssektorn på 12 procent, följt av finanssektorn med 10 procent.

Största bolag i fonden är fastighetsbolaget Sagax på 2,5 procent, följt av industrikonglomeratet Lifco med 2,4 procent.

Plus Småbolag Sverige Index har belönats med tre stjärnor av Morningstar och vi gillar den låga förvaltningsavgiften på 0,43 procent.

För den som vill botanisera själv på listan över rekommenderade fonder finns det olika risknivåer.

Tror du att det positiva börsklimatet håller i sig och känner att du vill öka risken i fondportföljen, då hänvisar jag till övriga fonder med högst risk. Det finns ytterligare sju fonder till inom det segmenten högst att välja på.

Vill du gå en medelväg och reducera aktierisken men ändå har en viss aktieexponering så erbjuder listan tre blandfonderna en medelrisk.

För den minst riskvillige erbjuder jag fortsatt räntefonden IKC Avkastningsfond med listans lägsta risk.

HÖGRE RISK

Fidelity Global Technology Fund: Förvaltaren Hyun Ho Sohn har förvaltat fonden framgångsrikt och skapat en bra riskjusterad avkastning. Investeringsprocessen bygger på att hitta innovativa tillväxtbolag med teknologier som kan förändra en hel bransch.

PLUS Småbolag Sverige Index: Fonden följer Carnegie småbolagsindex som är det mest använda bland Sveriges småbolagsförvaltare

Länsförsäkringar Japan indexnära: Fonden följer MSCI Japan index, ett brett aktieindex som följer de största bolagen noterade på Tokyobörsen. Vi värdesätter den låga avgiften.

Länsförsäkringar USA indexnära: Det är en billig indexnära fond med 0,2 procent i avgift, som levererar mer än kategorisnittet efter avgifter. Länsförsäkringar USA Indexnära har belönats med fyra stjärnor av Morningstar.

Spiltan Aktiefond Stabil: Fonden är aktivt förvaltad och fokuserar på välskötta kvalitetsbolag som förvaltarna benämner som värdebaserade tillväxtbolag. Fonden hör till de Sverigefonder med högst riskjusterad avkastning.

Storebrand Global Multifactor: En globalfond med en egenutvecklad investeringsmodell som letar efter bolag som förväntas avkasta mer än världsindex. Det är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna.

Storebrand Europa A SEK: Är en indexnära fond. Fonden följer det breda MSCI Europa index, som investerar i ett femtontal länder. Det finns avvikelser som uppstår då fonden följer Storebrands standard för hållbara investeringar bland annat innebär att fonden avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner.

Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets A: Huvudfokus är på små- och medelstora bolag med ett börsvärde på maximalt 5 miljarder dollar och är noterade på tillväxtmarknader eller andra börser, förutsatt de har en stor del av verksamheten i tillväxtmarknader. Jens Barnevik letar efter hållbara bolag med bra historik och en beprövad affärsmodell. Bolagen ska erbjuda en bra långsiktig tillväxt till ett rimligt pris.

MEDELRISK

AMF Balansfond: Björn Lind och Tomas Risbecker förvaltar en blandfond som har levererat en hög riskjusterad avkastning under flera år, till en låg förvaltningsavgift.

Atlant Opportunity: en aktivt förvaltat marknadsneutral hedgefond som investerar i aktier och på räntemarknaden och använder olika typer av derivatstrategier. Fonden har levererat en bra riskjusterad avkastning och har gett 5,5 procent i årlig avkastning sedan fonden startade 2016 till en låg risk.

Carnegie Strategifond: Blandfonden förvaltas av erfarne John Strömgren som historiskt lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. Fonden investerar 60 procent i aktier och 40 procent ränteprodukter.

LÅG RISK

IKC Avkastningsfond: Fonden förvaltas av Lars Bredenberg som placerar i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer som företrädesvis är noterade i svenska kronor. Fonden blev 2019 utsedd till bästa fond av Morningstar i fondkategorin företagsobligationsfonder.

Våra tips på köpvärda fonder bör ses som ett smörgåsbord att välja från. Rekommendationerna är ganska kortsiktiga taktiska rekommendationer som gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar. Vill du ha strategiska och långsiktiga fondrekommendation hänvisar vi till Placeras Fondtopplista över bra fondval.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Köp 536,37 -
PLUS Småbolag Sverige Index Köp 178,56 -
Länsförsäkringar Japan Index Köp 151,65 -
Länsförsäkringar USA Index Köp 633,14 -
Spiltan Aktiefond Stabil Köp 1 165,14 -
Storebrand Global Multifactor A SEK Köp 154,01 -
Storebrand Europa A SEK Köp 196,03 -
Swedbank Robur Small Cap EM A Köp 138,42 -
AMF Balansfond Köp 355,17 -
Atlant Opportunity Köp 1 353,47 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 886,30 -
IKC Avkastningsfond Köp 129,10 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -