Sök på Placera

Börsveckan: Buffettmania i Omaha

Börsveckan: Förra helgen gick Berkshire Hathaways stämma av stapeln. Denna gång utan Charlie Munger, och kanske sista gången för Warren Buffett. Desto mer anledning att lyssna och lära av denna gigant.

Publicerad: 2024-05-23 11:04 av Lars Frick, Börsveckan

MIDAQ AB: Kommuniké från årsstämma MIDAQ AB (publ)

Årsstämman i MIDAQ AB (publ) hölls den 16 maj 2024. Stämman genomfördes med fysisk närvaro av samtliga aktieägare. Vid årsstämman fattades följande beslut. Resultat- och balansräkningarÅrsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkning ...

Publicerad: 2024-05-16 15:00 av MFN

BV: Sinch växlar in på tillväxtspåret

Aktieanalys: Sinch bytte strategi från tillväxtfokus till lönsamhet efter en vidlyftig förvärvsresa. Nu har lönsamheten förbättrats och balansräkningen stärkts. Det öppnar fönstret för att åter bli lite mer offensiva.

Publicerad: 2024-04-18 10:23 av Lars Frick, Börsveckan

MIDAQ AB: Kallelse till årsstämma i MIDAQ AB (publ)

Aktieägarna i MIDAQ AB (Publ), org nummer 559119-2363, kallas härmed till årsstämma. KallelseTid: 16 maj 2024 kl 13.30 – 15.00Plats: Östra Storgatan 20, JönköpingAnmälan om deltagande senast den 2024-04-26 via: info@midaq.se Dagordning Årsstämma 2024 Midaq AB (Publ)1. Stämman öppnas 13.30 2. Val av ...

Publicerad: 2024-04-15 16:00 av MFN

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEDHELP CARE AKTIEBOLAG (PUBL)

MedHelp Care: Aktieägarna i Medhelp Care Aktiebolag (publ), org.nr 556583-0691, kallas härmed till årsstämma den 2 maj 2024 klockan 13.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 12.30. Rätt att delta och anmälanRätt att delta i årsstämman har den som dels är ...

Publicerad: 2024-04-02 09:00 av MFN

BV: Småbolagsdagen andades optimism

Krönika: Förra veckan gick vår småbolagsdag av stapeln. De presenterande bolagen var hyggligt optimistiska inför året. Kanske är ”no news good news” för denna gång fanns inga självklara orosmoln på marknadshimlen.

Publicerad: 2024-03-12 09:37 av Lars Frick, Börsveckan

BV: Konsensus hit, konsensus dit

Aktiekrönika: Det finns många verktyg att använda för att bedöma ett bolags intjäningsförmåga och prestationer. Konsensusestimaten är ett av dem och de ska inte underskattas.

Publicerad: 2024-01-31 09:23 av Lars Frick, Börsveckan

MIDAQ AB: Kommuniké från årsstämma MIDAQ AB (publ)

2023-05-11 16:00:00 Årsstämman i MIDAQ AB (publ) hölls den 11 maj 2023. Stämman genomfördes med fysisk närvaro av samtliga aktieägare. Vid årsstämman fattades följande beslut. Resultat- och balansräkningar Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och ...

Publicerad: 2023-05-11 16:00 av MFN

Cell Impact: Kommuniké från årsstämman 2023 i Cell Impact AB (publ)

Cell Impact: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN 2023 I CELL IMPACT AB (PUBL) Årsstämma i Cell Impact AB (publ) hölls den 20 april 2023. Fastställelse av balans- och resultaträkning samt resultatdispositionÅrsstämman fastställde de i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 intagna balans- och resultaträkningarna samt bes ...

Publicerad: 2023-04-20 16:35 av beQuoted

Cell Impact: Communiqué from the Annual General Meeting 2023 of Cell Impact AB (publ)

Cell Impact: COMMUNIQUÉ FROM THE ANNUAL GENERAL MEETING 2023 OF CELL IMPACT AB (PUBL) The annual general meeting of Cell Impact AB (publ) was held on 20 April 2023. Adoption of the profit and loss account and balance sheet as well as profit allocationThe annual general meeting approved the balance sheets and inc ...

Publicerad: 2023-04-20 16:35 av beQuoted

Kallelse till årsstämma i Scandinavian ChemoTech AB

ChemoTech: Scandinavian ChemoTech AB, org.nr 556937-9547, håller årsstämma den 16 maj 2023 kl. 10.00 i Redeye AB:s lokaler, Mäster Samuelsgatan 42, i Stockholm.

Publicerad: 2023-04-14 14:00 av Cision

The nomination committee proposes changes to Scandinavian ChemoTech's board to strengthen the focus on commercialization

ChemoTech: The nomination committee in Scandinavian ChemoTech AB ("ChemoTech") has decided to propose changes to the board to provide better conditions for, and create a clearer focus on, commercialization of the company's products.

Publicerad: 2023-04-14 10:30 av Cision

Valberedningen föreslår förändringar i Scandinavian ChemoTechs styrelse för att stärka fokus på kommersialisering

ChemoTech: Valberedningen i Scandinavian ChemoTech AB (”ChemoTech”) har beslutat att föreslå förändringar i styrelsen för att ge bättre förutsättningar för, och skapa ett tydligare fokus på, kommersialisering av bolagets produkter.

Publicerad: 2023-04-14 10:30 av Cision

MIDAQ AB: Kallelse till årsstämma i MIDAQ AB (publ)

Aktieägarna i MIDAQ AB (Publ), org nummer 559119-2363, kallas härmed till årsstämma. KallelseTid: 11 maj 2023 kl 13.30 – 15.00Plats: Östra Storgatan 20, JönköpingAnmälan om deltagande senast den 2023-04-26 via: info@midaq.se Dagordning Årsstämma 2023 Midaq AB (Publ) 1. Stämman öppnas 13.30 2. Val av ...

Publicerad: 2023-04-13 16:00 av MFN

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEDHELP CARE AKTIEBOLAG (PUBL)

MedHelp Care: Aktieägarna i Medhelp Care Aktiebolag (publ), org.nr 556583-0691, kallas härmed till årsstämma den 2 maj 2023 klockan 13.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 12.30. Rätt att delta och anmälanRätt att delta i årsstämman har den som dels är ...

Publicerad: 2023-03-31 15:15 av MFN

Cell Impact: The nomination committee's proposal for board members etc.

Cell Impact: THE NOMINATION COMMITTEE'S PROPOSAL FOR BOARD MEMBERS ETC. Cell Impact AB (publ) announces the nomination committee's proposals for board members and board renumeration ahead of the annual general meeting which will be held on 20 April 2023. The nomination committee proposes that the board for the p ...

Publicerad: 2023-03-30 10:00 av beQuoted

Cell Impact: Valberedningens förslag till styrelse m.m.

Cell Impact: VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE M.M. Cell Impact AB (publ) offentliggör valberedningens förslag till styrelse och styrelsearvode inför årsstämman den 20 april 2023. Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan supple ...

Publicerad: 2023-03-30 10:00 av beQuoted

BV: Nya möjligheter för Novo Nordisk

Aktieanalys: Den okrönte diabeteskungen Novo Nordisk snubblade med sina diabetespreparat över en ny miljardmarknad - obesitas. Nu genomförs lovande studier med mer riktade preparat samtidigt som underliggande verksamhet utvecklas väl.

Publicerad: 2023-03-22 14:18 av Lars Frick, Börsveckan

Övervikt är mumma för Novo Nordisk

Krönika: Med en grundmurad position inom diabetesvård ser det ut som att Novo Nordisk är på väg att öppna upp ännu ett relaterat sjukdomsområde – övervikt.

Publicerad: 2023-03-22 14:00 av Lars Frick, Börsveckan

Börsveckan: Hur mår banksektorn?

Aktiekrönika: Historiskt har många bankkriser orsakats av kreditförluster inom fastighetssektorn. Nu när den senare åter har problem riktas naturligt nog blickarna även mot bankernas balansräkningar.

Publicerad: 2023-03-02 12:11 av Lars Frick, Börsveckan

Börsveckan: Robusta affärsmodeller

Aktiekrönika: Omvärldsförändringar kan både hjälpa och stjälpa företag och alla strävar nog efter att skapa så robusta affärsmodeller som möjligt. Men ibland hjälper inte ens den bästa av strategier.

Publicerad: 2023-02-07 10:03 av Lars Frick

Börsveckan: Motståndskraftiga banker

Aktier: Banksektorn har klarat sig mycket bra i börsnedgången förra året. Stigande räntor ger bra tryck i räntenettot men konjunkturutsikterna indikerar också risk för stigande kreditförluster. Samtliga ger väldigt god direktavkastning men vilken bank är bäst?

Publicerad: 2023-01-19 09:06 av Lars Frick, Börsveckan

Börsveckan: Årets största miss

Krönika: 2022 blev onekligen ett speciellt och mycket tufft börsår för många. Jag tycker nog att min största miss under året inte var någon enskild analys. Det var snarare att underskatta vilken katastrof som kriget i Ukraina är.

Publicerad: 2022-12-19 09:24 av Lars Frick, Börsveckan

BV: Reva seglen, skydda kapitalet

Aktiekrönika: Björnmarknadsrally eller ej, klart är att vi är inne i en turbulent och svag period för börsen. Och då inställer sig givetvis frågan om hur man kan skydda sitt kapital. Det är tyvärr svårt.

Publicerad: 2022-11-30 08:59 av Lars Frick, Börsveckan

Invitation to BioInvent’s R&D Day in Stockholm on December 8, 2022

BioInvent International: Lund, Sweden, November 23, 2022 – BioInvent International AB ("BioInvent") (Nasdaq Stockholm: BINV), a biotech company focused on the discovery and development of novel and first-in-class immuno-modulatory antibodies for cancer immunotherapy, invites investors, analysts and media to an R&D Day in St ...

Publicerad: 2022-11-23 12:55 av MFN

Inbjudan till BioInvents R&D-dag i Stockholm den 8 december 2022

BioInvent International: Lund, Sverige den 23 november 2022 – BioInvent International AB ("BioInvent") (Nasdaq Stockholm: BINV) ett bioteknikföretag inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerimmunterapi, bjuder in investerare, analytiker och media till en R&D-dag i ...

Publicerad: 2022-11-23 12:55 av MFN

Börsveckan: Köpläge i RVRC Holding

Analys: Konfektionsbolaget Revolution Race presenterade en blandad kompott siffror för Q3. Aktien backade på rapporten men kom snabbt igen. Börsen och insiders tror på bolaget och det gör även vi.

Publicerad: 2022-11-17 09:10 av Lars Frick, Börsveckan

Save the date: BioInvent arrangerar R&D-dag i Stockholm den 8 december 2022

BioInvent International: Lund, Sverige den 10 november 2022 – BioInvent International AB ("BioInvent") (Nasdaq Stockholm: BINV) ett bioteknikföretag inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerimmunterapi, anordnar en R&D-dag i Stockholm, torsdagen den 8 december 202 ...

Publicerad: 2022-11-10 10:30 av MFN

Save the date: BioInvent to host R&D Day in Stockholm on December 8, 2022

BioInvent International: Lund, Sweden, November 10, 2022 – BioInvent International AB ("BioInvent") (Nasdaq Stockholm: BINV), a biotech company focused on the discovery and development of novel and first-in-class immuno-modulatory antibodies for cancer immunotherapy, will host an R&D Day in Stockholm on Thursday December 8, ...

Publicerad: 2022-11-10 10:30 av MFN

BV: Spelar värderings-multiplar någon roll?

Krönika : Vi på Börsveckan hyser en klockarkärlek för lågt värderade och välskötta bolag, ofta i mogna branscher. Men ibland lockas vi precis som alla andra av att hitta de där riktiga genombrotten. Förhoppningsbolag med höga värderingsmultiplar är spännande, men det är en strategi bäst lämpad i hausse.

Publicerad: 2022-11-01 12:34 av Lars Frick, Börsveckan

Visa fler resultat