Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) hade en positiv utveckling under måndagen och stängde på 805 punkter, vilket motsvarar en uppgång på 1.03 procent. Senaste tidens svaga utveckling har gjort att stödet vid 826 punkter brutits. Stöd nu vid 776 punkter i grafen på kort sikt. Brott genom denna nivå försvagar de tekniska utsikterna. 823-826 punkter är motstånd. Ser vi till trendbilden är den fortsatt positiv, om än vi fått brott ned genom golvet i trendkanalen. Detta signalerar om en svagare stigningstakt framöver, alternativt början på en mer horisontell utveckling.

Investtechs korta Hausseindex har rasat ordentligt senaste veckan och står idag i 24 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 43. Vi har därmed övervikt av pessimister på marknaden på kort sikt, medan det på lång sikt är i stort sett jämvikt mellan pessimister och optimister.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 649 köp och 1247 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 84 procent. Köpandelen på årsbasis är 83 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Stockholmsbörsen är samlat sett tekniskt neutral på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Aktiekursen till industrikoncernen AQ Group utvecklas i en stigande trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Stigande trender är ett resultat av att investerarna har valt att betala högre och högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Det signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsstatistik på stigande trender.

Kursen närmar sig stödet vid cirka 360 kronor, något som kan ge en reaktion upp. Ett brott ned genom 360 kronor kommer emellertid vara en säljsignal.

AQ Group är positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Den tekniska bilden till industrikoncernen Beijer Alma ser starkt positiv ut. Kursen utvecklas i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt, vilket ger goda utsikter till fortsatt uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Kursen har brutit upp genom motståndet vid cirka 205 kronor som därmed har ombildats till en ny stödnivå och vidare uppgång är därmed signalerad. Nästa motståndsnivå återfinns runt 230 kronor.

Beijer Alma B är positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Flygbolaget SAS som har en lång period av negativ utveckling bakom sig utvecklas i en brant fallande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammen för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerare har sålt aktier till lägre och lägre kurser.

Den 3 februari i år identifierades även en sälsignal från en negativ rektangelformation (REC) som signalerar en fortsatt nedgång. Det gäller speciellt när aktiekursen också utvecklas i en fallande trend, vilket indikerar att rädslan bland investerare är ökande.

Aktien har en potentiell stor nedsida då kursen har brutit ned genom sista stödnivån vid cirka 0.45 kronor som därmed har ombildats till ett motstånd.

SAS är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

 

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -