Sök på Placera

Rightbridge Ventures Group meddelar sista dag för handel med BTU

RightBridge Ventures Group AB: Företrädesemissionen i Rightbridge Ventures Group AB (publ) ("Rightbridge" eller "Bolaget"), som avslutades den 29 januari 2024 (”Företrädesemissionen”), är nu registrerad hos Bolagsverket och betalda tecknade units (”BTU”) kommer att ersättas med aktier och teckningsoptioner.

Publicerad: 2024-02-27 16:14 av Cision

Teckningsperioden i Elicera Therapeutics företrädesemission av units inleds idag

Elicera Therapeutics: EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGL ...

Publicerad: 2024-02-23 08:06 av Cision

Bokslutskommuniké 2023 - Bästa kvartalet någonsin i en svårbedömd annonsmarknad

M.O.B.A Network AB: SAMMANFATTNING DELÅRSRAPPORT 4, 1 OKT – 31 DECEMBER 2023 FINANSIELLT - 1 OKT 2023 – 31 DEC 2023 Nettoomsättningen uppgick till 82,1 MSEK (80,3 MSEK). Justerad EBITDA uppgick till 17,7 MSEK (7,6 MSEK). * EBITDA uppgick till 74,2 MSEK (7,6 MSEK). Justerad EBIT uppgick till 14,4 MSEK (6,3 MSEK) ** ...

Publicerad: 2024-02-21 07:30 av Cision

Välkommen till SEB:s årsstämma den 19 mars 2024

SEB: Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) håller årsstämma den 19 mars 2024, kl. 13.00 i Konserthuset vid Hötorget i Stockholm. Före årsstämman serveras lättare förtäring och dryck. Ledamöter av den verkställande ledningen finns på plats för att svara på frågor från aktieägarna. Styrelsen har besluta ...

Publicerad: 2024-02-19 17:15 av Cision

Rightbridge Ventures Group offentliggör utfall i företrädesemissionen

RightBridge Ventures Group AB: Rightbridge Ventures Group AB (publ) ("Rightbridge" eller "Bolaget") offentliggör idag, den 31 januari 2024, utfallet i den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2, som avslutades den 29 januari 2024 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har teckn ...

Publicerad: 2024-02-02 15:50 av Cision

Tradedoubler skjuter upp datum för finansiella publicering

Tradedoubler: Tradedoubler kommunicerade den 22 januari de preliminära oreviderade siffrorna för fjärde kvartalet 2024 på grund av en ransomware attack hos en av företagets hostingleverantörer. Tradedoublers interna och finansiella system är påverkade men inget av de affärsrelaterade systemen. Som ett resultat av ...

Publicerad: 2024-01-31 14:00 av Cision

Sista dag för teckning av units i Rightbridge Ventures Groups pågående företrädesemission

RightBridge Ventures Group AB: Måndag den 29 januari 2024, är sista dagen för teckning i Rightbridge Ventures Group AB:s (publ) (''Rightbridge” eller ”Bolaget'') pågående företrädesemission av units om cirka 9,7 MSEK ("Företrädesemissionen"). Notera att vissa banker och förvaltare har sista dag för teckning ett tidigare datum. Ak ...

Publicerad: 2024-01-24 08:36 av Cision

BioStock: Per Norlén ny vd för WntResearch

WntResearch: Utvecklingsbolaget WntResearch är aktuellt med en företrädesemission om cirka 56 Mkr för att driva läkemedelskandidaten Foxy-5 genom fas II. Nyligen annonserades dessutom Per Norlén som ny vd för bolaget. BioStock har pratat med Per för att få veta mer om honom och få hans syn på uppdraget.

Publicerad: 2024-01-24 08:15 av Cision

BioStock: Emission ska ta WntResearch till fas II-resultat

WntResearch: Efter lovande forskningsfynd och en ändrad studiedesign är WntResearch sedan i höstas igång med fas II-studien NeoFox. Den kliniska studien fortsätter med målsättningen att bekräfta dessa fynd för läkemedelskandidaten Foxy-5 vid tjocktarmscancer. Bolaget genomför just nu en företrädesemission av uni ...

Publicerad: 2024-01-22 10:30 av Cision

Eliceras styrelse föreslår en företrädesemission av units om cirka 64 MSEK

Elicera Therapeutics: EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGL ...

Publicerad: 2024-01-18 08:46 av Cision

BioStock: Ad hoc-observationer röner intresse för WntResearch

WntResearch: WntResearch är i full gång med fas II-studien med Foxy-5. Just nu jobbar bolaget med dosoptimering, för att sedan testa läkemedelskandidaten på 80 tjocktarmscancerpatienter. Vd Pernilla Sandwall presenterar bolaget och berättar mer om den senaste utvecklingen i BioStocks studio.

Publicerad: 2024-01-17 10:00 av Cision

Rightbridge Ventures Group AB: Idag inleds teckningsperioden i företrädesemissionen

RightBridge Ventures Group AB: Idag, den 15 januari, inleds teckningsperioden i Rightbridge Ventures Group AB (publ) (''Rightbridge” eller ”Bolaget'') företrädesemission av units som offentliggjordes 28 november 2023 (''Företrädesemissionen'').

Publicerad: 2024-01-15 13:45 av Cision

På måndag inleds teckningsperioden och Rightbridge Ventures Group informerar om korrekta datum i företrädesemissionen.

RightBridge Ventures Group AB: På måndag, den 15 januari, inleds teckningsperioden i Rightbridge Ventures Group AB (publ) (''Rightbridge” eller ”Bolaget'') företrädesemission av units som offentliggjordes 28 november 2023 (''Företrädesemissionen''). I tidigare pressmeddelande har felaktigt datum gällande handel med uniträtter och ...

Publicerad: 2024-01-12 16:59 av Cision

Rightbridge Ventures Group AB offentliggör informationsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission

RightBridge Ventures Group AB: Rightbridge Ventures Group AB offentliggör informationsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFR ...

Publicerad: 2024-01-12 15:18 av Cision

Statusuppdatering från Qiiwi Games

Qiiwi Games AB: VD Erik Dale Rundberg lämnar härmed en statusuppdatering kring bolagets fokusområden och framför allt Extreme Makeover: Home Edition.

Publicerad: 2023-12-08 08:00 av Cision

Rightbridge Ventures Group ändrar datum för extra bolagsstämman och presenterar därmed en ny tidplan för planerad företrädesemission.

RightBridge Ventures Group AB: EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESS ...

Publicerad: 2023-12-07 18:00 av Cision

Kv3 2023 kvartalsrapport januari-september

Viaplay Group: Koncernens organiska försäljningstillväxt 7% och 17% för Viaplay Sammanfattning av tredje kvartalet 7% organisk försäljningstillväxt för koncernen med rapporterad nettoomsättning om 4 536 (3 972) Mkr. 17% organisk försäljningstillväxt för Viaplay som nu står för 52% av nettoomsättningen. Rörelseresu ...

Publicerad: 2023-12-01 06:31 av Cision

Rightbridge Ventures Group AB genomför en 100 procent garanterad företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units) om cirka 9,7 MSEK

RightBridge Ventures Group AB: Styrelsen i Rightbridge Ventures Group AB (publ) (”Rightbridge” eller ”Bolaget”) har idag den 28 november 2023, villkorat av efterföljande godkännande av extra bolagstämma den 28 december 2023, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 162 116 244 units bestående av aktier och teckningso ...

Publicerad: 2023-11-28 18:30 av Cision

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2023

Adventure Box Technology: VI SÄKRAR EN STARK GRUND TROTS EKONOMISKA OSÄKERHETER Under 2023 har vårt team fortsatt att förfina och förbättra annonsfunktionerna på vår plattform. Denna utveckling är en viktig del av vår strategi för att öka användarnas engagemang och tillfredsstäl-lelse. Avmattningen på annonsmarknaden särskil ...

Publicerad: 2023-11-24 08:32 av beQuoted

Nytt rekryteringsförfarande inleds för att ersätta Martin Flodén i maj 2024

17.11.2023 15:56:01 CET | Sveriges Riksbank Riksbanksfullmäktige har beslutat att tillämpa ett nytt rekryteringsförfarande när man tillsätter ledamöter till Riksbankens direktion. Beslutet är en följd av den nya riksbankslagen. Första gången det nya förfarandet kommer att tillämpas är när en ny leda ...

Publicerad: 2023-11-17 15:56 av Nordic IR

Delårsrapport juli-september 2023 News55 AB

News55: Juli-september 2023 i sammandrag · Nettoomsättningen uppgick till 1,680 MSEK (2,328 MSEK) · Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -0,287 MSEK (-0,307 MSEK) · Resultat efter finansnetto uppgick till -0,445 MSEK (-0,666 MSEK) · Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,06 SEK) · News55 h ...

Publicerad: 2023-11-16 08:00 av Cision

News55 och Dagens PS planerar att gå samman genom att News55 förvärvar samtliga aktier i Dagens PS

News55: News55 AB (”News55”) förvärvar Dagens PS Media AB (”Dagens PS”) (”Förvärvet”). Idag har News55 och ägare representerande samtliga aktier i Dagens PS träffat ett avtal om att News55 förvärvar aktierna i Dagens PS. Förvärvet föreslås genomföras genom att News55 förvärvar samtliga aktier i Dagens PS i ...

Publicerad: 2023-11-16 07:45 av Cision

Delårsrapport 3 - EBITDA ökade med 57 procent och värdeskapande partneravtal på plats

M.O.B.A Network AB: Sammanfattning delårsrapport 3, 1 juli – 30 September 2023 Finansiellt - 1 Juli 2023 – 30 Sep 2023 Nettoomsättningen uppgick till 71,7 MSEK (71,3 MSEK). Justerad EBITDA uppgick till 11,5 MSEK (7,2 MSEK). * EBITDA uppgick till 11,3 MSEK (7,2 MSEK). EBIT uppgick till 1,9 MSEK (5,8 MSEK). Resultat fö ...

Publicerad: 2023-11-15 07:30 av Cision

Tradedoubler delårsrapport januari - september 2023

Tradedoubler: Tredje kvartalet, Juli – September 2023 Totala intäkter uppgick till 484 (389) MSEK, en ökning med 25% eller med 13% justerat för valutakurseffekter jämfört med samma period föregående år. Bruttoresultatet uppgick till 98 (80) MSEK, en ökning med 23% eller med 11% justerat för valutakurseffekter. B ...

Publicerad: 2023-11-03 08:00 av Cision

Hemnet Group delårsrapport Q3 2023

Hemnet: Sammanfattning för perioden juli-september 2023 Nettoomsättningen ökade med 13,9 procent till 272,0 (238,9) MSEK EBITDA ökade 21,4 procent till 156,0 (128,5) MSEK Rörelseresultat ökade 23,4 procent till 136,9 (110,9) MSEK ARPL, genomsnittlig intäkt per publicerat objekt, ökade 27,9 procent till 4 35 ...

Publicerad: 2023-10-25 08:00 av Cision

Telia Company delårsrapport januari – september 2023

Telia Company: Telekomtillväxten accelererade ytterligare Sammanfattning tredje kvartalet1 – Intäkterna ökade 4,3% till 21 997 MSEK (21 096) och på jämförbar bas steg intäkterna 1,1%. – Tjänsteintäkterna ökade 5,6% till 18 986 MSEK (17 984) och på jämförbar bas ökade tjänsteintäkterna 2,6%. För tel ...

Publicerad: 2023-10-19 07:00 av Cision

VO2s dotterbolag Leeads tecknar exklusivt avtal med Smart City Charger

VO2 Cap Holding AB (publ): VO2s dotterbolag Leeads AB tecknar avtal om exklusivt försäljningsuppdrag med Smart City Charger AB. Uppdraget avser försäljning av reklamytor på Smart City Chargers digitala skärmar i anslutning till laddstationer. Avtalets värde beräknas uppgå till 50 - 60 MSEK under en femårsperiod. 

Publicerad: 2023-10-18 11:29 av Cision

BrightBid omnämns i brittiska medier som BBC och The Times

Speqta AB: Speqta AB (publ) ("Speqta"), ett ledande SaaS-plattformsföretag som är specialiserat på att hjälpa kunder att optimera annonsering på stora onlineplattformar, inklusive Google, kan meddela att BrightBid nyligen har nämnts i brittiska mediaartiklar som Business Leader och The Times, men även på morgo ...

Publicerad: 2023-09-04 15:45 av Cision

Delårsrapport 2, 1 Januari – 30 Juni 2023 - Nya värdeskapande partneravtal och lyckad integration av Wargraphs S.A.S.

M.O.B.A Network AB: Justerad Ebitda Ökade Med 160 Procent Jämfört Med Kvartal 1 2023 Sammanfattning kvartal 2 - 1 APRIL 2023 – 30 JUNI 2023 Nettoomsättningen uppgick till 63,7 MSEK (70,8 MSEK). I kvartalet hade bolaget kostnader direkt kopplat till förvärvet av Wargraphs motsvarande 5,4 MSEK. Justerad EBITDA uppgick ti ...

Publicerad: 2023-08-23 07:30 av Cision

Everysport Group avyttrar mediaportfölj värderad till 45 MSEK

Everysport Group AB: Everysport Group AB (publ) (“Everysport”) har idag ingått ett avtal med Better Collective A/S om avyttring av en portfölj bestående av varumärkena och webbplatserna SvenskaFans (https://www.svenskafans.com/), Hockeysverige (https://hockeysverige.se/), FotbollDirekt (https://fotbolldir ...

Publicerad: 2023-08-15 08:10 av Cision

Visa fler resultat