Bra köpläge i Hexagonaktien

Aktieanalys Den senaste tidens kraftiga kursfall i Hexagon-aktien är ett bra köpläge om man är lite mer långsiktig.

2019 blev rent operativt ett riktigt mellanår för Hexagon. Trög efterfrågan framför allt i Kina men även på andra håll i världen höll tillbaka tillväxten och resultatet på sista raden backade något jämfört med året innan. På börsen var utvecklingen något bättre under året och från oktober och framåt gick aktien bra.

Det var spirande optimism om att den konjunktursvacka som handelskriget mellan USA och Kina skapat skulle bli relativt kortvarig som drev på börsen mot slutet av förra året. Förväntan var att andra halvåret i år skulle bjuda på en återhämtning i konjunkturen.

Coronapandemin har förändrat den bilden rätt drastiskt men de mer optimistiskt lagda bland marknadsbedömarna räknar fortfarande med ett bättre andra halvår 2020. Det första halvåret väntas dock rent allmänt bli enormt svagt.

Hexagon är inget undantag men många bedömare räknar i dagsläget med att det andra kvartalet blir botten för efterfrågan och att den sedan så sakteliga återhämtar sig. Allt hänger dock på hur coronapandemin utvecklas och därmed handlar det också mest om fromma förhoppningar i dagsläget.

Hexagon är en världsledande aktör inom mätteknik och har såväl hård- som mjukvara för att mäta, kartlägga och simulera exempelvis geografiska miljöer, fysiska objekt eller industriella processer.

Bolagets sensorer, scanners, kameror och mjukvara används inom tillväxtområden som automatisering, smarta fabriker, internet of things, virtual reality och autonoma fordon. Alla dessa områden kräver nämligen insamling och bearbetning av stora mängder data.

Slutkunderna återfinns inom många olika branscher men lantmäteri, olje- och gruvnäringen och elektroniktillverkare är några av de största områdena. Även geografiskt är verksamheten väl spridd. Västeuropa, Nordamerika och Asien svarade alla för cirka 30 procent av omsättningen i det fjärde kvartalet i fjol.

Kina är en av de enskilt största marknaderna med 12 procent av omsättningen. Det är också en av Hexagons viktigaste tillväxtmarknader.  Svag efterfrågan från bland annat fordonsindustrin i landet bidrog till en dämpad tillväxt för hela Hexagon under fjolåret. Även Västeuropa visade obefintlig underliggande tillväxt i fjärde kvartalet, bland annat till följd av minskad efterfrågan från byggsektorn.

Hexagon har inte lämnat någon uppdatering om hur coronapandemin påverkat verksamheten hittills. Många fler av bolagets slutkunder kommer dock att ha problem under 2020. En faktor som potentiellt kan stötta upp efterfrågan under innevarande år är att Hexagon under lång tid strävat mot att sälja allt mer mjukvara och tjänster. Idag står dessa för cirka 60 procent av omsättningen. Det handlar till stor del om återkommande intäkter vilket bör vara gynnsamt i ett sämre konjunkturläge.

Hexagon investerar varje år 10-12 procent av omsättningen i forskning och utveckling. Starka operativa kassaflöden underlättar den typen av investeringar och möjliggör även löpande förvärv. Totalt har Hexagon under sina 20 år som fristående bolag genomfört mer än 150 förvärv. Dessa har bidragit till att förflytta Hexagon från ett krisande industrikonglomerat till en ledande aktör inom flera områden med långsiktigt ljusa tillväxtutsikter.

Den ökade andelen mjukvara och tjänster i försäljningen har också bidragit till en förbättrad lönsamhet för Hexagon de senaste åren. I bolagets aktuella affärsplan som sträcker sig till och med 2021 är målet satt till en rörelsemarginal på 27-28 procent. I fjol landade den på 25 procent.

Tillväxtmålen är också ambitiösa. Omsättningen år 2021 ska enligt planen ligga på 4,6 miljarder euro i ett basscenario och 5,1 miljarder i ett optimistiskt scenario.

I och med att 2020 med största sannolikhet kommer att bli ett förlorat år för Hexagon så blir det troligen svårt att nå hela vägen fram till målsättningarna för 2021. De analytiker som bevakar bolaget har också enligt S&P Global Market Intelligence i snitt en prognos för omsättningen år 2021 på 4,1 miljarder euro med en rörelsemarginal på dryga 25 procent.

För 2020 har estimaten kapats på sistone även om det så klart är väldigt svårt att göra någon uppskattning av läget ännu. Snittprognosen är cirka 3 procent lägre intäkter än i fjol och ett 6 procent lägre rörelseresultat. Vinst per aktie väntas vara i princip oförändrad jämfört med i fjol.

P/e-talen för 2020 och 2021 ligger i skrivande stund på 20,6 respektive 17,5.

                                        2019 2020 2021 2022

Omsättning, miljoner euro  3 908 3 799 4 096 4 350

Rörelsemarg., %´               24,9 24,1 25,3 26,4

Vinst/aktie, euro                 1,92 1,92 2,25 2,52

Utdelning, euro                   0,62 0,63 0,67 0,72

   Källa: S&P Global Market Intelligence

Hexagon meddelade nyligen att man skjuter upp beslutet om utdelning för 2019 till i höst då konjunkturläget förhoppningsvis klarnat. Den föreslagna utdelningen för 2019 ger i dagsläget en direktavkastning på cirka 1,6 procent om den genomförs.

Hexagon har som sagt starka kassaflöden och nettoskuldsättningen låg vid årsskiftet på beskedliga 1,5 gånger rörelseresultatet före av- och nedskrivningar. Målet är att hålla sig under 2,5 gånger.

Hexagons värdering är som vanligt hög jämfört med många andra bolag på Stockholmsbörsen. Bolaget är dock som sagt forskningsintensivt och mycket av de investeringarna aktiveras i balansräkningen med stora avskrivningar som följd.

Dessa påverkar inte kassaflödena men väl de rapporterade resultaten. 2019 års resultat före skatt hade exempelvis varit hela 45 procent högre utan avskrivningar. Man bör därför inte stirra allt för hårt på p/e-talen, de ger inte hela bilden.

2020 lär inte bli någon höjdare för Hexagon men de långsiktiga utsikterna för bolaget är starka. Kursfallet på 25 procent sedan slutet av februari är därför ett bra köpläge om man är lite mer långsiktig i sina investeringar.

Huvudägaren Melker Schörling AB dundrade in hela 290 Mkr i Hexagon-aktier i slutet av mars. Det var första gången sedan 2012 som man ökade på sitt innehav. Även ett par andra insiders har passat på att köpa för miljonbelopp de senaste veckorna.

De närmaste kvartalen lär bli oroliga men vi behåller vår köprekommendation på Hexagon.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Hexagon B Köp 436,90 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -