Bra potential i nederländska Aalberts

Aktieanalys Ett allt större fokus på energieffektivisering talar för nederländska industribolaget Aalbert. Även om det finns osäkerheter kring exponeringen mot fastighetssidan är värderingen lockande.

Bolag exponerade mot bygg- och fastighetssektorn har haft några utmanande år. Ökad inflation och högre räntor har bromsat investeringarna samtidigt som nybyggnationen tvärnitat. Även om det finns tydliga kortsiktiga utmaningar, har de långsiktiga trenderna i form av energieffektivisering, urbanisering och digitalisering blivit allt mer aktuella.

Nederländska Aalberts är ett industribolag som erbjuder avancerade tekniska produkter och tjänster till bland annat industrisektorn, fastighetssektorn och transportsektorn. Inom alla sektorer erbjuds lösningar för att effektivisera, förbättra prestandan och öka livslängden på kundernas produkter.

Produkt- och tjänsteerbjudandet innefattar exempelvis värme- och kylsystem för fastigheter, avancerade komponenter för halvledarproduktion och rörsystem för transport av bland annat gas, vatten och kemikalier. Cirka 80 procent av intäkterna kommer från produktförsäljning medan 20 procent består av serviceintäkter.

Bolaget grundades 1975 av Jan Aalberts och noterades på Amsterdambörsen 1987. Idag uppgår börsvärdet till nästan 5 miljarder euro. Största ägare är grundaren Jan Aalberts med familj som kontrollerar cirka 12 procent av kapitalet. Bolaget har mer än 16 000 anställda i över 50 länder. Sett till region är Europa den överlägset största marknaden följt av America.

I slutet på 2021 presenterades den nya strategin som sträcker sig till 2026. Huvudfokus för att fortsätta växa ligger på fyra slutmarknader som består av fastigheter, halvledare, transport och industriella nischer.

Förutom att en uppdaterad strategi presenterades även nya finansiella mål. Målet är att växa intäkterna organiskt med 4 - 6 procent per år och samtidigt uppnå en Ebita-marginal inom intervallet 16 – 18 procent.

För helåret 2022 uppgick intäkterna till 3,2 miljarder euro, vilket innebar en organisk tillväxt om nästan 9 procent. Ebita-marginalen landade på 15,5 procent, vilket var i linje med 2021.

I spåren av pandemin har Aalberts påverkats av utmaningar i form av störningar i leveranskedjor, ökade råvarupriser och inflation. För att parera leveransproblemen har Aalbert hållt ett större lager vilket försämrat kassaflödet väsentligt. Enligt bolagets VD, Wim Pelsma förväntar sig bolaget att lagernivåerna nu sjunker och att kassaflödet förbättras under första halvåret.

Försäljningen till halvledarindustrin utgör fortfarande en liten andel av intäkterna (12 procent), men är det segment som visar bäst tillväxt. För att möta efterfrågan har bolaget byggt en större fabrik i Dronten som sattes i bruk under början på detta år. Förutom att investera i ny fabrikanläggning har Aalberts under 2022 gjort två förvärv inom halvledarsegmentet. Inom fastighetssegmentet var intäkterna i linje med 2021 och stod för cirka hälften av intäkterna. 

Sett till balansräkningen uppgick Aalberts nettoskuld till cirka 800 miljoner euro vid utgången av året vilket innebar en relation på 1,3 gånger ebitda.

För helåret 2022 föreslås en utdelning om 1,11 Euro, vilket motsvarar en direktavkastning på cirka 2,5 procent.

Aalberts - kursgraf fem år

Aktien har haft en stark inledning på året med en uppgång om cirka 15 procent. På fem år har aktien avkastat ett par procent med kraftiga rörelser under perioden. Aktien handlades som lägst på 16 euro under börsraset i samband med pandemin, för att sedan handlas som högst på 58 euro under slutet på 2021. Idag handlas aktien i cirka 42 euro.

  2022A 2023E 2024E
Försäljning, Meur 3200 3300 3450
Ebit, % 13,8 14,4 15
EPS, Eur 2,86 2,93 3,24
P/E   14 13

Källa: S&P Global Market Intelligence

Enligt S&P Global Market Intelligence förväntar sig analytikerna att bolaget växer försäljningen i takt med de finansiella målen, vilket innebär en årlig intäktstillväxt om 3 – 5 procent kommande två åren. Med något förbättrade marginaler förväntas vinsten förbättras och landa på nästan 3 euro per aktie för innevarande året. Det ger en P/e-multipel om 14 för innevarande år. 

svenska börsen finns flertalet bolag som långsiktigt gynnas av energiomställningen. Gemensamt för majoriteten av bolagen är att aktierna ofta handlas till höga multiplar på förväntade vinster. I relation till andra typiska ESG-bolag är värderingen i Aalberts lockande även om den förväntade vinsttillväxten inte är imponerande hög. 

Medan tillväxten inom halvledarsegmentet lär fortsätta vara stark under kommande år är det rimligt att förvänta sig en mildare utveckling för fastighetsegmentet. Vinsttillväxten sticker inte ut, men finns det goda möjligheter för Aalbert att leverera en stabil vinstutveckling under en lång tid framöver. Med starka strukturella trender, en attraktiv värdering och en spännande tillväxtmöjlighet inom halvledarsektorn tror vi aktien är värd att fånga upp kring dessa nivåer. 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Aalberts NV Köp 42,28 -
Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -