Placeras tolv utvalda fonder i mars

Köptips De globala börserna har haft en klart svagare utveckling i februari. Investerarna är osäkra om centralbankerna och riskaptiten har sjunkit. I rådande osäkra läge ställer sig Placera på sidlinjen och gör inte några förändringar i utbudet av fonder.

SIXRX Stockholmsbörsen inkl utdelningar

Efter ett ovanligt starkt januarirally har volatiliteten börjat leta sig tillbaka till börserna. Vissa dagar har börsens svängningar varit stora och riktningen blivit alltmer grumlig.

För ovanlighetens skull hör kronan till en av vinnarna den senaste månaden efter den senaste Riksbankshöjningen. Kronan har ökat med över 2 procent i värde mot euron, och tagit igen förlorad mark mot US dollarn.

Den långa amerikanska 10-åringen som är en viktig faktor för börserna har stigit betydligt under månaden och har nu tagit tillbaka årets inledande räntenedgång fullt ut.

En klar majoritet av de ledande råvaror som prissätts i dollar har backat under månaden. Energiråvaror har haft det kämpigast. Kolpriset har sjunkit med över 40 procent, naturgaspriset med 26 procent och oljepriset har backat drygt 6 procent

Kopparpriset som anses vara en bra indikator på temperaturen i världsekonomin har haft en lugnare nedgång på 2 procent, aluminiumpriset har drabbats hårdare och backat över 10 procent.

På aktiemarknaden är det ett blandat utfall för de globala huvudsektorerna. En majoritet av sektorerna är på minus under månaden.

Inte helt överraskande är energi- och råvarusektorn i botten, även defensiva hälsovårdssektorn har tappat relativt mycket.

Tre sektorer landar på plusavkastning. Tekniksektorn har haft mest luft under vingarna och stigit 2,5 procent. Sällanköpsvaror och industrisektorn är det två övriga sektorer med positiv avkastning.

Stockholmsbörsen och Europaindex fortsätter att gå bättre än USA-börserna. Det breda amerikanska S&P 500 index har bara backat lite under månaden mätt i lokal valuta. Stockholmsbörsen och breda Europaindex har stigit med drygt 2 procent.

Spridningen hos Placeras utvalda fonder spänner från minus 4,5 procent till 1,5 procent för listans fond med lägst risk. Vi tycker att de rekommenderade fonderna ger en bra riskspridning och ändrar inte i utbudet nu när osäkerheten är högre än för en månad sedan.

Listans fond med lägst risk, IKC Avkastningsfond, hör till månadens bäst presterande fond. Avkastningen imponerar med tanke på fondens låga risknivå.

Fondens förvaltare Lars Bredenberg skriver i en kommentar att har det börjat komma in lite mer optimism på den svenska företagsobligationsmarknaden med påverkan från omvärlden och god likviditet hos många aktörer.

”Räntehöjningar fortsätter emellertid att ge effekt och riskpremier är höga vilket medför att den underliggande avkastningsnivån är kvar på höga nivåer och beräknad löpande i fonden är cirka 10,2 procent per år före avgifter vid månadsskiftet. Denna höga nivå ger förutsättningar till fortsatt god återhämtning framöver.”

Teknikfonden Fidelity Global Technology Fund som levererat stora uppgångar det senaste halvåret har tappat fart under månaden. Men fonden hör till de bästa teknikfonderna det senaste året.

Avkastningen för Storebrand Europa har påverkats negativt av kronförstärkningen under månaden, vilket ger fonden negativ avkastning mätt i kronor. Tuffast har utvecklingen varit för Länsförsäkringar Japan indexnära som placerar sig i botten.

Listans två blandfonder med en stor Sverigeexponering, AMF Balansfond och Carnegie Strategifond, har haft olika utveckling. Carnegie Strategifond har stigit samtidigt som AMF Balansfond som har 18 procents exponering mot USA-bolag backat med 0,6 procent.

Lite överraskande hittar vi Länsförsäkringar USA Index som en av månadens bästa aktiefonder. Den har i skrivandets stund avkastat dryga procenten.

Listans bästa fond den senaste månaden är tillväxtmarknadsfonden Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets A, som investerar i små- och medelstora bolag med ett börsvärde på maximalt 5 miljarder dollar på tillväxtmarknader.

En förklaring går att hitta i Bofa:s senaste investerarenkät. Där ökade optimismen och investerarna är allt mer positiva till tillväxtmarknaderna och har ökat sin exponering för den tredje månaden i rad. Övervikten är nu den högsta sedan mars 2021.

För den som vill botanisera själv på listan över rekommenderade fonder finns det olika risknivåer.

Tror du att det positiva börsklimatet håller i sig och känner att du vill öka risken i fondportföljen, då hänvisar jag till övriga fonder med högst risk. Det finns ytterligare sju fonder till inom det segmenten högst att välja på.

Vill du gå en medelväg och reducera aktierisken men ändå har en viss aktieexponering så erbjuder listans tre blandfonderna en medelrisk.

För den minst riskvillige erbjuder jag fortsatt räntefonden IKC Avkastningsfond med listans lägsta risk.

HÖGRE RISK

Fidelity Global Technology Fund: Förvaltaren Hyun Ho Sohn har förvaltat fonden framgångsrikt och skapat en bra riskjusterad avkastning. Investeringsprocessen bygger på att hitta innovativa tillväxtbolag med teknologier som kan förändra en hel bransch.

PLUS Småbolag Sverige Index: Fonden följer Carnegie småbolagsindex som är det mest använda bland Sveriges småbolagsförvaltare

Länsförsäkringar Japan index: Fonden följer MSCI Japan index, ett brett aktieindex som följer de största bolagen noterade på Tokyobörsen. Vi värdesätter den låga avgiften.

Länsförsäkringar USA index: Det är en billig indexnära fond med 0,2 procent i avgift, som levererar mer än kategorisnittet efter avgifter. Länsförsäkringar USA Indexnära har belönats med fyra stjärnor av Morningstar.

Spiltan Aktiefond Stabil: Fonden är aktivt förvaltad och fokuserar på välskötta kvalitetsbolag som förvaltarna benämner som värdebaserade tillväxtbolag. Fonden hör till de Sverigefonder med högst riskjusterad avkastning.

Storebrand Global Multifactor: En globalfond med en egenutvecklad investeringsmodell som letar efter bolag som förväntas avkasta mer än världsindex. Det är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna.

Storebrand Europa A SEK: Är en indexnära fond. Fonden följer det breda MSCI Europa index, som investerar i ett femtontal länder. Det finns avvikelser som uppstår då fonden följer Storebrands standard för hållbara investeringar bland annat innebär att fonden avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner.

Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets A: Huvudfokus är på små- och medelstora bolag med ett börsvärde på maximalt 5 miljarder dollar och är noterade på tillväxtmarknader eller andra börser, förutsatt de har en stor del av verksamheten i tillväxtmarknader. Jens Barnevik letar efter hållbara bolag med bra historik och en beprövad affärsmodell. Bolagen ska erbjuda en bra långsiktig tillväxt till ett rimligt pris.

MEDELRISK

AMF Balansfond: Björn Lind och Tomas Risbecker förvaltar en blandfond som har levererat en hög riskjusterad avkastning under flera år, till en låg förvaltningsavgift.

Atlant Opportunity: en aktivt förvaltat marknadsneutral hedgefond som investerar i aktier och på räntemarknaden och använder olika typer av derivatstrategier. Fonden har levererat en bra riskjusterad avkastning och har gett 5,5 procent i årlig avkastning sedan fonden startade 2016 till en låg risk.

Carnegie Strategifond: Blandfonden förvaltas av erfarne John Strömgren som historiskt lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. Fonden investerar 60 procent i aktier och 40 procent ränteprodukter.

LÅG RISK

IKC Avkastningsfond: Fonden förvaltas av Lars Bredenberg som placerar i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer som företrädesvis är noterade i svenska kronor. Fonden blev 2019 utsedd till bästa fond av Morningstar i fondkategorin företagsobligationsfonder.

Våra tips på köpvärda fonder bör ses som ett smörgåsbord att välja från. Rekommendationerna är ganska kortsiktiga taktiska rekommendationer som gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar. Vill du ha strategiska och långsiktiga fondrekommendation hänvisar vi till Placeras Fondtopplista över bra fondval.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Köp 528,33 -
PLUS Småbolag Sverige Index Köp 177,87 -
Länsförsäkringar Japan Index Köp 144,61 -
Länsförsäkringar USA Index Köp 634,05 -
Spiltan Aktiefond Stabil Köp 1 171,14 -
Storebrand Global Multifactor A SEK Köp 153,05 -
Storebrand Europa A SEK Köp 195,36 -
Swedbank Robur Small Cap EM A Köp 139,29 -
AMF Balansfond Köp 351,07 -
Atlant Opportunity Köp 1 362,49 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 897,09 -
IKC Avkastningsfond Köp 131,23 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -