Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) öppnade veckan med att stiga 0,54 procent och stängde därmed på 900 punkter. Indexet har inte varit högre sedan april 2022 och har stigit 8.80 procent efter köpsignalen från en rektangelformation (REC) för fem veckor sedan. Den senaste tidens positiva utveckling har gjort att motståndet vid 860 punkter brutits och ombildats till en ny stödnivå och även motståndet vid cirka 890 punkter som har identifierats i grafen på lång sikt har ombildats till en ny stödnivå. Trendbilden på kort sikt är starkt positiv medan den på medellång sikt har en fallande trend identifierad av algoritmerna, som dock har brutits för cirka fem veckor sedan. På uppsidan återfinns motstånd vid all-time-high runt 1045 punkter.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 63 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 50. Vi har därmed en övervikt av optimister på kort sikt, medan det på lång sikt är jämvikt mellan pessimister och optimister.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och säljtransaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 525 köp och 119 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 82 procent. Köpandelen på årsbasis är 84 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

OMXSPI är samlat sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

Fastighetsbolaget Eastnine ser tekniskt bra ut där aktiekursen utvecklas i en stigande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det signalerar ökande optimism bland investerare och fortsatt kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på den tekniska indikatorn, trender.

Nyligen bröt kursen även upp genom motståndet runt 163 kronor som därmed har ombildats till en ny stödnivå. Nya motstånd saknas då kursen handlas runt All-time-high niver som även det ska tolkas som en teknisk köpsignal. En starkt positiv volymbalans innebär att aktien har haft en högre handelsvolym på uppgångsdagar jämfört med nedgångsdagar. Det bekräftar de positiva investerarna samt den positiva trendbilden.

Ett RSI-värde över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt och även det är en statistikt bra köpsignal enligt Investtechs forskningsresultat på indikatorn.

Eastnine är maximalt positiv på Investtechs insideranalys med flera aktieköp bland styrelsemedlemmar den senaste tiden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.  

Aktiekursen till tillverkningsbolaget Troax Group utvecklas positivt inom en brant men smal stigande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. De senaste tre månaderna har värdet på bolaget ökat med över 50 procent.

Kursen har också brutit upp genom flera motståndsnivåer som därmed har ombildats till nya stödnivåer. Här senast nivån runt 240 kronor där fortsatt uppgång signaleras. Aktien har ett starkt positivt momentum med ett RSI-värde över 70 där ytterligare uppgång indikeras.

Troax Group är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

Loomis med verksamhet inom värdehantering och kontantflöden ser tekniskt negativ ut och flera säljsignaler har identifierats. Aktiekursen utvecklas inom en fallande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det ett tecken på ökat utbud och att det finns ett överskott av säljare och rent statistiskt är det en stark säljsignal enligt Investtechs forskningsresultat på fallande trender.

Det saknas dessutom stöd i kursdiagrammet då flera tidigare stödnivåer under den senaste tiden har brutits och ombildats till motståndsnivåer. Vid reaktioner upp möter kursen på motstånd vid 280 kronor. Aktien har också en starkt negativ volymbalans då handelsvolymen varit högre på nedgångsdagar än på uppgångsdagar, vilket bekräftar den negativa trendbilden och signalerar att optimismen är avtagande hos investerarna.

Så sent som den 21 december i år identifierades även en säljsignal från en så kallad rektangelformation (REC - röd pil), som indikerar en fortsatt nedgång.

Loomis är svagt positiv på Investtechs insideranalys men aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender. Läs mer här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -