Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Under måndagen blev det en nedgång på 1.01 procent på Stockholmsbörsen (OMXSPI) som stängde på 784 punkter.

Efter en längre tids sidledes utveckling präglas nu trendbilden av en fallande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det har identifierats flera säljsignaler från kursformationer (röda pilar) som ger signal om vidare nedgång. Kursen har även brutit ned genom flera stödnivåer. Här senast den runt 795 punkter som därmed har ombildats till en ny motståndsnivå. Vid ett eventuellt brott ned genom trendgolvet så utlöses ännu en säljsignal och närmaste stödnivå återfinns nu runt 732 punkter.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 27 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 23. Vi har därmed en övervikt av pessimister på såväl kort- som lång sikt.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 459 köp och 105 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 81 procent. Köpandelen på årsbasis är på 83 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

OMXSPI är samlat sett svagt negativ på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till främst stöd och motstånd gör att rekommendationen snabbt kan ändras. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Fordonsproducenten Volvo (analys av b-aktien) ser tekniskt stark ut inför kommande delårsrapporten som förväntas presenteras den 18 oktober i år. Det senaste året har investerarna valt att betala högre och högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Aktiekursen utvecklas därmed i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång enligt Investtechs trendforskning.

Kursen återfinns mellan stödet vid cirka 217 kronor och motståndet vid cirka 232 kronor och etablerat brott på en av dessa nivåer kommer att signalera om framtida riktning. En starkt positiv volymbalans visar att handelsvolymen i aktien har varit högre på uppgångsdagar än på nedgångsdagar. Även det indikerar att optimismen är ökande hos investerare och bekräftar den positiva trendbilden.

Volvo B är positiv på Investtechs insideranalys. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader). OBS: Bolaget förväntas presentera delårsrapport den 18 oktober 2023. Marknadens reaktioner på rapporten kan snabbt ändra den tekniska bilden.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till storbanken SEB (analys av SEB A) åtefinns i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det indikerar en bra utveckling för bolaget och att investerarna är positiva och villiga till att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Det är en teknisk köpsignal och enligt Investtechs mångåriga trendforskning har aktier i stigande trender i genomsnitt haft en årlig meravkastning på 6.5 procentenheter jämfört med marknaden.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har aktiekursen stöd vid cirka 125 kronor och återfinns alltså en bit ovanför närmaste stödnivå. Även det är en teknisk köpsignal enligt Investtechs forskningsresultat på stöd- och motståndsnivåer.

SEB A är svagt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader). OBS: Bolaget förväntas presentera delårsrapport den 25 oktober 2023. Marknadens reaktioner på rapporten kan snabbt ändra den tekniska bilden.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Teknikbolaget Scandinavian Enviro Systems som är inriktade mot återvinning är en högvolatil aktien som ser tekniskt negativ ut. Trendbilden på kursdiagrammet för medellång sikt är negativ då aktien under det senaste halvåret har halverats i värde.

Det indikerar att bolaget är inne i en negativ utveckling och signalerar pessimism samt att köpintresset bland investerare varit avtagande. Kursen har brutit ned genom stödet vid cirka 1.34 kronor. Stöd saknas i kursdiagrammet vilket indikerar en fortsatt nedgång.

Aktien har även en starkt negativ volymbalans där handelsvolymen i aktien i genomsnitt har varit högre på nedgångsdagar än på uppgångsdagar. Det indikerar att säljarna är aggressiva medan köparna är passiva, vilket bekräftar den negativa trendbilden och försvagar aktien.

Scandinavian Enviro Systems är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -