Välj rätt index för din indexfond

Fondkommentar Jag har fått en uppsjö av läsarfrågor kring svenska indexfonder, vad som skiljer mellan olika index och varför småbolagsfonder innehåller stora bolag. Jag reder ut begreppen och ger en guidning i indexdjungeln.

Indexfondernas andel av det svenska fondsparandet fortsätter att växa även om tillväxten för inflödet mattades av under fjolåret. Enligt statistik från Fondbolagens förening har tillväxten sedan 2010 varit dramatisk. Det totala nettoinflödet för indexfonder når hela 242 miljarder kronor, medan aktivt förvaltade fonder noterade nettoinsättningar på mer blygsamma 32 miljarder kronor. Vid utgången 2020 utgjorde indexfondernas andel av den totala förmögenheten närmare 18 procent.

Det är stor skillnad i avkastning beroende på vilket jämförelseindex indexfonden valt. Jag har valt att se på Avanzas fondutbud på svenska indexfonder och avkastningen för de tre senaste åren. Skillnaden är hela 40 procentenheter mellan de bäst och sämst presterade indexen. Att skillnaden i avkastning är så pass stor beror på att under de senaste åren tillkommit indexfonder med ett allt tydligare småbolagsfokus.

Stockholmsbörsen har idag ett börsvärde på runt 9 530 miljarder kronor som omfattar 367 aktier fördelat på tre listor. Stockholmsbörsens Large Cap-lista består av 132 aktier och ett börsvärde på 8 642 miljarder kronor. Mid Cap-listan har flest aktier med 142, men deras totala börsvärde är betydligt lägre och landar på drygt 822 miljarder kronor. Sist och minst är Stockholmsbörsen Small cap-listan med 93 aktier och ett börsvärde på knappt 68 miljarder kronor.

OMXS 30 index/SIX 30 index

Den första indexfondskategorin satsar på de absolut största bolagen på Stockholmsbörsen. Den tar fokus på de 30 största bolagen mätt i börsvärde och de hör även till de mest handlade aktierna. De etablerade indexen som fonderna i den här kategorin valt att följa är OMXS 30 index och det snarlika SIX 30 index. Den största och populäraste fonden är gratisfonden Avanza Zero som har ett förvaltat kapital på drygt 24 miljarder kronor.

Det här ett smalt index mätt i antal bolag men å andra sidan är det totala börsvärdet högt. Börsvärdet på de 30 aktierna är totalt 5 080 miljarder kronor vilket motsvarar drygt 53 procent av Stockholmsbörsens totala börsvärde.

Bolagen som ingår indexet har investerat i spänner från 551-miljardersbolaget Atlas Copco som är Stockholmsbörsens största bolag mätt i börsvärde - till Autoliv som väger 76 miljarder kronor. Att Astra Zeneca inte väger mest i indexet beror på att antal aktier noterade på Stockholmsbörsen endast vägs in i indexvärdet. Man bortser från majoriteten av aktierna som är noterade på Londonbörsen. Det samma gäller för Autoliv, ABB som har huvuddelen noterat vid Zürichbors i Schweiz och Nordea som numera har hemvist i Helsingfors.

En indexfond som följer något av de två 30-indexen ger en tydlig exponering mot industrisektorn och banker. Nästan 60 procent är investerat i de två sektorerna och man fångar upp alla fyra storbankerna. Samtidigt ingår inga fastighetsbolag och Astra Zeneca utgör ensamt hälsovårdssektorn på 2,6 procent. De fem största bolagen väger närmare en tredjedel vilket ger en hög koncentration. Enligt Morningstars klassificering utgör stora bolag drygt 82 procent och resterande del är medelstora bolag.

De fonder som tagit rygg på de största drakarna har sämst avkastning under de senaste tre åren. Avanza Zeros avkastning landar på 35 procent och den stora vikten till storbankerna är en av flera anledningar till den relativt svaga avkastningen.

Nasdaq Stockholms Benchmarkindex

Nasdaq Stockholms Benchmarkindex är ett bredare index än OMXS30 index. Indexet omfattar 102 aktier och tar hänsyn till antal aktier som verkligen handlas fritt på Stockholmsbörsen, så kallad free-float. Det innebär att aktier som har en långsiktig ägare som exempelvis Investor, Industrivärden och Lundbergföretagen exkluderas från antal aktier. Samtidigt vill man skapa ett index som består av de mest representativa i varje sektor.

I och med justeringsfaktorn av aktier är nu Ericsson största aktie följt av Volvo, De två största sektorerna är fortfarande industrisektorn, följt av finansbolag med en marginellt mindre vikt. Däremot väger hälsovårdssektorn betydligt mer än i OMXS30 index och ett antal fastighetsbolag är med i indexet som tillsammans ger en vikt på närmare 7 procent.

Trots att indexet har betydligt flera aktier än OMXS 30-indexet så landar det totalt börsvärdet på 65 procent av Stockholmsbörsen totala värde. Fördelning blir i indexet är 65 procent stora bolag, 27 procent medelstora bolag, drygt 5 procent är klassificerade som små bolag.

Det finns ett antal indexfonder som valt att följa Nasdaq Stockholms Benchmarkindex. De två största är Länsförsäkringar Sverige Indexnära och SPP Aktiefond Sverige A. Båda fonderna har mer än 20 miljarder vardera i förvaltat kapital. Båda fonderna kan avvika eftersom de exkludera vissa aktier som inte uppfyller kraven på ansvarsfulla investeringar eller hållbara investeringar.

Avkastningen för den här typen av indexfonder har varit några procentenheter högre än de fonder som bara valt att följa de 30 största.

SIX Return Index

Det är uppenbart att mindre bolag har haft en hög avkastning de senaste tre åren. Det ser man på avkastningen för de indexnära fonder som valt att följa alla de aktierna noterade på Stockholmsbörsen. Det vanligaste indexet är SIX Return. De senaste tre åren har SIX Return Index avkastat 50 procent mot 35 procent i avkastning för de 30 största bolagen.  

SIX Return Index vs SIX 30 Index Return Index

Det är ett index som skiljer sig lite från de övriga indexen på en punkt. Det omfattar totalt 337 bolag där både A och B aktier räknas in i bolagsvärdet oavsett om alla aktieslagen inte är noterade vid Stockholmsbörsen. Det gör exempelvis att Hennes & Mauritz får ett högre börsvärde då bolagets onoterade A-aktier räknas i börsvärdet och blir nu indexets femte största bolag, jämfört med sjunde största i OMXS 30/SIX 30 index.

Industri och finanssektorn dominerar även här. Hälsovård och fastigheter väger också en betydande del. Det är ett brett index som fungerar som en temperaturmätare på hela Stockholmsbörsen. Och till skillnad från de övriga två indexfondskategorierna så fångar SIX Return Index även upp alla börsintroduktioner. Knappt 60 procent av indexet består av stora bolag. Drygt 28 procent är medelstora bolag, 10 procent är småbolag och vi får nu med drygt 2 procent räknas som Micro Cap-bolag.

Flera av de fonder som följer det här indexet avviker en del, då flera har olika hållbarhetskriterium som väljer bort ett antal bolag. Det finns ett antal fonder som följer det breda indexet. Handelsbanken Sverige Index Critera är den största indexfonden och har ett förvaltat kapital på närmare 38 miljarder kronor. Fonden är förövrigt både den äldsta och största indexfonden i Sverige.

Carnegie Småbolagsindex

De medelstora och mindre bolagens framfart de senaste åren ser man ännu tydligare i den fjärde indexfondskategorin som följer Carnegie Småbolagsindex. Indexet väljer bara bort de allra största bolagen men kanske inte så många som man kan tänka sig på namnet, utan innehåller en stor del medelstora bolag.

Det ingår bolag som väger maximal 1 procent av värdet på Stockholmsbörsen. Det är ett rörligt mål som växer med det totala börsvärdet och innebär numera ett börsvärde från närmare noll till 60 miljarder kronor och omfattar Micro Cap-bolag, småbolag, medelstora bolag och en andel stor bolag.

För tillfället ingår det runt 280 bolag i indexet och storleksfördelningen är enligt Morningstars definition inga storbolag, 62 procent medelstora bolag, småbolag utgör 29 procent och resterande del är Micro Cap bolag.

Nu sker det en stor förändring mot tidigare indexfonder. De stora bankerna är borta från index. Största sektor är Industri på knappt 29 procent, vilket är betydligt mindre. Men samtidigt är indexet betydligt mer fastighetstungt, vilket är och har sannolikt varit en anledning till den goda avkastningen tillsamman med att de underpresterande bankerna lyser med sin frånvaro. Hälsovård tar en allt större andel av indexvärdet.

Största bolag i index är mjukvaruraketen Sinch som genom sin remarkabla kursuppgång de senaste åren intar första platsen. Carl Bennets förvärvskonglomeratet Lifco är näst störst bolag. Vi hittar även Holmen och Indutrade bland de stora bolagen. Lundin Energy som intar femteplatsen på listan har ett börsvärde på 66 miljarder kronor. Det är tydligt att Morningstars kriterium för vad som är storbolag och medelstort bolag kan verka lite förvirrande då många sannolikt förknippar både Holmen och Lifco som stora bolag.

Riskspridningen är god, de fem största innehav väger drygt 11 procent. Det är den lägsta siffran bland alla index.

Avkastningen de tre senaste åren sticker ut med närmare 75 procent. Det finns få indexnära fonder som följer Carnegie Småbolagsindex. Först ut var PLUS Småbolag Sverige Index som lanserades hösten 2017. Först tre år senare lanserade SPP Sverige Småbolag Plus som inriktar sig på medelstora och småbolag.

Sist men inte minst har vi en indexnära fond som följer de allra minsta bolagen på Stockholmsbörsen. Och det vi kanske framförallt förknippar med småbolag. PLUS Mikrobolag Sverige Index är den enda fonden som har valt att följa Nasdaq Börsens Small Cap-index. Fonden har stigit 70 procent på tre år, men hör till den bästa det senaste året med en uppgång på 25 procent.

Det avspeglar bolag som har en formell storleksgräns på 150 miljoner euro. Men i praktiken spänner det från bolag med börsvärde från 3 miljarder kronor till som lägst 76 miljoner kronor. Det är förnärvarande 102 aktier i indexet med ett totalt börsvärde på 66 miljarder kronor. Bolagen som blir för stora lämnar på sikt indexet och går vidare till Mid Cap-index. Det gör att vi inte kommer att få se några riktigt dominerande bolag i indexet.

Det som är spännande är att här fångas det upp många nya börsintroduktioner. Och det kommer även nya bolag från mindre reglerade marknader som First North.

Fastighetsbolaget Magnolia Bostad är största bolag med en vikt på 3,1 procent följt av läkemedelsbolaget Vicore Pharma som har ett börsvärde på 1,9 miljarder kronor. De fem största bolagen väger drygt 14 procent.

Den stora skillnaden hittar vi i sektorfördelningen. Det finns många små förhoppningsliknande läkemedels och forskningsbolag i småbolag universet. Det gör att indexet är hälsovårdstungt på hela 30 procent, följt av industribolag på 24 procent och teknikbolag på knappt 19 procent.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -