Billerudkorsnäs: Ljusa framtidsutsikter

Aktieanalys Billerudkorsnäs står stadigt i coronastormen och närmar sig nu skördetid från jätteprojektet KM7. Stark vinsttillväxt ligger i korten för de närmaste åren och vi tycker aktien är köpvärd.

Billerudkorsnäs har hittills varit en vinnare på coronapandemin. Bolagets förpackningsmaterial säljs till stor del till dagligvarusektorn och har inte påverkats nämnvärt av karantänsåtgärder runt om i världen. Den ökade e-handeln innebär också växande behov av förpackningar vilket strukturellt gynnar bolaget. Samtidigt har kostnaden för insatsvaror sjunkit vilket gynnar lönsamheten. 

Aktien har varit rätt trög under några år men efter en liten dipp under inledningen av pandemin har den fått luft under vingarna. Sedan mitten av mars i år är kursen upp 55 procent.

Halvårsrapporten presenterades i slutet av förra veckan och gav aktien en rejäl knuff uppåt. Det justerade rörelseresultatet i andra kvartalet var 15 procent högre än snittprognosen inför rapporten. Det var framför allt lönsamheten som överraskade positivt. Omsättningen i perioden var ungefär som väntat och stabil jämfört med för ett år sedan.

Det var en kombination av lägre kostnader och genomförda besparingar som lyfte lönsamheten i kvartalet. Kostnader för underhåll, råmaterial och uppstarten av den enorma nya kartongmaskinen KM7 var lägre jämfört med för ett år sedan. Samtidigt beslutade Billerudkorsnäs redan i fjol om ett kostnadsbesparingsprogram på 600 Mkr varav 250 Mkr väntas realiseras under 2020. Besparingar förbättrade resultatet med 90 Mkr i andra kvartalet.

Billerudkorsnäs är en världsledande tillverkare av nyfiberbaserat förpackningsmaterial. Vätskekartong är den största produkten och står för runt en tredjedel av försäljningen. Det är avancerat material som kräver omfattande tester då det som regel används för att förvara livsmedel. Vätskekartong har en bra underliggande tillväxt då det ersätter plast i allt större utsträckning.

Bolagets kapacitet för att tillverka vätskekartong kommer att öka väsentligt de kommande åren då KM7 successivt når full produktion. Den nya kartongmaskinen har inneburit en samlad investering på 8 miljarder kronor för Billerudkorsnäs och det har varit en lång och jobbig process att få den på plats. Bolaget har tvingats vinstvarna ett otal gånger de senaste åren vilket tyngt aktien.

Sedan förra sommaren är dock maskinen igång och glädjande i halvårsrapporten var att tidsplanen för när KM7 ska börja bidra positivt till resultatet ser ut att hålla, det vill säga från och med nästa år. 

Förutom vätskekartong är premiumförpackningar ett starkt område för Billerudkorsnäs. Även där finns goda tillväxtmöjligheter de kommande åren då e-handeln fortsätter att öka snabbt. Utan fysiska butiker blir förpackingen en viktigare del i varumärkesbyggandet. Kraft- och säckpapper är andra viktiga produktområden.

Slutkunder inom mat och dryck stod i fjol för 56 procent av omsättningen medan hälsovård och hygien utgjorde 7 procent. Nästan två tredjedelar av omsättningen är således konjunkturstabil. Konsument och lyxvaror utgjorde 13 procent av omsättningen medan industri (bland annat säckpapper till byggprodukter som cement och bruk) stod för 24 procent.

Europa och Asien är de klart största marknaderna för Billerudkorsnäs. Europa svarade för 68 procent av omsättningen ifjol och Asien för 22 procent. Mycket av tillväxtmöjligheterna de kommande åren finns i Asien.

Erfarenhet från Asien är således en bra egenskap som Billerudkorsnäs nyligen utsedda vd Christoph Michalski för med sig då han väntas tillträda i november. Han kommer närmast från posten som vd för Essitys asiatiska dotterbolag Vinda.

Billerudkorsnäs egen prognos för det tredje kvartalet är en fortsatt stabil efterfrågan på produkter avsedda för mat och dryck samt hälsovård och hygien. Mer utmanande marknadsvillkor väntas för produkter avsedda för konsument och lyxvaror samt för industrisegmentet.

2020 blir lite av ett mellanår för Billerudkorsnäs men de kommande åren väntas bjuda på stark vinsttillväxt. Den viktigaste faktorn för detta är KM7 som väntas börja bidra positivt till resultaten från och med nästa år. Den fulla effekten av genomförda besparingar uppnås också under 2021 och utöver det har alltså kostnaden för flera insatsvaror sjunkit.

Enligt databasen Factset väntas 2020 sluta med ett resultat på 3,27 kronor per aktie. Vinstprognosen för 2021 ligger på 7,0 kronor och för 2022 på 9,08 kronor. P/e-talen för 2021 och 2022 ligger med de prognoserna på 20,7 respektive 15,9.

Billerudkorsnäs hade vid halvårsskiftet en nettoskuld på 6,7 miljarder kronor, motsvarande 2,4 gånger rörelseresultatet före av- och nedskrivningar. 

Direktavkastningen i Billerudkorsnäs-aktien väntas de närmaste åren uppgå till 2,9 procent respektive 3,1 procent.

  2019 2020 2021 2022
Omsättning, Mkr 24 445 24 278 25 659 26 484
Rörelsemarg., % 4,4 4,0 7,5 8,8
Vinst/aktie, sek 4,89 3,27 7,00 9,10
Utdelning, sek 4,30 4,30 4,60 4,80
         
Källa: Factset      


På båda
dessa punkter tycks en stabilisering ha skett och särskilt viktigt är som sagt att KM7 nu äntligen är nära att börja leverera resultat. Full kapacitet väntas inte nås förrän under 2023 vilket lägger grunden för en stark vinsttillväxt de kommande åren. Kan Billerudkorsnäs fortsätta undvika trassel i produktionen bör vinsterna dessutom kunna värderas upp givet den stabila efterfrågan och goda underliggande tillväxten.

Billerudkorsnäs-aktien har inte haft någon vidare utveckling de senaste åren. Huvudsakligen är det jätteprojektet KM7 som tyngt kursen då förseningar och ökade kostnader tvingat bolaget till flera vinstvarningar. Billerudkorsnäs har också historiskt haft problem med ständiga oplanerade stopp och störningar i produktionen.

De operativa riskerna har minskat i Billerudkorsnäs och med ljusa utsikter för de kommande åren tycker vi  aktien åter är köpvärd.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -