Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) rörde sig närmast horisontellt under måndagen och stängde på 857 punkter (-0.12 procent). Indexet vände därmed ner efter fem dagar med uppgång. Indexet har brutit upp genom motståndet vid 826 punkter och återfinns innanför den stigande trend som identifierats på medellång sikt. 826 punkter är nu stöd. 865 punkter utgör närmaste motstånd på kort sikt medan 910 utgör närmaste motstånd på medellång sikt. Indexet har en möjlig omvänd huvudskuldra-formation (IHS) under utveckling. Etablerat genombrott över motståndet vid 912 punkter, helst på ökande volym, signalerar om en fortsatt uppgång.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 51 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 42. Vi har därmed i stort sett jämvikt av pessimister och optimister på marknaden.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 424 köp och 85 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 83 procent. Köpandelen på årsbasis är 82 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Stockholmsbörsen är samlat sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Industribolaget Epiroc med dess A-aktie ser tekniskt positiv ut inför den kommande delårsrapporten. Sedan slutet av september 2022 har investerarna valt att betala allt högre kurser för att köpa in sig bolaget. Aktiekursen utvecklas därmed i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt.

På senare tid har kursen även brutit upp genom motståndet vid cirka 214 kronor som vi tolkar som ännu en köpsignal enligt Investtechs forskningsresultat. Ett brott över all-time-high nivån runt 234 kronor skulle ytterligare stärka den tekniska analysen. Ett RSI-värde över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt.

Epiroc A är svagt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader). OBS Bolaget förväntas presentera sin kommande delårsrapport den 28 april. Marknadens reaktioner på rapporten kan snabbt ändra den tekniska bilden.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Inför den kommande delårsrapporten ser polymerkoncernen Hexpol tekniskt starkt ut. Aktiekursen utvecklas i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerarna har valt att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Det ger goda utsikter till fortsatt uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Kursen har även brutit upp genom motståndet vid cirka 118 kronor som därmed har ombildats till en ny stödnivå. Det är en köpsignal och vidare uppgång är signalerad där det nu saknas nya motståndsnivåer. Att aktien handlas runt sin all-time-high nivå kan tolkas som en köpsignal då det indikerar ökande optimism och att kursen ska fortsätta upp. Aktien har ett starkt positivt momentum på kort sikt.

Hexpol B är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader). OBS Bolaget förväntas presentera sin kommande delårsrapport den 28 april. Marknadens reaktioner på rapporten kan snabbt ändra den tekniska bilden.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Bilproducenten Volvo Cars ser tekniskt negativ ut. Ser vi på kursdiagrammen för medellång sikt så har kursen under det senaste året fallit från nivåer runt 70.00 kronor till nivåer runt 40.00 kronor. Den negativa trendbilden är ett resultat av att investerare har sålt aktier till lägre kurser. Det är därmed stor sannolikhet att kursen kommer att fortsätta att underprestera och fortsätta utvecklas negativt enligt Investtechs forskningsresultat på över 23000 aktier med fallande trendkanaler.

Den 13 mars i år identifierades en säljsignal från en huvudskuldra-formation (HS) som signalerar en fortsatt negativ utveckling. Det saknas dessutom stöd i kursdiagrammet där ytterligare nedgång indikeras. Vid reaktioner upp möter kursen på motstånd vid cirka 46.00 kronor.

Volvo Cars är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader). OBS Bolaget förväntas presentera sin kommande delårsrapport den 27 april. Marknadens reaktioner på rapporten kan snabbt ändra den tekniska bilden.

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -