BofA: Investeraroptimismen ökar något

Fondkommentar Med små, trevande steg fortsätter de globala investerarna att bli lite mindre pessimistiska. Men två tredjedelar av investerarna tror att börsuppgången är ett björnmarknadsrally. Det visar den senaste investerarenkäten.

Pessimismen och riskviljan har fortsatt leta sig uppåt från det rekordlåga investerarsentimentet som noterades i september i fjol. Investerarnas kassa minskade marginellt under månaden. Det visar Bank of America Securities senaste förvaltarenkät, som omfattar hundratals globala storinvesterare och genomfördes den 2 till 9 februari.

Kassanivån är fortfarande betydligt över det historiska snittet på 4,9 procent. Under månaden minskade den från 5,3 procent till 5,2 procent. Värt att notera är att investerarnas kassa har minskat varje månad från rekordnoteringen i september. Kassan är nu tillbaka på samma nivå som före den ryska invasionen av Ukraina.

Även synen på den globala tillväxten fortsätter att bli lite bättre. Recessionsrisken har minskat betydligt under månaden och nått den lägsta nivån sedan juni 2022 med 24 procent. När det var som mörkast i november trodde hela 77 procent på en recession det närmaste året.

Det sprider sig alltmer duvaktiga toner hos investerarna. En klar majoritet av investerarna tror att inflationen är lägre om 12 månader, och andelen fortsatte att öka under månaden. Knappt hälften av de tillfrågade förväntar sig räntesänkningar inom det närmaste året.

De tillfrågade investerarna tror att Fed:s räntehöjningar stannar inom intervallet 5 till 5,25 procent. Det indikerar fortsatta höjningar på 0,5 procent.

De högre förväntningarna på den globala tillväxten och minskad recessionsrisk spiller över på bolagens vinstutveckling, som nu är den högsta sedan mars 2022.

Andelen investerare som tar lägre risk än vanligt är fortfarande stor och riskaptiten är historiskt låg. Men nivån fortsatte att förbättras och riskaptiten är trots låg nivå den högsta sedan februari i fjol. Investerarna har en fortsatt historiskt låg undervikt i aktier, men högre än bottennoteringen i september.

Aktieexponeringen mot USA ökade något under månaden, i förra månadens enkät nåddes den största undervikten på 18 år. Investerarna underviktar även japanska aktier.

De tidigare så hårt drabbade europeiska aktierna som nådde en rekordlåg exponering under september, har för femte månaden i rad sett ett ökat intresse. För andra månaden i rad har investerarna en liten övervikt i sin europeiska aktieexponering.

Paris- och Frankfurtbörsen anses vara de attraktivaste börserna att investera på i Europa. I botten hittar vi London- och Zürichbörsen.

Även aktieexponeringen mot tillväxtmarknaderna fortsatte att öka för den tredje månaden i rad. Övervikten är nu den högsta sedan mars 2021, en stor kontrast från september då undervikten för tillväxtmarknadsaktier var stor.

Den senaste månaden har investerarna sålt och roterat ut från defensiva bolag som allmännyttiga bolag, hälsovård och dagligvaror. I stället har investerarna köpt telekom, sällanköpsvaror och banker.  

Lyfter vi blicken och ser på investerarnas positioner relativt tioårssnittet, indikerar det en tydlig övervikt av kassan, obligationer, banker och tillväxtmarknader. Störst undervikt har investerarna generellt i aktier, teknikaktier och USA-aktier.

risksidan är det största hotet mot en fortsatt börsuppgång fortfarande inflation. Det är för åttonde månaden i rad som den placerar sig där och investerarna är rädda för att inflationen ska bita sig fast på ovanligt höga och svårhanterliga nivåer.

andra plats hittar vi fortfarande geopolitisk risk. Både Rysslands invasion av Ukraina och Kinas anspråk på Taiwan dominerar här som oroshärdar.

Även om risken för en global recession har minskat, så intar den tredjeplatsen.

Den populäraste handelstrenden eller ”Crowded Trade” (vilket innebär att många investerare gör samma typ av aktieaffär och det kan sannolikt bli trångt när investerarna vill sälja) är kinesiska aktier som ses som en risk när sentimentet vänder. På andraplats hittar vi företagsobligationer med låg risk. US-dollar som under sju månader var klar etta har nu backat till en tredjeplats.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -