Investor som alternativ till en Sverigefond

Fondkommentar För den som överväger en Sverigefond kan investmentbolaget Investor vara ett attraktivt alternativ. Här är några anledningar till varför Investor kan vara ett utmärkt val för investerare som vill exponera sig mot Stockholmsbörsen.

Jag fick flera frågor kring min artikel ”Få Sverigefonder klarar Buffetts krav”, som var en utvärdering av Sverigefonder enligt Warren Buffetts utvärderingsregler. Den frågan som jag nu följer upp är hur pass väl och bra passar investmentbolaget Investor in som ett substitut för en Sverigefond?

Avkastning och risk

Börjar vi med det mest uppenbara, avkastningen, så har Investor levererat betydligt högre avkastning inklusive utdelningar än SIX Return Index. SIX Return Index är ett marknadsindex som speglar utvecklingen på alla bolag noterade på Stockholmsbörsen och ett bra jämförelseindex som även har ett antal fonder som följer indexet om man är intresserad av en indexfond.

Det anmärkningsvärda är att Investor B klår SIX Return Index på alla tidsperioder från 1 år till 20 år. Överavkastningen över hela perioden är mycket stor, på 20 år har Investor B levererat en totalavkastning på 1 500 procent, jämfört med knappt 950 procent för SIX Return Index. Även det senste året är uppgången mer än 50 procent högre för Investor B. När det gäller avkastning talar historiken om en tydlig vinnare och det är Investor B.

Investor B visar sig även goda egenskaper när det gäller minusmånader. Den absolut sämsta månadsavkastningen står SIX Return index för och det skedde i oktober 2008 på minus 17,8 procent. Investors B:s sämsta månad är januari 2009 med en nedgång på minus 16,9 procent.

Även under starten på covid klarade sig Investor B lindrigare undan. Investor B backade med knappt 14 procent under februari och mars 2020. SIX Return index såg en nedgång på närmare 20 procent under motsvarande månader.

Den sämsta månaden det senaste året var augusti i fjol då backade SIX Return index 3,7 procent, samtidigt backade Investor B bara 1,8 procent.

När det gäller hela kalenderår var 2008 det sämsta året för båda parter. Investor B tappade 20 procent i värde, vilket var nästan hälften så stor nedgång som SIX Return index som backade 39 procent.

När det gäller svaga perioder då börserna backar betydligt visar historiken att Investor B har varit ett bra val att äga.

Bästa år för Investor B-aktien de senaste 20 åren var 2005 då aktien steg hela 64 procent inklusive utdelningar. Bästa år för SIX Return index var 2009 då marknaden vände kraftigt upp och index steg hela 52 procent.

Investor B visar sig både ha högre avkastning och mindre nedgångar än SIX Return index, vilket är ovanligt bra egenskaper för en investering.

Diversifierad Portfölj

Investor har en bred och diversifierad portfölj av innehav inom olika branscher. Detta inkluderar både noterade och onoterade bolag, vilket ger en balanserad exponering mot olika sektorer i den svenska ekonomin.

Investor är uppdelat i tre affärsområden. Den noterade portföljen, den onoterade portföljen genom dotterbolaget Patricia Industries och investeringar i och genom riskkapitalbolaget EQT.

Noterade portföljen

Investor har betydande ägarandelar i flera stora börsnoterade företag; ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Epiroc, Ericsson, Electrolux, Nasdaq, SEB, Sobi, Husqvarna, SAAB och Wärtsilä. Dessa är multinationella företag med starka marknadspositioner och beprövade affärsmodeller.

Atlas Copco och ABB är de klart största innehaven på 24 respektive 21 procent. Värt att notera är att Ericsson numera bara utgör 2 procent av värdet i den noterade portföljen.

Totalt utgjorde de noterade bolagen vid utgången av årets första kvartal 624 miljarder kronor, vilket motsvarar 68 procent av hela Investors justerade substansvärde på 915 miljarder kronor.

Det rapporterade substansvärdet den 31 mars i år var 786,7 miljarder kronor, vilket gav en substansrabatt på 14 procent. De senaste 10 åren har Investors rabatt varit mellan 10 till 15 procent, före det var det vanligt att rabatten var mellan 20 till 25 procent.

Det lägre rabattintervallet de senaste 10 åren står för en betydande del av överavkastningen under 20 års perioden. Det kan vara svårt att upprepa en lägre substansrabatt som katalysator för överavkastning mot SIX Return index.

Onoterade portföljen

Affärsområdet onoterade bolag representeras av Patricia Industries som är ett dotterbolag till Investor. Patricia fokuserar på långsiktiga investeringar i onoterade företag. Några av de företag som ingår i denna portfölj är Mölnlycke, Permobil, BraunAbility, Laborie och Vectura.

De onoterade innehaven har en klar lutning mot hälsovårdssektorn och medicinteknikbolaget Mölnlycke sticker ut som det klart viktigaste innehavet. Det totala värdet för de onoterade innehaven var vid utgången av årets första kvartal 203 miljarder kronor, som motsvarade 22 procent av Investors totala justerade substansvärdet.

Investeringar i EQT

Investor var en av EQT:s grundare 1994 och har investerat i de allra flesta av dess fonder. Ägarandelen i EQT uppgår till 14 procent av kapitalet och röster, vilket motsvarade 59 miljarder kronor vid den 31 mars 2024.

Det rapporterade värdet på de investeringar Investor gjort i flera av fonderna uppgick senaste till 33,7 miljarder kronor.

Det som är intressant att notera är att Investor lyckats följa med sin nutid. Vi hittar intressanta och spännande bolag som ligger rätt i tiden. Här hittar vi Atlas Copco som genom lyckade förvärv är en nyckelleverantör till holländska ASML ,som är världsledande på tillverkningsmaskiner för halvledare.

Epiroc är en spännande avknoppning som är en viktig aktör för att ta fram mineraler och metaller för den globala energiomställningen. Man startade EQT för över 30 år sedan som idag är en av europas största riskkapital bolag samt ett betydande innehaven i Investor. Genom Patricia Industrier får man en intressant exponering mot medicinteknik.

Investoraktien erbjuder tillräcklig riskspridning och diversifiering jämfört med en Sverigefond. Det man inte får i en vanlig Sverigeaktiefond är ett antal onoterade bolag genom Patricia Industries.

Långsiktighet och stabilitet

Investor är känt för sitt långsiktiga perspektiv och sina stabila ägarstrukturer. Bolaget har funnits i över hundra år och har en stark tradition av att bygga värde över tid. Denna långsiktighet erbjuder uppenbarligen en trygghet för investerare som söker stabila investeringar på den svenska marknaden.

Investors organisation och styrelse har djup kunskap om de företag och industrier de investerar i. Genom att verksamheten har lång historik finns det mycket upparbetad kompetens och expertis inom de kärnområden som man investerar inom.

Denna expertis kan vara en stor fördel jämfört med många fonder som kanske inte har samma nivå av insyn eller inflytande över sina innehav.

Låga förvaltningskostnader

En av fördelarna med att investera i investmentbolag som Investor jämfört med traditionella fonder är de ofta lägre förvaltningskostnaderna. Detta innebär att en större andel av avkastningen går direkt till investerarna, snarare än att ätas upp av höga avgifter. Den årliga förvaltningskostnaden i Investor AB brukar ligga runt 0,1 procent av de förvaltade tillgångarna.

Det är viktigt att notera att denna kostnad är mycket lägre än vad som är vanligt för aktivt förvaltade aktiefonder, vilka ofta har en förvaltningsavgift på 1-1,5 procent. Investors förvaltningskostnad är paritet med en billig indexfond.

Potential för högre avkastning

Historiskt sett har Investor levererat stark avkastning till sina aktieägare. Genom aktivt ägande och strategiska investeringar i både noterade och onoterade bolag har Investor ofta överträffat marknaden, vilket kan ge bättre avkastning än många traditionella Sverigefonder och SIX Return index.

Direkt ägande och röstkraft

Som aktieägare i Investor får man ett direkt ägande i ett investmentbolag som aktivt arbetar med sina innehav för att skapa värde. Detta kan innebära en mer aktiv roll i företagets utveckling jämfört med att vara andelsägare i en fond.

Sammanfattning

Investor erbjuder en attraktiv kombination av diversifiering, stabilitet, erfaren förvaltning, låga kostnader och potential för hög avkastning.

För investerare som söker ett alternativ till traditionella Sverigefonder kan Investor vara ett värdigt val. Genom att investera i Investor får man inte bara tillgång till några av Sveriges mest framstående företag, utan även fördelen av att investera med en av landets mest erfarna och framgångsrika investerare med kött och blod vid rodret.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -