Två aktier med köpsignal - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) var upp (0,7 procent) under måndagen och stängde på 839 punkter. Den tekniska bilden präglas av en horisontell utveckling sedan i höstas. Indexet testar stödet vid 826, motstånd finns vid 860 punkter. Vi behöver se etablerat brott genom dessa nivåer för indikation på kommande kursrörelse.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 43 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 33. Vi har därmed ett neutralt signalvärde av hausseindexet på kort sikt, medan det på lång sikt fortsatt är negativt vilket signalerar om övervikt av pessimister.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 502 köp och 59 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 89 procent. Köpandelen på årsbasis är 83 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Mot bakgrund av den horisontella utvecklingen och det neutrala - med dragning mot negativa - signalvärdet av hausseindexet, har vi nedgraderat OMXSPI till neutral (från svagt köp) på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden. Närheten till stöd och motstånd gör att rekommendationen snabbt kan ändras.

Tobii Dynavox är ett bolag som utvecklar och säljer kommunikationshjälpmedel. Bolagets aktie som är noterad på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista, har fått köpsignal efter en stark utveckling efter att rapporten för Q3-23 presenterats den 20 juli. Motståndet vid 29 kronor har brutits under stark volymutveckling. Den positiva korrelationen mellan aktiekurs och handelsvolym har resulterat i en stark volymbalans. Detta stärker utsikterna för aktien kombinerat med en stigande trend på medellång sikt. Ett starkt momentum ger statistiskt goda förutsättningar till god utveckling på kort sikt.

Den tekniska bilden får stöd av en maximalt positiv insiderhandel. Tobii Dynavox är samlat sett tekniskt positiv på medellång sikt.

Investtechs rekommendation: Köp.  

Byggbolaget NCCs B-aktie har fått fina tekniska signaler i kölvattnet av resultatrapporten för Q2-23 som presenterades den 18 juli. Aktien som har rört sig horisontellt sedan i höstas, har fått köpsignal efter att motstånden vid 100-106 kronor brutits. Köpsignalen stärks av en mycket positiv volymbalans vilket signalerar om aggressiva köpare. Detta öppnar för statistiskt goda utsikter till fortsatt god utveckling enligt Investtechs forskning.

124 kronor är närmaste motstånd. Eventuellt brott genom denna nivå ger ny köpsignal. De tidigare motståndsnivåerna vid 100-106 kronor är numer stöd vid reaktion ned. NCC har maximal poäng i Investtechs insideranalys efter en serie köpaffärer registrerade den 21 juli. Detta indikerar att aktien är billig sett till fundamenta för bolaget, och ger stöd till de tekniska utsikterna.

NCC är tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månaders investeringshorisont).

Investtechs rekommendation: Köp.

Stora Enso är som en leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, trä och papper, har en lång period av negativ utveckling bakom sig. Trenden är starkt negativ och det negativa signalvärdet förstärks av en starkt negativ volymbalans. Brott ned genom stödet vid 125 kronor har utlöst säljsignal. Med nästa stöd vid 96 kronor är nedsidan 18 procent från måndagens stängningskurs. Aktien har dock tidigare vänt runt 100-115 kronor, en etablering av kursen ovanför dessa nivåer skulle stärka aktien. 125 kronor är motstånd vid vändning upp.

Stora Enso är samlat sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månaders investeringshorisont).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

Lars-Göran Westerberg, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -