Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) stängde ned 0,4 procent under måndagen och slutade på 827 punkter. Ser vi till den tekniska bilden är trenden positiv, om än utvecklingen varit i huvudsak horisontell sedan i höstas. Indexet testar stödet vid 826, motstånd finns vid 860 punkter. Vi behöver se etablerat brott genom dessa nivåer för indikation på kommande kursrörelse.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 39 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 32. Vi har därmed en övervikt av pessimister på marknaden.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 514 köp och 94 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 85 procent. Köpandelen på årsbasis är 83 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Stockholmsbörsen är samlat sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Aktien till svenska industrikoncernen Teqnion uppvisar positiva tekniska signaler inför att bolaget förväntas presentera resultatet för Q2-23 den 15 juli. En brant stigande trend har identifierats i grafen på medellång sikt, och köpsignal har utlösts efter att motståndet vid 210 kronor brutits. Aktien handlas i trakten av alltime-high vilket gör att motstånd ovanför dagens kurs saknas. Detta är positivt enligt Investtechs kvantitativa forskning och stärker det samlade signalvärdet i aktien. Ett 20-dagars RSI på 70 signalerar om starkt momentum i aktien och god optimism bland investerarna. Vidare uppgång indikeras. 210 kronor är stöd vid reaktion ned.

Teqnion är samlat sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månaders investeringshorisont). Marknadens reaktion på resultatrapporten kan få den tekniska bilden att svänga snabbt. En etablering ovanför 205-210 kronor är positivt för aktien, medan brott genom dessa nivåer försvagar aktien. Det finns flera stödnivåer identifierade ned mot 180 kronor vilket kan hålla emot vid ökande säljtryck.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Thule Group är ett bolag som bland annat utvecklar och tillverkar takräcken, hållare för olika applikationer, och funktionella barnvagnar. Bolagets aktie uppvisar positiva tekniska signaler på medellång sikt, med utveckling i stigande trend och en etablering ovanför stödnivåerna vid 260-295 kronor. Aktien fick även i april köpsignal från rektangelformation. Motstånd vid 520 kronor ger fin potentiell uppsida på närmare 65 procent från torsdagens kurs.

Thule Group är samlat sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månaders investeringshorisont). Bolaget förväntas presentera resultatet för andra kvartalet 2023 den 19 juli. Beroende på marknadens reaktion på denna kan den tekniska bilden snabbt komma förändras.  

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktien till medicinteknikbolaget RaySearch Laboratories har fått säljsignal efter brott ned genom stödet vid 60 kronor. Den underliggande tekniska bilden är svag med fallande trend på medellång sikt och en negativ volymbalans. Investtechs algoritmer har identifierat närmsta stöd vid 44 kronor vilket ger en nedsida på drygt 23 procent från tisdagens stängningskurs. Aktien har dock tidigare vänt i trakten av dagens kurs runt 56 kronor. En etablering under denna nivå skulle försvaga aktien ytterligare. Åt andra hållet är en stabilisering av kursen ovanför 56 kronor positivt för aktien. Särskilt om vi framledes får se högre bottnar och brott genom de motstånd som finns i intervallet 60,50-68,50 kronor.  

RaySearch Laboratories är maximalt negativ på insiderhandel i Investtechs insiderbarometer, och samlat sett tekniskt negativ på medellång sikt. 

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

Lars-Göran Westerberg, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -