Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) stängde ned 0,6 procent under måndagen och slutade på 843 punkter. Ser vi till den tekniska bilden är trenden positiv, om än utvecklingen varit i huvudsak horisontell sedan i höstas. Indexet återfinns mellan stödet vid 826 och motståndet vid 860 punkter. Vi behöver se brott genom dessa nivåer för indikation på kommande kursrörelse.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 36 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 32. Vi har därmed en övervikt av pessimister på marknaden.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 592 köp och 105 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 85 procent. Köpandelen på årsbasis är 83 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Stockholmsbörsen är samlat sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Nordea Bank utvecklas i en stigande trend på medellång sikt. Detta är resultatet av att investerare över tid har köpt in sig till allt högre kurs. Stigande trender öppnar för statistiskt goda möjligheter till fortsatt fin utveckling framöver enligt Investtechs forskning. Efter att ha testat stödnivån vid 105 kronor senast i maj, har aktien utvecklats starkt och brott genom motståndet vid 118 kronor har gett köpsignal. Motstånd vid 134 kronor ger uppsida på drygt 12 procent. Det marginella brottet gör dock att robustheten i köpsignalen kan anses begränsad i nuläget. En etablering av kursen ovanför 118 kronor skulle stärka aktien.

Nordea är neutral i Investtechs insideranalys och samlat sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Bolaget förväntas presentera resultatet för Q2-23 den 17 juli. Beroende på utfallet av denna kan den tekniska bilden komma ändras snabbt.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Clas Ohlson som presenterade resultatet för det brutna räkenskapsåret den 8 juni, har fått stärkta tekniska utsikter efter att köpsignal utlösts då motståndet vid 79 kronor brutits. Den underliggande tekniska bilden är god med stigande trend och ett starkt momentum vilket signalerar om god optimism bland investerarna. Motstånd först vid 100 kronor ger potentiellt fin uppsida på drygt 23 procent. 79 kronor är stöd vid reaktion ned.

En maximalt positiv insiderhandel ger stöd till den tekniska bilden. Clas Ohlson är tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månaders investeringshorisont).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Sweco som är ett konsultföretag inom arkitektur och teknik, har fått kraftigt försämrade tekniska utsikter efter att stödet vid 117 kronor brutits. Brottet har föregåtts av en horisontell utveckling sedan årsskiftet, vilket också resulterat i att den stigande trend som identifierats på medellång sikt brutits. Vi får numer ta sikte på 96 kronor på nedsidan.

Aktien är neutral på insiderhandel och samlat sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månaders investeringshorisont). Resultatet för Q2-23 förväntas offentliggöras den 18 juli. Den tekniska bilden kan komma ändras snabbt utifrån marknadens reaktion på denna. Brott upp genom 117 kronor skulle neutralisera den säljsignal som nu utlösts. Åt andra hållet är en etablering under 117 kronor en försvagande omständighet för aktien.

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

 

Lars-Göran Westerberg, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -