Fler sänkningar efter sommarlugnet?

Makro Den svenska inflationstakten ligger fortsatt kvar långt under Riksbankens prognoser. Riksbanken ”räddas” ändå från en junisänkning då KPIF exklusive energi tog ett lite oväntat steg uppåt i maj.

Den breda svenska inflationen (KPI) fortsätter att dämpas och landade på 3,7 procent i majmätningen. KPIF, där effekten av räntesatsförändringar räknas av, låg samtidigt kvar på 2,3 procent.

Bägge utfallen var över analytikernas konsensusprognoser på 3,4 respektive 2,1 procent men under Riksbankens prognoser från mars på 4,2 och 2,6 procent. Det var tredje månaden i rad som utfallen hamnade klart under Riksbankens prognoser.

Däremot landade KPIF exklusive energi, som är ett bättre mått på det underliggande inflationstrycket och ett favoritmått hos Riksbanken, på 3,0 procent. En mycket överraskande uppgång från 2,9 procent i april och, också förvånande nog, en tiondel över Riksbankens prognos på oförändrade 2,9 procent.

Det som framför allt bidrog till att driva upp KPIF exklusive energi under maj var stigande priser på transporttjänster, logi och paketresor. Dessutom steg återigen livsmedelspriserna. Något som följer det internationella mönster med stigande matpriser. Sjunkande energi- och drivmedelspriser bidrog i sin tur till att dämpa inflationstakten.

Att logipriserna steg betydligt mer än normalt kan delvis hänföras till en Taylor Swift och Eurovisions-effekt eftersom hotellpriser i både Stockholm och Malmö högst troligt har stigit mycket mer än normalt för säsongen. Mellan april och maj steg helgpriserna på hotell i Sverige som helhet med lite knappt 25 procent. Den överlägset högsta ökningstakten mellan enskilda månader på minst 40 år. Den här effekten lär dock reverseras under kommande månader.

Ledamöterna i riksbanksdirektionen har indikerat rätt tydligt att det inte är aktuellt med någon räntesänkning den 27 juni. Givet att ECB inte gett några tydliga signaler kring kommande räntesänkningar och Federal Reserve skruvade ner sina förväntningar på kommande räntesänkningar så har sannolikheteten för en räntesänkning i juni sjunkit ytterligare. Att KPIF exklusive energi överraskande stiger gör att sannolikheten nu nog närmar sig noll. Även om uppgången det till viss del beror på tillfälliga effekter.  

Däremot blir det förstås högintressant att få ta del av Riksbankens prognoser för inflationen under resterande del av 2024. I marsprognosen räknade banken med att KPIF skulle sjunka till 1,8 procent i juni och stiga något till 2,0 procent i juli. Vi kan nog räkna med att det kommer att krävas ganska rejäla nedrevideringar att prognoserna i junirapporten. Den genomsnittliga prognosmissen under de tre senaste månaderna är lite drygt 0,4 procentenheter. Ska man utgå från den prognosmissen skulle den nya prognosen för juni hamna någonstans kring 1,4 procent. Rejält under inflationsmålet på 2,0 procent. Lägg till att Swift- och Eurovisionseffekten kanske reverseras så landar KPIF för juni på ännu lägre nivåer. Dessutom talar mycket för att inflationen kommer att ligga en bit under målet under hela resterande del av 2024.

Det kanske inte räcker för en junisänkning men en sänkning den 20 augusti kan vi nog räkna hem med allra största säkerhet. Noterbart är att svenska marknadsräntor och kronan sjunkit något sedan inflationssiffrorna publicerades. Möjligen ett litet tecken på att marknaden börjar se mer aggressiva räntesänkningar från Riksbankens sida efter sommarlugnet.  

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -