Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Under måndagen rörde sig marknaden (OMXSPI) närmast horisontellt och stängde på 825 punkter (-0.03 procent). Efter en längre horisontell utveckling präglas nu trendbilden av en fallande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Den horisontella utvecklingen indikerar att investerare varit osäkra och väntat på signaler om kommande riktning. Kursen har nu marginellt brutit ned genom stöd- och motståndsnivån vid cirka 826 punkter som testats vid flera tillfällen den senaste tiden. Närheten till stöd och motstånd gör att rekommendationen snabbt kan ändras och de närmaste dagarnas utveckling kan därmed utlösa både köp- och säljsignaler som ger oss en indikation för den fortsatta riktningen.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 46 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 36. Vi har därmed ett neutralt signalvärde av hausseindexet på kort sikt, medan det på lång sikt fortsatt är negativt vilket signalerar om övervikt av pessimister.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 373 köp och 71 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 84 procent. Köpandelen på årsbasis är 83 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

OMXSPI är samlat sett tekniskt neutralt på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till stöd och motstånd gör att rekommendationen snabbt kan ändras. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Fordonstillverkaren Traton SE som även går under namnet Traton Group med tunga lastbilar och bussar från bland annat Scania ser tekniskt positiv ut. Aktiekursen utvecklas inom en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Stigande trendkanaler signalerar ökande optimism bland investerare som har valt att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Enligt Investtechs resultat från mångårig trendforskning indikerar stigande trender ytterligare kursuppgång.

Aktiekursen har stigit kraftigt efter köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation (IHS) och formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Just nu testas motståndet vid cirka 240 kronor. Det borde ge en reaktion nedåt, medan ett brott upp genom 240 kronor kommer att utlösa en köpsignal.

Handelsvolymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. En starkt positiv volymbalans är ett resultat av att handeln i aktien har varit högre på uppgångsdagar än på nedgångsdagar. Det bekräftar att investerarna är optimistiska samt den positiva trendbilden i aktien.

Traton SE är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till svensk-schweiziska teknikbolaget ABB återfinns i en stigande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det indikerar ytterligare kursuppgång.

Det saknas motstånd och vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 367 kronor. Därmed återfinns kursen en bra bit ovanför närmaste stödnivå. Det är också en teknisk köpsignal enligt Investtechs forskningsresultat på stöd och motståndsnivåer.

ABB är neutral på Investtechs insideranalys men aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Net Insight som erbjuder lösningar för videotransport och molntjänster ser tekniskt negativ ut. Investtechs algoritmer har identifierat en fallande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerarna accepterat lägre och lägre kurser för att sälja sig ur bolaget. Enligt Investtechs forskningsresultat har aktier med fallande trender statistiskt underpresterat jämfört med marknaden den kommande perioden.

Den 28 juli i år identifierades även en säljsignal från en huvudskuldra-formation (HS) som ger signal om fortsatt nedgång

Kursen har också brutit ned genom stödnivån runt 4.60 kronor som därmed ombilades till ett motstånd. Ny stödnivå återfinns runt 3.50 kronor.

Net Insight B är maximalt negativ på Investtechs Insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -