Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) öppnade veckan mend en uppgång på 1.13 procent och stängde på 803 punkter. Senaste tidens svaga utveckling har gjort att stödet vid 826 punkter brutits. Stöd nu vid 776 punkter i grafen på kort sikt. Brott genom denna nivå försvagar de tekniska utsikterna. 823-826 punkter är motstånd. Ser vi till trendbilden är den fortsatt positiv, om än vi fått brott ned genom golvet i trendkanalen. Detta signalerar om en svagare stigningstakt framöver, alternativt början på en mer horisontell utveckling.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 24 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 40. Vi har därmed övervikt av pessimister på marknaden på såväl kort- som lång sikt.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 648 köp och 123 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 84 procent. Köpandelen på årsbasis är 82 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Stockholmsbörsen är samlat sett tekniskt neutral på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Vård- och omsorgsbolaget Attendo ser tekniskt starkt ut på en medellång investeringshorisont (1-6 månader). Aktiekursen utvecklas i en närmast horisontell trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. En horisontell trend indikerar att marknaden är i balans.

Kursen har marginellt brutit upp genom motståndet vid cirka 27.00 kronor som därmed har ombildats till en ny stödnivå. Nya motstånd saknas och vidare uppgång indikeras. Ser vi till den långsiktiga trendbilden så har Attendo dock utvecklats negativt sedan toppnpteringen runt 105 kronor år 2017. Närmaste motståndsnivån på lång sikt återfinns runt 34.00 kronor eller knappt 24 procent över nuvarande nivå.

På kursdiagrammet för medellång sikt som visas här intill har aktien en möjlig omvänd huvudskuldra-formation (IHS) under utveckling. Etablerat genombrott över 28.11 kronor, helst på ökande volym, signalerar om fortsatt uppgång. Trendtaket återfinns runt samma nivå, cirka 28.17 kronor och etablering över denna nivån skulle också vara en starkt köpsignal.

Attendo är maximalt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader). 

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Rejlers som erbjuder tekniska konsulttjänster inom bland annat energi, bygg, och fastighet har flera tekniska och kvantitativa köpsignaler. Kursen utvecklas bland annat i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerarna har valt att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget vilket även ger goda utsikter till fortsatt uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Den 22 mars i år identifierades en köpsignal från en rektangelformation (REC) som ger signal om vidare uppgång. Stöd återfinns runt 155 kronor och det saknas motståndsnivåer, vilket signalerar en fortsatt uppgång. Kursen börjar närma sig all-time-high nivån på 171 kronor från början av 2021 och en ny all-time-high skulle också vara en köpsignal.

Rejlers B är maximalt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Bioteknikbolaget Biotage har under en längre tid utvecklas i en brant fallande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammen för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerare har sålt aktier till lägre och lägre kurser. Nyligen har kursen brutit ned genom golvet i den fallande trendkanalen, vilket signalerar en starkare nedgångstakt jämfört mot tidigare.

Den 28 februari i år identifierades även en säljsignal från en negativ rektangelformation (REC) som signalerar en fortsatt nedgång. Det gäller speciellt när trendbilden är negativ, vilket indikerar att rädslan bland investerare är ökande.

Aktien har en potentiell stor nedsida då kursen har brutit ned genom sista stödnivån vid cirka 157 kronor som därmed har ombildats till ett motstånd. Biotage har ett starkt negativt momentum med ett RSI-värdet under 30, vilket indikerar ökande pessimism hos investerare och ytterligare kursnedgång enligt Investtechs forskningsresultat på RSI

Biotage är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

 

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

 

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -