Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) utvecklades negativt under måndagen, en nedgång på 1.59 procent och stängde på 845 punkter. Den tekniska bilden är positiv med en stigande trend. Kursen har brutit upp genom motståndet vid cirka 830 punkter. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 830 punkter vid reaktioner tillbaka.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 37 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 35. Vi har därmed en övervikt av pessimister på marknaden.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 707 köp och 127 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 85 procent. Köpandelen på årsbasis är 82 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Stockholmsbörsen är samlat sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Securitas som erbjuder säkerhetstjänster ser tekniskt bra ut. Kursen återfinns i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt där utvecklingen närmast har varit horisontell det senaste året. Stigande trendkanaler ger dock goda utsikter till fortsatt uppgång enligt Investtechs forskningsresultat.

Kursen har brutit uppgenom motståndet vid cirka 85.00 kronor och vidare uppgång är därmed signalerad där nästa motståndsnivå återfinns runt 93.70 kronor. Stöd återfinns därmed runt 85.00 kronor och brott ned genom denna nivå eller nästa stödnivå runt 81.30 kronor kommer utlösa flera tekniska säljsignaler.

Securitas B är maximalt positiv på Investtechs insideranalys med flera insiderköp den senaste tiden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Teknikkoncernen Lagercrantz Group har nyligen handlats runt all-time-high nivåer vilket är ett resultat av att investerarna har valt att betala högre och högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Det är positivt och kursen utvecklas i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det ger goda utsikter till fortsatt uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Det saknas motstånd och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 130 kronor.

Lagercrantz Group B är svagt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Teknikbolaget Plejd visar en svag utveckling innanför en fallande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är ett resultat av ett överskott av säljare som önskar att sälja sig ur aktien och accepterar lägre och lägre kurser. Investtechs forskningsresultat visar att aktier med fallande trender statistiskt har underpresterat jämfört med marknaden den kommande perioden.

Den 16 juni i år identifierades ännu en säljsignal i form av en kursformation. En så kallad rektangelformation (REC) som signalerar en fortsatt utveckling i samma negativa riktning.

Kursen har också brutit ned genom den sista starka stödnivån och ytterligare nedgång indikeras. Vid reaktioner upp möter kursen på motstånd vid cirka 73.00 kronor. Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt negativt, med RSI-värde under 30. Det indikerar ökande pessimism hos investerare och ytterligare kursnedgång.

Plejd är även negativ på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -