Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) avslutade årets sista handelsdag med en uppgång på 0.26 procent. December som helhet gav en uppgång med 8.3 procent och totalt för året blev det en uppgång på hela 15.5 procent. Indexet har inte varit högre sedan april 2022 och har stigit cirka 9.00 procent efter köpsignalen från en rektangelformation (REC) som identifierades i slutet av november 2023. Den senaste tidens positiva utveckling har gjort att motståndet vid 860 punkter brutits och ombildats till en ny stödnivå och även motståndet vid cirka 890 punkter som har identifierats i grafen på lång sikt har ombildats till en ny stödnivå. Trendbilden på kort sikt är starkt positiv medan den på medellång sikt har en fallande trend identifierad av algoritmerna, som dock har brutits för cirka sex veckor sedan. På uppsidan återfinns motstånd vid all-time-high runt 1045 punkter.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 66 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 52. Vi har därmed en övervikt av optimister på kort sikt, medan det på lång sikt är jämvikt mellan pessimister och optimister.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och säljtransaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 502 köp och 118 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 81 procent. Köpandelen på årsbasis är 84 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

OMXSPI är samlat sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Björn Borg som är verksamma inom detaljhandelsbranschen ser tekniskt bra ut. Det senaste kvartalet har investerarna valt att betala mer och mer för att köpa in sig i bolaget och aktiekursen utvecklas därmed i en stigande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det signalerar ökande optimism bland investerare och fortsatt kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på den tekniska indikatorn, trender.

Nyligen bröt kursen även upp genom motståndet vid 43.40 kronor som därmed har ombildats till en ny stödnivå. Även det är en teknisk köpsignal som även förstärks av att det saknas nya motstånd.

Björn Borg är positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till investmentbolaget Öresund har brutit upp genom taket i en fallande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det indikerar i första skedet en svagare nedgångstakt eller en mer horisontell utveckling men på Investtechs kortsiktiga graf har det redan identifierats en stigande trendkanal.

Den 6 december 2023 identifierades en köpsignal från en rektangelformation (REC) som signalerar en fortsatt positiv utveckling.

Flera motståndsnivåer har även brutits och därmed ombildats till nya stödnivåer. Här senast nivån runt 106 kronor där fortsatt uppgång signaleras. Aktien har ett starkt positivt momentum med ett RSI-värde över 70 där ytterligare uppgång indikeras.

Öresund är svagt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Ferronordic som driver återförsäljning av tunga fordon ser tekniskt och kvantitativt negativ ut där flera säljsignaler har identifierats. Bland annat så utvecklas aktiekursen inom en fallande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det ett tecken på ökat utbud och att det finns ett överskott av säljare och rent statistiskt är det en stark säljsignal enligt Investtechs forskningsresultat på fallande trender.

Aktien handlas nu till nivåer mellan stödet vid cirka 66.00 kronor och motståndet vid cirka 73.00 kronor och ett etablerat brott på en av dessa nivåer kommer att signalera om framtida riktning.

Ferronordic är negativ på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender. Läs mer här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -