Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index rörde sig närmast horisontellt måndagen och stängde på 988 punkter (-0.08 procent). Den tekniska bilden är fortsatt i huvudsak positiv med en brant stigande trend identifierad i grafen på medellång sikt. Kursen har dock brutit ned genom golvet i trendkanalen, vilket i första skedet indikerar en svagare stigningstakt, eller inledningen av en mer horisontell utveckling. Den senaste tidens positiva utveckling har gjort att indexet brutit upp genom den tidigare toppnoteringen intill 972 punkter. Detta har gett köpsignal och vi har all-time-high nivån runt 1040 punkter att förhålla oss till på uppsidan. 972 punkter är stöd. Robustheten i köpsignalen kan anses begränsad i dagsläget till följd av det marginella brottet genom 972 punkter. En etablering ovanför denna nivå skulle stärka den tekniska bilden.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 59 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 56. Vi har därmed i stort sett jämvikt mellan optimister och pessimister på börsen.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och säljtransaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 444 köp och 106 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 81 procent. Köpandelen på årsbasis är 82 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

OMXSPI är samlat sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till främst stödnivån runt 972 punkter dock att den tekniska bilden snabbt kan ändras vid reaktion ned. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Om man är på jakt efter ett bolag inom IT-sektorn så är I.A.R Systems Group B en tekniskt bra aktie. Aktiekursen har på senare tid brutit upp genom taket på en stigande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt.

Trendbrottet är det ett tecken på en ökad efterfrågan där det har uppstått ett överskott av köpare. Det signalerar en starkare stigningstakt jämfört med tidigare kursutveckling och rent statistiskt är det en bra köpsignal enligt Investtechs forskningsresultat.

I slutet av förra månaden identifierades även en köpsignal från en rektangelformation (REC) som är en tolkning av investerarnas beteende och vilja att betala för att köpa in sig i bolaget. Statistiskt är även det en bra köpsignal som signalerar en fortsatt uppgång för kursen.

Kursen testar nu motståndet vid cirka 163 kronor där ett brott upp genom 163 kronor kommer att utlösa ännu en köpsignal. Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar, vilket stärker trendbrottet och den positiva trendbilden. Ett RSI-värde över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt, vilket indikerar ökande optimism och att kursen ska fortsätta upp.

I.A.R Systems Group B är positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.  

 

Rejlers som erbjuder tekniska konsulttjänster inom bland annat energi, bygg, och fastighet har flera tekniska och kvantitativa köpsignaler. Till att börja med har aktiekursen brutit upp genom taket på en stigande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. När kursen bryter upp är det ett tecken på en ökad efterfrågan som signalerar en starkare stigningstakt jämfört med tidigare.

Kursen återfinns just nu mellan stödet vid cirka 152 kronor och motståndet vid cirka 160 kronor och etablerat brott på en av dessa nivåer kommer att signalera om framtida riktning. En starkt positiv volymbalans, med högre omsättning i aktien under dagar med uppgång och lägre omsättning under dagar med nedgång bekräftar den positiva trendbilden.

Rejlers B är positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

MilDef Group som specialiserat sig inom utveckling av bestående hård- och mjukvara samt tjänster till bland annat säkerhets- och försvarsindustrin ser tekniskt negativ ut. Investtechs algoritmer har identifierat en negativ trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerare över en längre period har godtagit lägre och lägre kurser för att komma ut ur aktien. Statistiskt bör man som investerare som förväntar kursuppgång undvika fallande trender.

Som det ser ut nu så saknas det stöd i kursdiagrammet och ytterligare nedgång indikeras. Vid reaktioner upp möter kursen på motstånd vid cirka 65.00 kronor. Ett RSI-värde under 30 visar att momentum i aktien är starkt negativt på kort sikt. Det indikerar ökande pessimism och att kursen ska fortsätta ned.

MilDef Group är svagt negativ på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender. Läs mer här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -