Alimak: Köpvärt trots kursuppgång

Aktieanalys Alimak har kommit en bra bit på förändringsresan. Det har tagit lång tid för huvudägaren Latour att förändra ett tidigare bygge av riskkapitalister. Men bra saker tar tid och långsiktiga förändringar underskattas ofta av aktiemarknaden.

Det var inte länge sedan hissbolaget Alimak var utdömt av aktiemarknaden. Ett tidigare rekordförvärv höjde skuldsättningen och oron kring den vikande byggkonjunkturen ökade osäkerheten kring intjäningen. Rädslan var visserligen befogad då stora skulder och fallande intjäning är en farlig kombination för aktieägare. Men börsvärdet har nästan dubblerats sedan hösten 2023 och börsvärdet uppgår nu till drygt 12 miljarder kronor.

Alimak noterades för snart tio år sedan av riskkapitalbolaget Triton. Investmentbolaget Latour kopplade grepp om bolaget när de år 2017 ökade sitt tidigare ägande om några procent och köpte nästan 27 procent av aktierna i Alimak från dem.

Pandemin, Kina-exponering och ett stort konjunkturberoende har utmanat intjäningen, men också präglat börsens syn på aktien. När nuvarande vd Ole Kristian Jødahl kom till Alimak 2020 var ambitionen och riktningen tydlig. Genom att bredda verksamheten och öka andelen serviceintäkter skulle intjäningen stabiliseras och lönsamheten förbättras.

2022 annonserades ett stort förvärv av Tractel, vilket adderade fler specialiserade divisioner. Året efter rekordförvärvet presenterades nya högt ställda finansiella mål. För att finansiera köpet gjordes dessutom en företrädesemission på 2,5 miljarder kronor som nästan dubblerade antalet aktier och minskade den tidigare höga skuldsättningen.

Nya finansiella mål

De finansiella målen, som presenterades i fjol, säger att intäkterna ska växa 6-10 procent. Den justerade ebita-marginalen ska uppgå till minst 18 procent och samtidigt ska bolaget hålla skuldsättningen under 2,5 gånger rörelseresultatet före finansnetto, skatter och av- och nedskrivningar. Ambitionen var att målen ska nås cirka två till tre år efter att de presenterades, vilket innebär år 2025 eller 2026.

Vid utgången av årets första kvartal visar siffrorna på rullande 12 månader att Alimak har en bit kvar till måluppfyllnad och det viktiga marginalmålet på 18 procent i stället var på cirka 16 procent.

Aktien är upp nästan 40 procent i år. Men infrias målen kommande år är värderingen fortfarande relativt låg. Framförallt med tanke på att måluppfyllnad kan resultera i en förändrad syn på bolaget och aktien, vilket resulterar i multipelexpansion på då högre vinster.

Värdering vid måluppfyllnad

Vid en förenklad skiss på en intäktsökning om 8 procent kommande två år hamnar vinsten per aktie runt 7 kronor i år och cirka 9 kronor nästa år. Då räknar vi med ett finansnetto och avskrivningar i linje med år 2023. Förmodligen blir räntekostnaderna lägre kommande år. Men att intäkterna växer 8 procent är istället något optimistiskt.

År 2023A 2024P 2025P
Intäkter, MKr 7 100 7 700 8 300
Ebitamarginal, procent 16,1% 18% 20%
Ebita, Mkr 1 145 1 386 1 660
Resultat, Mkr 515 740 945
Resultat per aktie, SEK 5,25 6,87 8,78
EV/Ebita 13,3 11,0 9,2
P/e 21,7 16,5 13,0

Källa: Bolaget/Placera

När investmentbolag med ett långsiktigt perspektiv tar över börsbolag byggt av riskkapitalister finns bra förutsättningar att sätta en ny stabilare grund för en lång och mer konsekvent framtida vinstökning.

Bolagsbyggande tar lång tid och uppskattas sällan av aktiemarknaden under perioden som arbetet pågår. Förändringar i ledning, skuldsättning och strategisk inriktning, samtidigt som de finansiella siffrorna pressas, skapar tillsammans en osäkerhet kring framtida intjäningsförmåga.

Om och när bolag genomgått förändring och uppnår tidigare ambitioner tenderar aktiemarknaden istället att underskatta uthålligheten i den framtida intjäningsförmågan.

Aktien är upp 70 procent sedan Placera senast satte köp. Men bolagsbygget är ännu inte klart och på dagens vinstmultiplar finns det fortsatt uppsida kvar i aktien. Det krävs tålamod och på kvartalsbasis kan intjäningen och aktien vara volatil. När den operativa förändringen närmar sig slutet är det dessutom stor chans att aktien fått draghjälp av räntor och byggkonjunktur. 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Alimak Group Köp 115,20 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -