Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) rörde sig närmast horisontellt under måndagen och stängde på 800 punkter (-0.08 procent). Investtechs algoritmer har identifierat en fallande trend på medellång sikt. Kursen återfinns mellan stödet vid 795 punkter och motståndet vid 827 punkter. Etablerat genombrott på en av dessa nivåer signalerar fortsatt utveckling i samma riktning.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 31 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 25. Vi har därmed en fortsatt övervikt av pessimister på såväl kort- som lång sikt.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 344 köp och 73 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 82 procent. Köpandelen på årsbasis är på 83 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden. Vi närmar oss rapportperiod vilket gör att personer med insyn i börsens bolag inte är tillåtna handla aktier i det egna bolaget. Detta gör att antalet insideraffärer reduceras, senaste veckan har exempelvis enbart 33 affärer registrerats.

OMXSPI är samlat sett tekniskt svagt negativ på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Duni som är en producent och leverantör av hushålls- och restaurangartiklar ser tekniskt och kvantitativt stark ut inför den kommande delårsrapporten som förväntas presenteras den 24 oktober i år. Aktiekursen utvecklas inom en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Den positiva trendbilden är ett resultat av att investerarna har valt att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Det signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång enligt Investtechs omfattande trendforskning.

Kursen befinner sig i en rektangelformation (REC, blåa linjer) mellan 95.61 kronor och 99.23 kronor. Etablerat genombrott på en av dessa nivåer signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Kursen har nyligen även brutit upp genom motståndet vid cirka 97.00 kronor. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 97.00 kronor vid reaktioner tillbaka. Nästa motstånd återfinns runt 113 kronor.

Duni är positiv på Investtechs insideranalys. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader). OBS: Bolaget förväntas presentera delårsrapport den 24 oktober 2023. Marknadens reaktioner på rapporten kan snabbt ändra den tekniska bilden.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Knappt två veckor innan SKF som är kända för bland annat kullager förväntas presentera sin kommande delårsrapport ser aktien teknsikt starkt ut (analys av SKF B). Aktiekursen utvecklas i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Stigande trender signalerar ökande optimism bland investerare och är ett resultat av att investerarna har valt att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget.

Kursen närmar sig stödet vid cirka 176 kronor, något som kan ge en reaktion upp. Ett brott ned genom 176 kronor kommer emellertid vara en säljsignal. Motstånd återfinns runt knappt 200 kronor.

SKF B är svagt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader). OBS: Bolaget förväntas presentera delårsrapport den 27 oktober 2023. Marknadens reaktioner på rapporten kan snabbt ändra den tekniska bilden.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Den högvolatila teknikbolagsaktien Truecaller ser tekniskt negativ ut inför den kommande delårsrapporten som förväntas presenteras den 27 oktober. Under de senaste 18 månaderna har bolaget mer än halverats i värde. Det är ett resultat av att investerarna har varit pessimistiska till framtiden och valt att acceptera lägre och lägre kurser för att dra ned på sitt engagemang i bolaget. Det har resulterat i en bred negativ trendkanal som ses här bredvid på kursdiagrammet för medellång sikt.

Aktiekursen har nyligen brutit ned genom stödet vid cirka 37.00 kronor som därmed har ombildats till en ny motståndsnivå. Det är en teknisk säljsignal och vidare nedgång är därmed signalerad. Nästa stödnivå återfinns runt 32.00 kronor.

Truecaller är maximalt negativ på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader). OBS: Bolaget förväntas presentera delårsrapport den 27 oktober 2023. Marknadens reaktioner på rapporten kan snabbt ändra den tekniska bilden.

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -