Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) stängde svagt ned under måndagen. Indexet slutade på 846 punkter efter att ha fallit med 0,45 procent. I början av januari bröt kursen upp genom motståndet vid 826 punkter och fick köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation (IHS) som signalerar en fortsatt uppgång. Samtidigt bröt kursen även upp genom taket i en fallande trendkanal på medellång sikt. Det indikerar i första skedet en svagare nedgångstakt eller en mer horisontell utveckling. 826 punkter har ombildats till en ny stödnivå efter brottet medan 910 punkter utgör närmaste motståndsnivå på medellång sikt. 855 punkter utgör närmaste motståndsnivå på kort sikt.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 60. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 54. Vi har därmed en övervikt av optimister på både kort- och lång sikt.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 244 köp och 84 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 74 procent. Köpandelen på årsbasis är 83 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Vi är inne i rapportsäsongen vilket återspeglas i aktiviteten bland bolagens insiders. Senaste veckan har det enbart registrerats 43 affärer (33 köp och 10 sälj). I och med att ny information kommer till marknaden i samband med rapportsläpp är många av bolagens insynspersoner förbjudna att handla aktier i sina egna bolag.

Stockholmsbörsen är samlat sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden. Närheten till stöd- och motståndsnivåer gör att den tekniska bilden snabbt kan komma förändras.

 

Spelutvecklaren Starbreeze ser tekniskt positiv ut där kursen (Starbreeze B) utvecklas innanför en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Stigande trender signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat.

Kursen har stigit kraftigt efter köpsignal från en rektangelformation (REC) där målkursen vid 1.40 kronor (spetsen på den gröna pilen) har passerats, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Det saknas även motstånd och vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 1.13 kronor.

Starbreeze B är positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.  

 

Note som är en kontraktstillverkare inom elektronik presenterade under måndagen sin senaste årsrapport som marknaden reagerade positivt på. Kursen steg med 4.54 procent och aktien handlades till mer än fem gånger så hög dagsomsättning som genomsnittet per handelsdag den senaste månaden.

Kursen utvecklas inom en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerare har valt att betala högre kurser för att köpa sig in i bolaget och är en köpsignal enligt Investtechs forskningsresultat på stigande trender. Kursen har även stigit kraftigt efter köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation (IHS) som identifierades den 13 december där målkursen vid 207 kronor (spetsen på den gröna pilen) har passerats. Formationen signalerar dock en fortsatt utveckling i samma riktning.

Kursen återfinns mellan stödet vid cirka 213 kronor och motståndet vid cirka 228 kronor och etablerat brott på en av dessa nivåer kommer att signalera om framtida riktning. Aktien har ett starkt positivt momentum som indikerar vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på överköpta aktier med ett RSI-värde över 70.

Note är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

CTEK som är verksamma inom batteriladdningsinfrastruktur ser tekniskt negativ ut. Investerare har under det senaste 18 månaderna sålt aktier till lägre och lägre nivåer och kursen utvecklas därmed i en fallande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Investtechs forskningsresultat på aktier i fallande trender indikerar fortsatt nedgång.

Kursen har även brutit ned genom sista stödnivån vid cirka 40.00 kronor som därmed har ombildats till en ny motståndsnivå. Det är särskilt i fallande trender som motstånd visar uppsidan i aktien. Om det samtidigt är få eller inga stöd under är nedsidan stor.

Aktien har även en hög volatilitetsrisk. Ju högre volatilitet, desto mer svänger aktiens kurs och desto högre blir risken att äga den.

CTEK är negativ på Investtechs insideranalys med bland annat två insiderförsäljningar i december 2022. Aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader). OBS: Bolaget förväntas presentera sin årsrapport den 8 februari. Marknadens realtioner på rapporten kan snabbt förändra den tekniska bilden.

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -