Hygienjätten: Sju svåra år senare

Aktieanalys Det har nu passerat sju år sedan Essity blev ett självständigt bolag. Hittills har aktien varit en besvikelse. Men nu börjar nästa cykel med halverad skuldsättning och en historiskt låg värdering.

Många börsnoterade aktier handlas nu kring historiskt höga kurser och vinstmultiplar. När riskaptiten ökar hamnar lätt bolag av mer defensiv karaktär i skymundan. Ofta drivet av investerarkollektivets skräck för att missa nuvarande börsfest.

Den globala hygienjätten Essity är ett typiskt defensivt bolag. Med kända varumärken som exempelvis Libero, Libresse och Tork är intäkterna konsekventa samtidigt som små förändringar i marginaler får stor effekt på resultatet.

Bra förutsättningar som självständigt bolag

År 2017 blev Essity ett självständigt bolag när nuvarande skogsbolaget SCA och Essity skulle renodlas. Genom uppdelningen skulle värdet för aktieägarna öka samtidigt som de individuella bolagen fick bättre förutsättningar att höja den långsiktiga intjäningsförmågan.

För Essity har sju år som självständigt bolag bland annat inneburit förändringar i logistik, processer och säljflöden. Och med stora omvärldsförändringar har flertalet år handlat om att parera kostnadsinflation, som tydligt påverkar resultatet negativt under perioder.

I slutet på förra året annonserades försäljningen av majoritetsägandet i asiatiska hygienbolaget Vinda. För Essity innebar det en likvid om 19 miljarder kronor och en reavinst på nästan hälften. Reavinsten kan jämföras med helårsresultatet för 2022 som summerades till 6 miljarder.

Efter försäljningen har nyckeltalen för skuldsättningen halverats samtidigt som aktien värderas lågt på förväntade vinster kommande period. 

P/e NTM (12 månader framåt) Snitt Högst Lägst
Sedan avknoppning 17 20,3 12,4
Fem år 16,8 19,8 12,4
Tre år 16,1 19,8 12,4

Källa: Factset

Beräknat från år 2017 har Essity i snitt värderats till 17 gånger den förväntade vinsten för nästkommande fyra kvartal. Det kan jämföras med nuvarande värdering på 14,6 gånger den förväntade vinsten för nästkommande fyra kvartal. Samtidigt värderas Essity strax under 14 gånger den förväntade vinsten för i år.

Precis innan uppdelningen kostade en aktie i det dåvarande SCA cirka 300 kronor. För de aktieägare som behållit både Essity och SCA uppgår totala priset för en aktie inräknat utdelningar till drygt 500 kronor och totalavkastningen kan summeras till cirka 70 procent, där SCA relativt sätt bidragit absolut mest.

Aktien utklassad av breda index

Essity har som självständig aktie gett en totalavkastning på 36 procent, vilket kan jämföras med Stockholmsbörsens breda index som mer än dubblerats under samma tidsperiod. Och på fem år släpar dessutom aktien väsentligt mot Stockholmsbörsen med en blygsam totalavkastning på strax under 12 procent.

Efter sju svåra år har delar av investerarkollektivet tröttnat på Essity. Innan detta kvartal avslutas ska nya finansiella mål presenteras. Ledningen får då möjlighet att övertyga aktiemarknaden om varför kommande cykel blir bättre än det första. Och med ett Essity i dagens skick är det långt ifrån omöjligt. 

Genom försäljningen av Vinda har Essity minskat skuldsättningen väsentligt och samtidigt gjort sig av med en mindre lönsam enhet. Investeringar i bolag som värderas lågt, har en konsekvent intäktsbas och lyckas förbättra marginaler blir ofta bra på sikt. Framför allt när de görs innan aktiemarknaden är övertygad om uthålligheten i framtida intjäning.

Köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Essity B Köp 277,60 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -