Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) öppnade veckan positivt och stängde på 871 punkter, vilket motsvarar en uppgång på 0.93 procent. Indexet har därmed stigit 5.30 procent efter köpsignalen från en rektangelformation (REC) för tre veckor sedan. Den senaste tidens positiva utveckling har gjort att motståndet vid 860 punkter brutits och ombildats till en ny stödnivå. Trendbilden på kort sikt är starkt positiv medan vi på medellång sikt har en fallande trend identifierad av algoritmerna, som dock har brutits för knappt en månad sedan. På uppsidan har vi numer motstånd runt 890 punkter identifierat i grafen på lång sikt. Brott genom denna nivå kommer stärka utsikterna.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 58 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 40. Vi börjar därmed få en övervikt av optimister på kort sikt, medan det på lång sikt är fortsatt övervikt av pessimister.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och säljtransaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 550 köp och 128 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 81 procent. Köpandelen på årsbasis är 84 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

OMXSPI är samlat sett tekniskt positivt på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till stöd och motstånd gör att rekommendationen för indexet snabbt kan förändras. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

New Wave B som är verksamma inom detaljhandelsbranchen ser ut som ett starkt investeringscase rent tekniskt. I starten av november i år bröt aktiekursen upp genom taket i den fallande trendkanalen som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det signalerar ökande optimism bland investerare och i det kortsiktiga tidsperspektivet har det redan identifierats en stigande trendkanal.

Den senaste tiden har aktiekursen även brutit upp genom motståndet vid cirka 90.00 kronor som därmed har ombildats till en ny stödnivå. Det är en teknisk köpsignal som stärker utsikterna i aktien. Närmaste motståndsnivå återfinns nu runt 105 kronor som är knappt 13 procent ovanför måndagens stängningskurs.

Med ett RSI-värde över 70 har aktien ett starkt positivt momentum, något som indikerar ökande optimism och att kursen ska fortsätta upp.

New Wave B är positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Investtechs algoritmer har under den senaste tiden identiferat flera köpsignaler i fastighetsbolaget Wallenstam. i början och mitten av november i år identiferades två köpsignaler från rektangelformationer (REC) som signalerar en fortsatt uppgång.

Geometriska kursformationer, som REC-formationer används inom teknisk aktieanalys för att prognostisera framtida kursutveckling. Tanken är att dessa formationer beskriver det psykologiska tillståndet hos investerarna, om de framöver är benägna att köpa eller sälja aktier och därmed indikera kommande kursriktning.

Stöd återfinns runt 41.20 kronor och motstånd vid cirka 53.00 kronor. Aktien har även ett starkt positivt momentum, vilket indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång.

Wallenstam B är maximalt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Finska Nokia verksamma inom den globalt telekomsektorn ser tekniskt negativ ut (analys av NOKIASEK). Aktiekursen har under de senaste två åren varit fallande och det är ett resultat av att köpintresset bland investerare har varit avtagande. Investtechs algoritmer har identifierat en fallande trendkanal på på kursdiagrammet för medellång sikt.

Fallande trender indikerar en fortsatt negativ utveckling för aktien enligt Investtechs forskningsresultat på över 23000 unika fallande trendkanaler. Aktiekursen har brutit ned genom det sista stödet vid cirka 42.00 kronor som därmed ombildats till en motståndsnivå.

Aktien har en starkt negativ volymbalans då handelsvolymen varit högre på nedgångsdagar än på uppgångsdagar, vilket bekräftar den negativa trendbilden och signalerar att optimismen är avtagande hos investerarna. Ett RSI-värde under 30 visar att momentum i aktien är starkt negativt på kort sikt och även det är en negativ teknisk säljsignal.

Nokia är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader). OBS, Nokia är även noterad på Large Cap Helsinki. Den teknsika bilden av aktien noterad på Stockholmsbörsen stämmer bra överens med aktien noterad i Helsingfors. Båda är tekniskt negativa med liknande säljsignaler.

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender. Läs mer här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -