Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Det blev en svag nedgång på marknaden under måndagen, en nedgång på 0.24 procent och OMXSPI-indexet stängde på 828 punkter. Indexet har därmed fallit sex av de senaste sju dagarna. Efter en längre horisontell utveckling präglas nu trendbilden av en fallande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Den horisontella utvecklingen indikerar att investerare varit osäkra och väntar på signaler om kommande riktning. Kursen har nu marginellt brutit ned genom stödet vid cirka 830 punkter. Etablerat brott indikerar vidare nedgång och samtidigt så utvecklas kursen i en rektangelformation (REC) mellan stödet på 825 och 845 punkter. Brott upp genom REC-taket, motståndet eller trendtaket kommer vara köpsignaler, medan etablering under stödnivån vid 830 punkter, trendgolvet eller REC-golvet kommer att vara säljsignaler. De närmaste dagarnas utveckling kan därmed utlösa både köp- och säljsignaler som ger oss en indikation för den fortsatta riktningen.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 49 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 36. Vi har därmed ett neutralt signalvärde av hausseindexet på kort sikt, medan det på lång sikt fortsatt är negativt vilket signalerar om övervikt av pessimister.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 438 köp och 667 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 87 procent. Köpandelen på årsbasis är 83 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

OMXSPI är samlat sett tekniskt neutral på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden. Närheten till stöd och motstånd gör att rekommendationen snabbt kan ändras.

 

Storbanken Swedbank ser tekniskt stark ut. Som kursdiagrammet för medellång sikt visar har investerare över en längre period valt att betala högre och högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Resultatet är en stigande trendkanal som ger goda utsikter till fortsatt uppgång enligt Investtechs forskningsresultat.

Kursen har brutit upp genom motståndet vid cirka 187 kronor och vidare uppgång är därmed signalerad. Motstånd åtefinns runt all-time-high nivån 207 kronor och brott upp genom denna nivån skulle utlösa ännu en köpsignal.

Swedbank A är maximalt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Tillverkningsbolaget Gränges utvecklas i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång, enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Kursen utvecklas i en rektangelformation (REC) mellan 101 kronor och 108 kronor. Etablerat genombrott på en av dessa nivåer signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Den 31 mars och 4 juli i år identifierades Investtechs algoritm köpsignaler från två rektangelformationer (REC) som signalerar fortsatt uppgång. Det saknas motstånd och vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 95.00 kronor.

Gränges är positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Trendbilden till Ericsson B är negativ på så väl kort- medellång och lång sikt. Aktiekursen utvecklas i en fallande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Fallande trender indikerar att köpintresset bland investerare avtar och det finns ett överskott av säljare som önskar att sälja sig ur aktien och accepterar lägre och lägre kurser. Investtechs forskningsresultat visar att aktier i fallande trender statistiskt har underpresterat jämfört med marknaden den kommande perioden.

Kursen har också brutit ned genom den sista stödnivån runt 54.00 kronor som därmed utgör ett motstånd, som nu testas. En negativ volymbalans indikerar större omsättning på dagar med nedgång än på dagar med uppgång. Det bekräftar den negativa trendbilden.

Ericsson B är neutral på Investtechs Insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -