Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Det blev en svag nedgång på Stockholmsbörsen (OMXSPI) under måndagen, en nedgång på 0.14 procent och indexet stängde på 845 punkter. Den tekniska bilden präglas av en horisontell utveckling. Detta indikerar att investerare är osäkra och väntar på signaler om kommande riktning. Ett brott upp kommer vara en köpsignal, medan ett brott ned kommer vara en säljsignal. Kursen återfinns i en rektangelformation (REC) mellan 815 och 863 punkter. Etablerat genombrott på en av dessa nivåer signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Kursen närmar sig även stödet vid cirka 825 punkter, något som kan ge en reaktion upp. Ett brott ned genom 825 punkter kommer emellertid vara en säljsignal.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 49 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 35. Vi har därmed ett neutralt signalvärde av hausseindexet på kort sikt, medan det på lång sikt fortsatt är negativt vilket signalerar om övervikt av pessimister.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 483 köp och 61 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 89 procent. Köpandelen på årsbasis är 83 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

OMXSPI är samlat sett tekniskt neutral på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden. Närheten till stöd och motstånd gör att rekommendationen snabbt kan ändras.

 

Spelutvecklaren Paradox Interactive har flera tekniska köpsignaler. Investerare har över en längre period valt att betala högre och högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Det har resulterat i att kursen utvecklas i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Stigande trender ger goda utsikter till fortsatt uppgång enligt Investtechs forskningsresultat.

Kursen har stigit kraftigt efter köpsignaler från två rektangelformationer (REC) som signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Det saknas motstånd i kursdiagrammet och vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 268 kronor. Därmed åtefinns kursen en bra bit ovanför närmaste stödnivå. Det är en positiv teknisk signal enligt Investtechs forskning.

Paradox Interactive är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg utvecklas i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerarna har valt att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Köpintresset bland investerare ökar och stigande trender ger goda utsikter till fortsatt uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Den 19 juli i år identiferade Investtechs algoritm en köpsignal från en rektangelformation (REC) som signalerar fortsatt uppgång. Kursen har nyligen brutit upp genom motståndet vid cirka 200 kronor som därmed har ombildats till en ny stödnivå. Fortsatt uppgång är därmed signalerad.

Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Det bekräftar den positiva trendbilden. Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt, med RSI över 70. Det indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång för aktien.

Atrium Ljungberg B är positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Detaljhandelsbolaget Fenix Outdoor B visar en svag utveckling. Aktiekursen har brutit ned genom en fallande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Fallande trender indikerar att köpintresset bland investerare avtar och det finns ett överskott av säljare som önskar att sälja sig ur aktien och accepterar lägre och lägre kurser. Trendbrottet signalerar en starkare nedgångstakt jämfört mot tidigare. Investtechs forskningsresultat visar att aktier som brutit ned genom golvet i fallande trender statistiskt har underpresterat jämfört med marknaden den kommande perioden.

Kursen har också brutit ned genom den sista stödnivån runt 740 kronor. En negativ volymbalans indikerar större omsättning på dagar med nedgång än på dagar med uppgång. Det bekräftar den negativa trendbilden. Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt negativt, med RSI-värde under 30. Även det indikerar ökande pessimism hos investerare och ytterligare kursnedgång.

Fenix Outdoor B är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -